Čo by ste mali vedieť o kontaktnom zateplení fasády

21. 10. 2015
Zdieľať

Či už chcete zlepšiť tepelnoizolačné vlastnosti stien novostavby, alebo rekonštruovaného staršieho domu, najúčinnejšie je zateplenie z exteriérovej strany. Na výber sú prevetrávané alebo kontaktné systémy, pričom kontaktné zateplenie je dnes jednoznačne najpoužívanejšie.

Čo je ETICS?

Kontaktný zatepľovací systém, alebo aj ETICS (skratka z anglického External Thermal Insulation Composite System), je výrobcom určená skladba materiálov a prvkov, ktoré po zabudovaní na stavbe poskytujú obvodovým stenám nielen tepelnú ochranu, ale aj ochranu pred deštrukčným pôsobením poveternostných vplyvov. Hlavnou zložkou systému je tepelnoizolačný materiál, ktorý sa „kontaktne“ prilepí a ukotví k zatepľovanej konštrukcii, teda k obvodovej stene. Jeho povrch chráni výstužné (armovacie) súvrstvie a finálna povrchová úprava. Všetky vrstvy systému sa pritom aplikujú priamo jedna na druhú (kontaktne) bez vzduchových medzier.
Na trhu je množstvo systémov od rôznych výrobcov – i keď sú skladby a postupy montáže veľmi podobné, líšia sa vlastnosťami jednotlivých materiálov. Najvýraznejší rozdiel je v použitom izolante, z ktorého plynú aj odlišnosti v kotvení, stierkovaní či armovaní, a tiež vo vlastnostiach ostatných komponentov. Každý zatepľovací systém teda treba chápať ako celok – jeho komponenty sú navzájom zosúladené a pri aplikácii je potrebné dodržiavať postup určený výrobcom.

Kombináciou komponentov z rôznych systémov nezískate kvalitu garantovanú výrobcom.


Čo by ste mali vedieť o kontaktnom zateplení fasády

1648373

Upevnenie k podkladu

Tepelnoizolačné dosky sa upevňujú k podkladu pomocou lepiaceho tmelu (lepiacej malty) alebo mechanicky pomocou kotiev, prípadne kombináciou oboch spôsobov. Úlohou upevnenia je preniesť ťahové sily, ktoré vznikajú v dôsledku objemovej rozťažnosti izolačného materiálu, jeho vlastnej váhy a sania vetra. Maltu je potrebné naniesť na zatepľovacie dosky predpísaným spôsobom a v dostatočnom množstve (v páse po celom okraji a uprostred v 3-4 bodoch, celoplošne pomocou zubového hladidla, prípadne inak podľa predpisu výrobcu) tak, aby po pritlačení dosky vznikol medzi izolantom a pokladom potrebný kontakt.


Čo by ste mali vedieť o kontaktnom zateplení fasády

1648435

Tepelnoizolačná vrstva

Je to vrstva tepelnoizolačného materiálu, ktorá zabezpečuje požadovanú tepelnú ochranu. Najčastejšie používaným materiálom sú dosky z expandovaného polystyrénu (EPS), nasledujú izolačné dosky z minerálnej vlny. K hlavným výhodám polystyrénu patrí nízka nasiakavosť, nízka hmotnosť a priaznivá cena. Prednosťou minerálnych izolantov sú najmä protipožiarne vlastnosti, priedušnosť, ktorá je dôležitá napríklad pri zvýšenej vlhkosti v murive, a tiež mechanická odolnosť. Alternatívou môže byť „kombinácia vlastností“ pri špeciálne perforovaných doskách z EPS (bielych alebo sivých). Izolačné dosky sa ukladajú na zraz, v radoch s preložením na väzbu, aby nevznikali krížové škáry.


