Staviame z dreva a betónu

Staviame z dreva a betónu

21. 02. 2012
Zdieľať

Popri tehle a pórobetóne možno pri stavbe domu upriamiť pozornosť aj na drevo a betón. Aké máme možnosti pri voľbe týchto materiálov?

 

Tvarovky a dosky na báze dreva

Základnou surovinou drevoštiepkových materiálov je obnoviteľný zdroj – drevná štiepka, ku ktorej sa pridávajú cement, voda a ďalšie mineralizačné komponenty. Po premiešaní suroviny na výrobu drevoštiepkových materiálov v zmiešavacom centre sa hmota lisuje do foriem a po prirodzenom vyschnutí a vytvrdnutí sa hotové tvarovky frézujú na presný rozmer. Tvarovky sa pri výrobe vypĺňajú polystyrénom, majú veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Ich hydrofóbna úprava má tú výhodu, že tvarovky sú nenasiakavé, a preto sa neznižuje ich tepelný odpor ani v zimných mesiacoch. Zdravá klíma je zabezpečená difúziou vodnej pary. Cirkulácia vlhkosti je taká účinná, že v miestnostiach je vyvážený pomer medzi teplotou a vlhkosťou vzduchu, čo zabezpečuje zdravú vnútornú klímu a príjemný pocit z bývania. Tvarovky sú veľkoformátové, ľahčené, vyrábajú sa aj vo vyhotovení s tepelnoizolačnými kockami vloženými v otvoroch. Sú vhodné aj na výstavbu nízkoenergetických stavieb, respektíve pri využití nových energetických zdrojov (slnečné kolektory, tepelné čerpadlo atď.).

Nenasiakavosť tvaroviek je zvlášť dôležitá v zimnom období, pretože aj pri nízkych teplotách a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu sa deklarovaný tepelný odpor nemení. Práve táto vlastnosť spolu s vysokou akumuláciou tepla v betónovom jadre umožňuje dosahovať významné úspory pri vykurovaní. Tvarovky sú recyklovateľné. Z drevocementových tvaroviek sa dá postaviť azda všetko – od rodinného či bytového domu cez administratívne budovy, výrobné a priemyselné haly až po protihlukové steny.


Staviame z dreva a betónu

1068278
VELOX


Obvodové dosky

Vonkajšie obvodové dosky sú zateplené asi 10 cm hrubou vrstvou extrudovaného polystyrénu, prilepeného z vnútornej strany dosky. Drevoštiepkové dosky tvoria stratené debnenie na betónové jadro. Na stavbe sa postupne ukladajú vedľa seba a uchytávajú sa pomocou oceľových spôn. Po utvorení vrstvy sa priestor medzi doskami zaleje betónom. Pracuje sa postupne, aby betón vnútri dobre vytvrdol. To umožňuje jeho prípravu priamo na stavbe – v miešačke a v presne potrebnom množstve. Vďaka konštrukčným detailom tvaroviek prekladov a vencov nevznikajú tepelné mosty. Takéto domy sa často prezentujú ako nízkoenergetické. Výrobcovia poskytujú k materiálu podrobný návod, pretože tento systém je určený prevažne na výstavbu domu svojpomocou. Napriek tomu z neho možno realizovať stavbu s výškou až do 4 podlaží.


Staviame z dreva a betónu

1068280
Durisol


Drevo v stene

Ak vytvárame celý objekt z betónu, môžeme využiť aj ucelený systém strateného debnenia z drevocementových tvárnic, respektíve zo štiepkocementových dosiek, ktorého jednotlivé časti sú z plošných dielcov. Zalievanie je tak rýchlejšie, po väčších etapách. Vonkajšie plochy debnenia sú vytvorené z tepelnej izolácie (štiepkocement a polystyrén v potrebnej hrúbke). Zo štiepkocementových dosiek vytvárame obvodové i nosné steny, priečky i stropy.


Staviame z dreva a betónu

1068279
archív Jaga


Betónové murovacie materiály

Typickým sortimentom firiem vyrábajúcich betónové murovacie materiály sú murovacie tvárnice, stropné systémy a doplnky. Debniace základové tvárnice sa používajú ako stratené debnenie na vytvorenie základov stavby. Nosné a nenosné múry sa murujú z tvaroviek zapadajúcich do seba systémom pero – drážka. Sú z tepelne vodivého betónu, a preto je nevyhnutné celú fasádu budovy vždy dôkladne zatepliť.

Stropné systémy sú tiež skladacie – v prvom variante sa vždy medzi dva susedné železobetónové nosníky ukladajú betónové tvárnice. Po dokončení práce sa strop spevní zaliatím – betónom. Druhý variant betónových stropných systémov tvoria stropné veľkoplošné panely široké 2,4 m, ktorých dĺžka môže byť až 8 m. Ich veľkou výhodou je rýchla montáž, dostatočná únosnosť a možnosť vloženia rôznych káblov a iných inštalácií. K doplnkovým prvkom zapadajúcim do celého systému patria zateplené preklady nad okná a dvere a prefabrikované uholníky obvodového venca.

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: betón drevo materiál stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia