Stavebnica pre dospelých

17. 01. 2007
Zdieľať

Vlastná ľudská lenivosť a snaha uľahčiť si prácu je často hnacím motorom pre vznik mnohých zaujímavých konštrukcií. Spôsob suchej výstavby je toho príkladom. Nahradil prácny a dlhotrvajúci spôsob stavania priečok, podláh, podhľadov či omietok, najmä pri rekonštrukciách, ktoré vznikali mokrou cestou a vyžadovali navyše čas na vysušenie konštrukcie. K vzniku tohto spôsobu výstavby prispel aj nový pohľad na svet a čoraz atraktívnejšie využívanie podkrovných priestorov na obytné účely.


Stavebnica pre dospelých

76335

Čo to je a kde sa dá využiť suchá výstavba? V princípe ide o stavebnice, z ktorých sa dá poskladať priečka, podlaha, podhľad či omietka, s minimálnym použitím mokrých procesov. Možností je viac než dosť. Spoločným znakom je rýchla a jednoduchá výstavba, bez nároku na vznik klasického staveniska s hromadou tehál a malty. Základná myšlienka a princíp montovanej skladačky, aký sa používal pri výstavbe bytových jadier, je preto z iného uhla pohľadu rozhodne zaujímavá. S použitím nových technológií a materiálov sa javí suchá výstavba ako veľmi výhodný a rýchly spôsob výstavby v interiéroch, a to najmä pri rekonštrukciách.

To už poznáte, ale predsa…


Stavebnica pre dospelých

76336

Sadrokartón bol patentovaný koncom 19. storočia v USA. V Európe sa začal presadzovať až v polovici 20. storočia a teraz patrí k najpoužívanejším a najpopulárnejším typom konštrukcie na suchú výstavbu vo vnútornej stavbe. Jeho popularita úzko súvisí s jednoduchou a rýchlo montážou, so širokým záberom využitia v interiéri a s dobrými vlastnosťami. Sadrokartón poskytuje skutočne nekonečné množstvo originálnych riešení nielen v podkrovných priestoroch, ale všeobecne pri výstavbe akýchkoľvek obytných objektov. Keď sa k tomu pripočíta ešte absolútna čistota a ekologická neškodnosť tohto stavebného materiálu, o svoje využitie v budúcnosti sa rozhodne nemusí báť.


Stavebnica pre dospelých

76337

Sadrokartónové dosky sa vyrábajú v hrúbkach od 6,5 mm po 25 mm. Hrubšie dosky sa používajú z požiarnych a akustických dôvodov alebo na zvýšenie odolnosti proti prerezaniu. Tenšie sa požívajú na ohýbané konštrukcie a na obklady stien. Na suché plávajúce podlahy sú určené špeciálne dosky s vyššou pevnosťou a kvalitnejším kartónom.

Sadrokartónové dosky sú určené na montáž priečok, priestorových predelov, inštalačných priečok, suchých podláh, stropných podhľadov, suchých omietok a prednastavených stien na oceľové profily, poprípade na drevené hranoly. Teda dá sa využiť všade tam, kde priečka neslúži ako staticky nosný prvok.


Výhody sadrokartónových konštrukcií: • ľahká spracovateľnosť;


 • nízka hmotnosť (malé statické zaťaženie budovy);


 • rýchlosť a komplexnosť montáže;


 • pri zmene spôsobu využívania priestorov sa dajú ľahko a bez veľkých nákladov demontovať;


 • minimálne technologické prestoje;


 • suchý proces (prakticky s vylúčením vody zo stavby);


 • súbežná montáž rozvodov (elektrina, voda a pod.) urýchľuje proces výstavby;


 • široké možnosti povrchových úprav (nátery, maľby, tapety, obklady, šľachtené tenkovrstvové omietky apod.);


 • sú nehorľavé (samotná sadra je nehorľavá a navyše obsahuje kryštalicky viazanú vodu, ktorá zvyšuje protipožiarne vlastnosti);


 • elektricky neutrálne;


 • zdravotne neškodné (pH faktor sadry je prakticky zhodný s hodnotou pH faktoru ľudskej pokožky).

Nevýhody sadrokartónových konštrukcií: • možnosť využitia len na nenosné konštrukcie;


 • pri prestavbe kúpeľne v byte treba vopred určiť presné ukotvenie zariaďovacích predmetov a políc, aby sa v tých miestach pripravila nosná konštrukcia;


 • sú nevhodné do priestorov s trvalo vysokou vzdušnou vlhkosťou (napríklad sprchy verejných bazénov);


 • obmedzená nosnosť.