Čo by ste mali vedieť o kontaktnom zateplení fasády

1648375

Výstužná vrstva

Jej úlohou je zabezpečiť pevnosť a mechanickú odolnosť povrchu a tiež rovnomerne rozniesť namáhanie spôsobené dilatačnými pohybmi na celú plochu fasády.Pozostáva z jednej alebo viacerých vrstiev stierkovej hmoty (základnej omietky) a z jednej alebo niekoľkých vrstiev výstužných mriežok či sietí, ktoré sa vtlačia do stierky. Stierková malta sa niekedy využíva aj na vytvorenie vyrovnávacej vrstvy. V rohoch otvorov, na styku dvoch systémov a pod. je potrebné zosilňujúce vystuženie. 


Čo by ste mali vedieť o kontaktnom zateplení fasády

1648377

Povrchová úprava

Chráni ostatné vrstvy pred vplyvom vlhkosti a poveternostných podmienok. Najčastejšie sa používa pružná tenkovrstvová dekoračná omietka s vhodnými vlastnosťami (paropriepustnosť, nízka nasiakavosť a pod.), prípadne omietka a farba. Pod omietku sa aplikuje penetračný náter, ktorého úlohou je vyrovnať nasiakavosť výstužnej vrstvy a zabezpečiť jej spolupôsobenie s povrchovou úpravou. Predpokladom trvanlivosti zateplenia – bez trhlín, ktoré by viedli k jeho degradácii – sú výrobcom systému odporúčané pružné omietky zosúladené s výstužnou vrstvou. Dilatačné pohyby na povrchu tepelnej izolácie totiž spôsobujú výrazné namáhanie omietkovej vrstvy, ktoré krehká a nepoddajná bežná omietka nedokáže preniesť, takže popraská. 


Čo by ste mali vedieť o kontaktnom zateplení fasády

1648379

Doplnky a príslušenstvo

K príslušenstvu patria napríklad rohové alebo dilatačné lišty a tiež soklový (zakladací) profil, ktorý vytvorí rovný spodný okraj a chráni tepelnoizolačný materiál pred poškodením.

Odborník radí

Ing. Rastislav Ščepka
manažér predaja segmentu JUBIZOL

Najdôležitejšie je poradiť sa s odborníkmi v danej oblasti. Nenechať si systém a skladbu zateplenia navrhnúť na stavbe, pri návšteve prvého realizátora s najnižšou cenou, ktorý sa zastaví cestou domov a povie „päťka polystyrén stačí“. Treba si uvedomiť, že nároky na technické vlastnosti, odolnosť, ale aj estetickú stránku fasádneho zatepľovacieho systému sú veľmi vysoké. Pri striedaní teplôt, vlhkosti a dnes často extrémnych výkyvoch počasia sprevádzaných krupobitím alebo záplavami musí odolávať výrazným vplyvom. Tie môžu pri nesprávnom výbere alebo podcenení skladby viesť k deformáciám, prípadne až k zničeniu zateplenia. Náklady na prípadné opravy alebo komplexnú rekonštrukciu systému sú pritom obvykle oveľa vyššie ako rozdiel medzi certifikovaným systémom s garanciou výrobcu a „zlepencom“ najlacnejších komponentov.

Aby zateplenie fungovalo dlhodobo a spoľahlivo, dôležité je vybrať si systém s vhodnými vlastnosťami na základe charakteristík podkladu a prostredia, ako aj ďalších požiadaviek. 


Čo by ste mali vedieť o kontaktnom zateplení fasády

1648423

Odporúčaná skladba vrstiev
1 lepiaca vrstva Baumit open Contact
2 tepelnoizolačné dosky Baumit open Therm
3 výstužná vrstva Baumit open Contact s vloženou sklotextilnou mriežkou Baumit open Tex
4 základný penetračný náter Baumit Premium Primer
5 paropriepustná fasádna omietka penTop

Baumit openTop

Výrobca: Baumit, www.baumit.sk 
Charakteristika: vysoko paropriepustný tepelnoizolačný systém, ktorý dýcha 4× lepšie; vďaka špeciálnej dierovanej fasádnej izolačnej doske open Therm spolu s navzájom zosúladenými vrstvami systému je vhodný aj na budovy s vyššou mierou zabudovanej vlhkosti; vysoká paropriepustnosť zabezpečuje ideálnu vnútornú klímu.
Tepelná izolácia: dierovaný penový polystyrén Baumit open Therm
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ = 0,039 W/(m . K)
Cena*: od 16,80 €/m2
* pri hrúbke izolantu 10 cm, nezahŕňa kotviace prvky, omietka v hr. 2 mm, bez DPH 


Čo by ste mali vedieť o kontaktnom zateplení fasády

1648385

Odporúčaná skladba vrstiev
1 lepiaca malta Ceresit
2 izolačné dosky z penového polystyrénu
3 výstužná vrstva Ceresit CT 100
4 výstužná mriežka
5 omietka – odporúča sa elastomérová omietka Ceresit CT 79

CERESIT CERETHERM IMPACTUM

Výrobca : Henkel, www.ceresit-impactum.com/sk
Charakteristika: systém s mimoriadnou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu; k jeho prednostiam patrí dlhá životnosť a vďaka spevneniu karbónovými, sklenenými a polyakrylamidovými vláknami aj vysoká flexibilita a mechanická odolnosť až do 100 J; má veľmi malú nasiakavosť a je vodoodpudivý, odoláva tiež biologickej kontaminácii, pôsobeniu UV žiarenia a je samočistiaci; umožňuje použiť na fasáde aj tmavé a intenzívne farebné odtiene; technológia bez základného náteru urýchľuje aplikáciu.
Tepelná izolácia: penový polystyrén
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ = 0,038 W/(m . K)
Cena: od 25,80 €/m2


Čo by ste mali vedieť o kontaktnom zateplení fasády

1648387

Odporúčaná skladba vrstiev
1 lepiaca malta weber.therm plus ultra
2 tepelnoizolačné dosky z fenolovej peny weber.therm 022 plus ultra
3 rozperné kotvy
4 výstužná malta weber.therm plus ultra
5 sklovláknitá mriežka weber.therm 310
6 penetračný náter weber VG 700
7 tenkovrstvová omietka weber.pas

weber.therm plus ultra

Výrobca : Saint-Gobain Weber, www.weber-terranova.sk
Charakteristika: najtenší kontaktný tepelnoizolačný systém; vďaka malej hrúbke umožňuje širší výhľad z okna a lepšie osvetlenie interiéru; poskytuje až o 8 % viac úžitkového priestoru na balkónoch a terasách; je ideálnou voľbou 
aj pre pasívne domy.
Tepelná izolácia: dosky z fenolovej peny
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ = 0,022 W/(m . K)
Cena: na vyžiadanie u výrobcu


Čo by ste mali vedieť o kontaktnom zateplení fasády

1648389

Odporúčaná skladba vrstiev
1 lepiaca vrstva Cemix Lepidlo a stierkovacia hmota, Lepidlo špeciál 
2 izolant – fasádny penový expandovaný polystyrén
3 kotvenie – tanierové rozperky (hmoždinky) 
4 výstužná vrstva – Cemix Lepidlo a stierkovacia hmota, Lepidlo špeciál
5 sieťovina – sklovláknitá tkanina
6 penetračný náter – Cemix Penetrácia alebo kontaktný náter Cemix Kontakt
7 omietka – Cemix ušľachtilé štruktúrované omietky
8 fasádny náter – egalizačná (zjednocujúca) farba (len pri minerálnych omietkach)

CEMIX THERM P PLUS

Výrobca: CEMIX, www.cemix.sk
Charakteristika: profesionálny vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém, určený na rozličné typy obytných stavieb; polystyrén EPS 100 F je vhodný pri zvýšených požiadavkách na pevnosť v tlaku.
Tepelná izolácia: penový expandovaný polystyrén EPS 70 F alebo EPS 100 F
Súčiniteľ tepelnej vodivosti izolantu: λ = 0,04 W/(m . K)
Cena*: od 10,73 €/m2
* pri hrúbke izolantu 8 cm, akrylátová omietka 1,5 mm, zatieraná, vrátane DPH


Hlavná inovácia systému pozostáva z vyhotovenia podkladnej (výstužnej) vrstvy, ktorá je dostatočne nosná pre obkladový prvok  a má vyššie mechanické vlastnosti ako samotný tepelný izolant. Vyznačuje sa  vysokými pevnosťami v tlaku a ťahu a nízkym modulom pružnosti.

Hlavná inovácia systému pozostáva z vyhotovenia podkladnej (výstužnej) vrstvy, ktorá je dostatočne nosná pre obkladový prvok a má vyššie mechanické vlastnosti ako samotný tepelný izolant. Vyznačuje sa vysokými pevnosťami v tlaku a ťahu a nízkym modulom pružnosti.

  Odporúčaná skladba vrstiev
  1 cementové lepidlo MAPETHERM AR1 alebo MAPETHERM AR1 GG
  2 tepelnoizolačný panel MAPETHERM EPS  alebo MAPETHERM XPS
  3 výstužná vyrovnávacia vrstva Planitop HDM Maxi
  4 sklotextilná mriežka MAPEGRID G120 
  5 kotva Mapetherm Tile FIX 15
  6 výstužná vyrovnávacia vrstva Planitop HDM Maxi
  7 cementové lepidlo ULTRALITE S2
  8 porcelánový obklad
  9 cementová škárovacia hmota Ultracolor Plus
10 neutrálny tesniaci tmel Mapesil LM

Mapetherm Tile System

Výrobca: MAPEI, www.mapei.sk
Charakteristika: MAPETHERMR TILE SYSTEM je moderný  systém určený pre  novostavby, rekonštrukcie starých fasád budov na inštaláciu tenkých  porcelánových obkladových prvkov formátu do 1500 x 500 x 5 mm s možnosťou aplikácie do výšky max. 20 m. Poskytuje dokonalý výsledok a architektonicko-estetický finálny vzhľad s týmto výhodami: jedinečné estetické vlastnosti vďaka širokej možnosti  architektonických návrhov a riešení, jednoduchá údržba, farby, ktoré sú schopné odolávať priamemu pôsobeniu slnka, chemickým  vplyvom a smogu, vyššia odolnosť proti nárazom.
Tepelná izolácia: tepelnoizolačné panely z EPS a XPS
Súčiniteľ tepelnej vodivosti izolantu: λ = 0,032 – 0,036 W/(m . K)
Cena: na vyžiadanie u predajcu

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Hlavná inovácia systému pozostáva z vyhotovenia podkladnej (výstužnej) vrstvy, ktorá je dostatočne nosná pre obkladový prvok  a má vyššie mechanické vlastnosti ako samotný tepelný izolant. Vyznačuje sa  vysokými pevnosťami v tlaku a ťahu a nízkym modulom pružnosti. 
V  kombinácii so špeciálnymi rozpernými kotvami MAPETHERM TILE FIX  má  štrukturálna omietka schopnosť odolávať hmotnosti a napätiam  vytvoreným vlastným obkladovým prvkom vplyvom rozťažnosti a  stlačiteľnosti. Jedná sa o dvojzložkovú maltu s obsahom vlákien, ktorá  sa významne používa aj pri zosilňovaní murovaných konštrukcií. 
V  priebehu aplikácie prvej vrstvy sa vystužuje špeciálnou sklotextilnou mriežkou, odolnou proti dlhodobému pôsobeniu alkalických vplyvov MAPEGRID G120. Na lepenie obkladových prvkov je nevyhnutné použiť  špeciálne vysokodeformovateľné lepidlá triedy S2.


