10 praktických rád pri nanášaní omietky

10 praktických rád pri nanášaní omietky

03. 07. 2013
Zdieľať

Kým donedávna sa fasády domov vzájomne odlišovali len farbou, dnes si môžete vybrať okrem stoviek odtieňov aj zo širokej ponuky štruktúr. Je už len vás, či sa budete držať klasiky, alebo zvolíte výraznejšiu alternatívu.

Podklad pod omietkou musí byť dostatočne vyzretý, pevný a rovný. Nečistoty, prach a uvoľňujúce sa časti treba odstrániť, betónové plochy je potrebné očistiť od zvyšných odformovacích prípravkov.

Vodorovné ukončovacie prvky na fasáde, ako sú parapety, strešné podbitia či zábradlia, sa musia namontovať pred začatím prác. 

Počas nanášania a zretia omietky musí byť teplota vzduchu, podkladu a materiálu minimálne 5 °C a nesmie prekročiť 30 °C.

Až do úplného vyzretia treba povrch chrániť pred pôsobením vetra, dažďa a priameho slnečného žiarenia. Fasádu je preto vhodné zakryť ochrannými sieťami. 

Najneskôr 24 hodín pred nanášaním omietky na minerálne podklady aplikujte na podklad základný náter. 

Ak omietku nanášate na výstužovú vrstvu tepelnoizolačných systémov, treba dodržať technologickú prestávku minimálne tri dni. Zvlášť vysoká vlhkosť vzduchu môže čas zretia jednotlivých materiálov výrazne predĺžiť.

Na mieste styku omietky s konštrukciami prestupujúcimi cez podklad (parapety, vetracie vývody či dažďové zvody) musí byť priznaná škára, a to zarezaním murárskou lyžicou. Pevné spojenie nie je prípustné. 

Minimálna hrúbka vrstvy pri aplikácii omietky je 1,5 mm, v prípade nerovnomernej hrúbky výslednej štruktúry (napríklad pri dekoratívnom ryhovaní) sú to 2 mm. 

Omietku vždy nanášajte len na takú veľkú plochu, aby ste na nej mohli bez prerušenia vytvárať štruktúru.

Ak chcete zabezpečiť farebnú zhodu celej fasády, zadovážte si celé množstvo potrebné na realizovaný objekt naraz. Zhoda farebného odtieňa je zaručená iba v rámci jednej výrobnej šarže, preto v prípade dodatočného doobjednania môžu nastať odchýlky vo farebnosti.  

Prehľad techník


Hladenie

1233893
Baumit, spol. s r.o.


Hladenie


Vstrekovacia technika

1233894
Baumit, spol. s r.o.


Vstrekovacia technika


Striekanie

1233895
Baumit, spol. s r.o.


Striekanie


Valčekovanie

1233896
Baumit, spol. s r.o.


Valčekovanie


Modelovanie špachtľou

1233897
Baumit, spol. s r.o.


Modelovanie špachtľou


Modelovanie štetcom

1233898
Baumit, spol. s r.o.


Modelovanie štetcom


Ťahaná technika

1233899
Baumit, spol. s r.o.


Ťahaná technika


Metličkovanie

Metličkovanie
Baumit, spol. s r.o.


Reliéfna technika

Reliéfna technika
Baumit, spol. s r.o.


Dekoratívne ryhovanie

Dekoratívne ryhovanie
Baumit, spol. s r.o.


Hladenie s náterom

Hladenie s náterom
Baumit, spol. s r.o.


Vyfukovanie

Vyfukovanie
Baumit, spol. s r.o.


Špongiová technika

Špongiová technika
Baumit, spol. s r.o.


Technika hrubého betónu

Technika hrubého betónu
Baumit, spol. s r.o.


Technika jemného betónu

1233891
Baumit, spol. s r.o.


Technika jemného betónu

Kategória: Steny a fasády
Tagy: dom fasáda omietky
Zdieľať článok

Diskusia