Staviame inteligentný dom 1

22. 09. 2005
Zdieľať

Budovy s inteligentnými systémami riadenia – tzv. inteligentné domy – sa na Slovensku nestavajú vo veľkom, ale pomaly sa začínajú presadzovať aj tu. Zaujala vás téma inteligentných domov, chystáte sa budovať dom a chceli by ste investovať do inteligentného systému, ale nemáte predstavu o „inteligencii“ v dome a o tom, kde začať? Pokúsime sa vám poskytnúť základné informácie a rady a predstaviť funkcie inteligentného systému.

Kedy začať

Odpoveď na otázku, kedy začať, je jednoduchá. Čím menej komplikácií chcete mať pri realizácii, tým skôr treba inteligentný systém zakomponovať do projektovej fázy. Je ideálne, keď si investor vytvorí predstavu o tom, čo od svojho inteligentného domu očakáva, ešte pred prvou čiarou projektanta. Aj keď sa projekty inteligentných technológií pripravujú, až keď je projekt domu hotový, ich potreby treba zohľadňovať od začiatku. Treba sa rozhodnúť, či bude súčasťou domu samostatná technologická miestnosť. Takáto miestnosť nie je nevyhnutná, ale z hľadiska umiestnenia technických zariadení (kúrenia, elektriny, zabezpečovacieho systému) je čistejším riešením. Odporúča sa umiestniť ju do centrálnej pozície v pivničných priestoroch. Jej veľkosť závisí od počtu technických zariadení, ale zvyčajne stačí plocha približne 8 m2. Nie je správne, ak dodávatelia požadovaných technológií riešia svoje záležitosti samostatne. Dodávatelia by mali riešenie technických zariadení spoločne konzultovať a zosúladiť s požiadavkami investora. Predíde sa tak kolíznym situáciám pri realizácii (napr. káble elektroinštalácie prekážajú chladeniu). Vzájomnú koordináciu dodávateľov pri tvorbe projektov technológií má na starosti projektant inteligentného systému.

Osvetlenie

Slovné spojenie inteligentný dom označuje dom s inteligentnou elektroinštaláciou. Inteligentná elektroinštalácia nahrádza klasickú elektroinštaláciu, ktorú najčastejšie tvoria osvetlenie a zásuvkové obvody. Inteligentný systém má nové užívateľsky komfortné funkcie. Základnou funkciou zostáva ovládanie svietidiel, preto treba vopred určiť počet svetelných okruhov a typy svietidiel (žiarovkové, žiarivkové, regulovateľné, výkon). V inteligentnom systéme má každý svetelný okruh vlastný silový prívod z rozvádzača. V rámci osvetlenia možno ovládať napríklad aj elektrické zásuvky pre nočné lampy alebo lampy dotvárajúce náladu v obývacej izbe. Prierez vodičov závisí od výkonu svietidiel. Daňou za inteligenciu je predĺženie kabeláže. Kabeláž možno zredukovať vytvorením podružných rozvádzačov napr. na jednotlivých podlažiach alebo pomocou digitálnej komunikácie svietidiel, čo však zvyšuje náklady na digitálne predradníky svietidiel.

Komfortné funkcie

Aké sú teda spomínané komfortné funkcie a čo môžeme očakávať navyše v porovnaní s klasickou elektroinštaláciou? Viacero svetiel možno zoskupiť do jednej svetelnej scény, napríklad scény pre domáce kino, ktorú si užívateľ kedykoľvek sám nastaví a zapne stlačením jedného tlačidla. Ľubovoľné svetlá možno spínať automaticky pohybovými snímačmi (najčastejšie na chodbách) s možnosťou centrálneho blokovania snímačov či zasielania signálov o pohybe do zabezpečovacieho systému. Snímačmi môžu byť inteligentné senzory alebo pohybové senzory zabezpečovacieho systému. Napríklad v pracovni môžeme udržiavať konštantnú intenzitu osvetlenia pomocou stmievača a tak šetriť náš zrak. Skutočným prínosom sú však až centrálne funkcie. Pri odchode možno automaticky vypnúť všetky svetlá v dome, večer možno pri zakódovaní dolného podlažia vypnúť všetky svetlá na prízemí, počas neprítomnosti obyvateľov možno spínať náhodne vybraté svietidlá a simulovať tak prítomnosť osôb v dome. Ďalším tlačidlom možno v prípade podozrenia, že sa niekto pohybuje po záhrade, zapnúť všetky chodbové a záhradné svietidlá. Investor však nemusí dopredu vedieť, akú funkciu budú mať jednotlivé tlačidlá. Dôležité je správne určiť kabeláž, jej umiestnenie a počet spínačov.

Žalúzie

Pri žalúziách máme možnosť výberu z interiérových a exteriérových, vertikálnych a horizontálnych typov. Ak od nich očakávame určitý stupeň inteligencie, musíme umožniť ich elektrické ovládanie. Do úvahy prichádza silové napájanie 230 V, časté pri exteriérových žalúziách, a nízkonapäťové napájanie pri interiérových žalúziách. Ku každej nezávisle ovládanej žalúzii treba priviesť vývod z rozvádzača. Typ kábla sa viaže na výber konkrétnej žalúzie. Ak neuvažujete o okamžitej montáži žalúzií, je prezieravé vopred pripraviť káblové prepojenia a pre prípad budúceho rozšírenia systému nechať v elektrickom rozvádzači rezervu. Inteligentný systém dokáže ovládať žalúzie ľubovoľne – ich pohyb smerom dole a hore i natáčanie lamiel. Okrem ovládania spínačom v miestnosti (podobným ako na ovládanie osvetlenia) možno ľubovoľné skupiny žalúzií ovládať jedným tlačidlom (napr. na jednotlivých poschodiach alebo v celom dome naraz). Napríklad pri odchode z domu sa automaticky spustia žalúzie a vypnú svetlá. Žalúzie možno chrániť automatickým vytiahnutím pri silnom vetre alebo automaticky ovládať na podporu kúrenia a chladenia. Ak je vonku slnečno a potrebujeme chladiť priestory, žalúzie sa stiahnu, a ak chceme kúriť a vonku je stále slnečno, žalúzie sa vytiahnu. K žalúziám možno priradiť aj ovládanie strešných okien alebo ich automatické zatváranie počas dažďa.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: elektroinštalácia i-dom inteligent inteligentný dom osvetlenie
Zdieľať článok

Diskusia