Čo by ste mali vedieť o kontaktnom zateplení fasády

1648419

Odporúčaná skladba vrstiev
1 lepiaca malta JUBIZOL STRONGFIX
2 tepelnoizolačná vrstva JUBIZOL EPS W0
3 základná omietka JUBIZOL STRONGFIX
4 výstužná mriežka JUBIZOL 160 g/m2
5 penetračný náter JUBIZOL UNIGRUND
6 dekoračná omietka JUBIZOL UNIXIL FINISH

JUBIZOL STRONG 

Výrobca: JUB, www.jub.sk
Charakteristika: fasádny systém odolný proti krupobitiu a mechanickému poškodeniu; je zaradený do štvrtej, 
t. j. najlepšej triedy v súlade s požiadavkami FM Approvalsclass 4473; toto zatriedenie znamená, že na systéme nie sú viditeľné poškodenia po náraze ľadovou guľou s priemerom 5 cm, s rýchlosťou 140 km/h a s kinetickou energiou 40 J kolmo na fasádny povrch.
Tepelná izolácia: dosky z expandovaného polystyrénu (EPS) alebo minerálnej vlny 
Súčiniteľ tepelnej vodivosti izolantu: λ = 0,039 W/(m . K)
Cena: na vyžiadanie cenovej ponuky


Čo by ste mali vedieť o kontaktnom zateplení fasády

1648397

Odporúčaná skladba vrstiev
1 lepiaca malta weber.therm KPS
2 tepelnoizolačné dosky z expandovaného polystyrénu (biely EPS/sivý EPS)
3 rozperné kotvy 
4 výstužná malta weber.therm KPS
5 sklovláknitá mriežka
6 penetračný náter weber VG 700
7 tenkovrstvová omietka weber.pas

weber.therm terranova

Výrobca : Saint-Gobain Weber, 
www.weber-terranova.sk
Charakteristika: výsledkom kombinácie komponentov s výbornými úžitkovými vlastnosťami je spoľahlivý systém s dlhou životnosťou; ako povrchová úprava sa odporúčajú tenkovrstvové omietky weber.pas, ktoré si možno vybrať zo širokej škály vzorkovnice weber.colorline.
Tepelná izolácia: dosky z expandovaného polystyrénu
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,033 W/(m . K)
Cena: na vyžiadanie u výrobcu


Čo by ste mali vedieť o kontaktnom zateplení fasády

1648393

Odporúčaná skladba vrstiev
1 lepiaca hmota Capatect Top Fix Kleber
2 kotviaci program Capatect
3 izolačné dosky Capatect Dalmatin Premium
4 výstužný tmel Capatect Carbon Spachtel
5 výstužná tkanina Capatect 
6 silikónová omietka Capatect CarboPor plnená uhlíkovými vláknami 

CAPATECT TOP-LINE 

Výrobca : Caparol, www.caparol.sk
Charakteristika: mimoriadne odolný systém s elastickou armovacou vrstvou, ktorý využíva HiTech komponenty; optimálnu izolačnú účinnosť dosahuje pomocou novovyvinutých izolačných dosiek Capatect Dalmatin Premium; vrchná omietka na báze silikónovej živice s rozptýlenými uhlíkovými vláknami je vysokopriedušná a výborne odpudzuje vodu a nečistoty; vďaka svojim vlastnostiam zaisťuje dlhodobo čistú fasádu bez plesní a rias.
Tepelná izolácia: sivo-biely penový polystyrén Dalmatin
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ = 0,031 W/(m . K)
Cena: na vyžiadanie u výrobcu


Čo by ste mali vedieť o kontaktnom zateplení fasády

1648423

Odporúčaná skladba vrstiev
1 lepiaca vrstva – Baumit Star Contact White
2 izolant Baumit Star Therm reflect alebo Baumit Star Therm
3 výstužná vrstva (lepiaca malta s vloženou sklotextilnou mriežkou) – Baumit Power Flex a Baumit Star Tex
4 základný náter – nie je potrebný!
5 povrchová úprava – Baumit Nanopor Top

Baumit Power

Výrobca: Baumit, www.baumit.sk 
Charakteristika: novinka od Baumitu, ktorú charakterizuje vysoká odolnosť a spoľahlivosť v každom, aj extrémnom počasí; odoláva nárazu, mechanickému poškodeniu či krupobitiu až do zaťaženia 70 J.
Tepelná izolácia: grafitový sivý penový polystyrén 
Baumit Star Therm
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ = 0,031 W/(m . K)
Orientačná cena*: od 21,70 €/m2
* pri hrúbke izolantu 10 cm, nezahŕňa kotviace prvky


Čo by ste mali vedieť o kontaktnom zateplení fasády

1648417

Odporúčaná skladba vrstiev
1 lepiaca malta JUBIZOL MICROAIR FIX
2 tepelnoizolačná vrstva JUBIZOL EPS F – W2
3 základná omietka JUBIZOL MICROAIR FIX
4 výstužná mriežka JUBIZOL 160 g/m2
5 penetračný náter JUBIZOL UNIGRUND
6 dekoračná omietka JUBIZOL SILICONE FINISH

JUBIZOL MICROAIR

Výrobca: JUB, www.jub.sk
Charakteristika: Tepelnoizolačný fasádny systém, ktorého hlavnými výhodami sú paropriepustnosť a jednoduchá realizácia. Zabezpečuje vysokú paropriepustnosť pri výbornej tepelnej a zvukovej izolácii, vďaka čomu vytvára v interiéri príjemnú a zdravú klímu. Jadrom systému je inovatívna dierovaná tepelnoizolačná doska JUBIZOL EPS F – W2 (biela) alebo EPS F – G2 (sivá), ktorá sa podieľa aj na jednoduchej aplikácii. 
Tepelná izolácia: špeciálne perforované dosky z expandovaného polystyrénu (EPS)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti izolantu: λ = 0,032 W/(m . K)
Cena: na vyžiadanie cenovej ponuky

Malo by zateplenie „dýchať“?

Schopnosť materiálu „dýchať“, teda prepúšťať vodné pary, popisuje veličina difúzny odpor (μ) – čím je väčší, tým menej vodnej pary materiál prepustí. Difúzny odpor závisí od vlastností konkrétneho materiálu a zároveň rastie s jeho hrúbkou. V prípade zateplenej steny závisí nielen od zatepľovacieho systému, ale aj od konštrukcie pod ním. Samotná obvodová stena pritom obvykle prepustí menej vodnej pary než dokáže prepustiť zateplenie – pokiaľ ide o „dýchanie“, záleží teda najmä na tom, z čoho je dom postavený. Napríklad paropriepustnosť akéhokoľvek zatepľovacieho systému je vyššia než paropriepustnosť steny z hutných murovacích prvkov. Navyše, množstvo pary, ktoré sa vytvorí pri normálnej prevádzke v byte alebo rodinnom dome, bez problémov prepustí akákoľvek obvodová stena. Systémy s vyššou paropriepustnosťou majú svoje opodstatnenie napríklad pri zatepľovaní muriva s vyššou paropriepustnosťou (pórobetónové tvárnice) alebo pri starších domoch, ktorých murivo je poškodené zvýšenou vlhkosťou. Tu sú vhodnou voľbou napr. minerálne dosky alebo systémy s perforovaným izolantom z EPS, kde hodnota μ je veľmi podobná vlastnostiam samotného muriva, a tak dostatočne zabezpečujú „dýchanie domu“.

Odborník radí

Miroslav Zliechovec
odborník na tepelné izolácie Knauf Insulation Nová Baňa

Zaujímavý efekt

Zaujímavý efekt vznikne pri kombinácii fasády zateplenej kontaktným systémom s prevetrávanou fasádou, ktorej povrch môže tvoriť akýkoľvek obklad – drevo, tehly (lícovky) alebo kameň. Na rozdiel od klasických fasád je pri prevetrávaných medzi obvodovou stenou a vonkajším zaveseným fasádnym plášťom vzduchová medzera. Tá slúži vďaka komínovému efektu na trvalé odvetrávanie vlhkosti. Tepelná izolácia je uložená v nosnom rošte upevnenom na stene. Najčastejšie sa tu využíva prírodná minerálna vlna, ktorá môže mať súčiniteľ tepelnej vodivosti λ až 0,032 W/(m . K), čo je dnes špičkový parameter. Vysoká účinnosť tepelnej izolácie je pritom dôležitá na udržanie príjemnej teploty v interiéri. Minerálna vlna má zároveň veľmi nízky difúzny odpor, čo znamená, že cez ňu vlhkosť prechádza až do vzduchovej medzery. Tepelná izolácia v súčinnosti s prevetrávanou vzduchovou medzerou tak v zime znižuje spotrebu energie na vykurovanie. Prevetrávané fasády sú vhodné pri rekonštrukciách aj novostavbách rodinných domov, najmä pasívnych a nízkoenergetických, pre ktoré je typický jednoduchý tvar. Ich vlastnosti sú ideálne aj pre staršie domy a chalupy, ktoré majú problém so zvýšenou vlhkosťou obvodových stien.

www.knaufinsulation.sk

Aký hrubý izolant potrebujete?

Odporúčané hodnoty tepelného odporu obvodového plášťa sú R = 2,0 m2 . K/W pri rekonštrukciách, R = 3,0 m2 . K/W pri novostavbách a R = 5,0 m2 . K/W pri nízkoenergetických objektoch. Tlak zo strany energetickej úspornosti však tieto parametre tlačí vyššie. Ak chcete vedieť, akú hrúbku izolantu potrebujete, musíte v prvom rade poznať tepelný odpor steny pod izoláciou. Rozdiel oproti požadovanej hodnote by potom malo pokryť zateplenie. Druhou dôležitou hodnotou je izolačná schopnosť tepelnoizolačného materiálu, ktorú vyjadruje súčiniteľ λ. Ak je R, ktoré potrebujete dosiahnuť zateplením, napríklad 1,5 m2 . K/W a súčiniteľ tepelnej vodivosti izolantu λ = 0,04 W/(m . K), potrebná hrúbka tepelnej izolácie bude d = 1,5 × 0,4, čo je 0,06 m. S hrubšou izoláciou však dosiahnete lepšie parametre. Táto otázka je však komplikovanejšia. Stavba je totiž často zložená z rôznych materiálov a zvolená hrúbka izolantu môže spĺňať požiadavky na obvodových stenách, ale pri betónových častiach stavby (vence alebo preklady nad oknami) nie je hrúbka izolantu dostačujúca. Vtedy môže nastať problém, ktorý sa po zateplení prejaví napríklad plesňami v interiéri. Nevhodné zateplenie môže skôr uškodiť, preto sa pri zatepľovaní určite neriaďte radami susedov. Obráťte sa na odborníkov, ktorí navrhnú optimálny zatepľovací systém aj hrúbku izolantu presne pre váš dom.

Nemá zmysel šetriť na hrúbke izolantu. Práve vďaka nemu totiž ušetríte na kúrení a spríjemníte si klímu v interiéri aj v lete. Náklady na realizáciu ETICS-u s rôzne hrubými izolantmi sa pritom veľmi nelíšia – za prácu aj ostatné materiály totiž zaplatíte v každom prípade.

Prevetrávané zateplenie

Iný prístup predstavujú zatepľovacie systémy s prevetrávanou vzduchovou medzerou medzi izolantom a povrchovou úpravou, ktorú zvyčajne tvorí obklad upevnený na rošte. Nové možnosti stvárnenia fasády otvára v tomto prípade lineárny 3D fasádny obklad Equitone [linea]. Vďaka trojrozmernému lineárnemu povrchu vytvára zvláštnu dynamiku fasády – svetlo dopadajúce pod odlišnými uhlami na nej počas dňa rozohráva originálne svetelné divadlo. Pre dosky z vláknocementu vyvinul výrobca skrytý systém upevnenia tak, aby sa nenarušil monolitický dojem z fasády.

TEXT ERIKA KUHNOVÁ
ODBORNÁ SPOLUPRÁCA RASTISLAV ŠČEPKA, JUB
FOTO JUB A ARCHÍV FIRIEM
ZDROJ časopis Môj dom 9/2015, JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Steny a fasády
Tagy: stavebný materiál zateplenie
Zdieľať článok

Diskusia