Niečo podobné

Sadrovláknité dosky sa často zamieňajú so sadrokatónovými doskami, na rozdiel od nich však nemajú na povrchu kartón. Majú lepšie mechanické vlastnosti, vyššiu tvrdosť a húževnatosť. Veľmi dobre akusticky izolujú a majú vysokú požiarnu odolnosť. Hodia sa na stavebné konštrukcie so zvýšenými nárokmi na mechanickú odolnosť povrchu proti poškodeniu (napríklad na plávajúce podlahy) a nosnosť. Pretože sú impregnované, možno ich použiť aj do vlhkých priestorov a v niektorých prípadoch aj do exteriéru (tam, kde nie sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu a vode). Hodia sa aj na inštaláciu podlahového vykurovania. Práca s nimi je ťažšia ako so sadrokartónovými doskami.

Čo sa dá postaviť na sucho?


Stavebnica pre dospelých

76338

Sadrokartónová priečka – nenosná montovaná konštrukcia, ktorá delí vnútorný priestor. Netvorí oporu pre stropy a dá sa ľahko demontovať a postaviť na inom mieste. Vnútorná dutina sa vypĺňa zvukovou či tepelnou izoláciou a využíva sa na umiestnenie rozvodov inštalácií. Môže tvoriť jednoduchý základ na vytvorenie konštrukcie určenej na zasúvanie dverí. Bezprostredne po dokončení sa môžu suché a rovné a hladké povrchy bez čakania ľubovoľne natierať, tapetovať alebo obkladať.

Inštalačná priečka – ak hrúbka obyčajnej priečka, či už z klasických tehál, alebo zo sadrokartónu, nestačí na umiestnenie inštalácií, napríklad kanalizácie, môže sa pomocou sadrokartónu vytvoriť prídavná priečka, do ktorej sa tieto rozvody umiestnia.
Stavebnica pre dospelých

76348


Stavebnica pre dospelých

76349

Postup pri zhotovení priečky suchou cestou pomocou sadrokartónu je naozaj jednoduchý. Po vytvorení kostry z kovových pozinkovaných profilov a osadení špeciálnej zárubne určenej na sadrokartónové priečky sa na kostru priskrutkujú dosky. Do priestoru medzi doskami sa umiestnia inštalácie. Škáry medzi doskami sa vytmelia a začistia. Nakoniec sa môže povrch upraviť bežným spôsobom ako pri klasickej murovanej priečke.


Stavebnica pre dospelých

76350


Stavebnica pre dospelých

76351


Suchá omietka – namiesto klasického mokrého procesu omietania maltou možno sadrokartónové platne nalepiť na nosné murivo špeciálnym sadrovým lepidlom a vyhnúť sa dlhému čakaniu na vyschnutie konštrukcie. V spojení s vhodnou izoláciou sa zlepšia aj tepelné a akustické parametre pôvodnej steny. Nie je vhodná na obkladanie vlhkého muriva.

Obklad stien – často sa využíva pri rekonštrukciách na vyrovnanie nerovností muriva a tam, kde nie je možné riešenie suchej omietky pre nedostatočnú únosnosť podkladu.

Stavebnica pre dospelých

76342


Stavebnica pre dospelých

76343

Pomocou sadrokartónových dosiek sa ľahšie realizujú zložité a nepravidelné tvary a formy.


Obklady stien môžu byť ako:

Predsadená stena na drevených latkách – všade tam, kde sa vyskytuje nerovné murivo, poškodená omietka alebo hrazdená konštrukcia a kde nemožno osadiť dosky pomocou osadzovacej malty, môžu sa dosky pripevniť kotvami na drevené latky. Ak sa má zlepšiť aj zvuková a tepelná izolácia steny, dá sa umiestniť medzi drevené latky izolácia z minerálnych vláken. Ak má vonkajšia stena tepelnoizolačný obklad, netreba zabudnúť na zabudovanie parozábrany, aby sa zabránilo kondenzácii vodných pár.Stavebnica pre dospelých

76341


Stavebnica pre dospelých

76339

Suchou výstavbou môže rýchlo a jednoducho vzniknúť kvalitný obytný priestor s dobrými tepelnoizolačnými, zvukovoizolačnými a protipožiarnymi vlastnosťami. Izolácia z minerálnych vláken zlepší zvukovoizolačné a tepelnoizolačné vlastnosti stien. Na jej umiestnenie sa využíva medzera pod predsadenou stenou zo sadrokartónu.


Stavebnica pre dospelých

76340

Po pripevnení sadrokartónových dosiek nasleduje tmelenie škár medzi jednotlivými platňami, ktorému treba venovať maximálnu pozornosť. Od kvality tmelenia totiž závisí jednak tuhosť celej konštrukcie, ale predovšetkým jej estetický vzhľad.
Najprv sa dokonale zatmelí styk platní tak, aby tmel úplne vyplnil celú hĺbku škáry. Ešte do čerstvého tmelu sa vtlačí bandážna papierová alebo sklotextilná páska, ktorá stuží celý spoj a zabráni prípadnému vzniku trhlín. V nasledujúcich krokoch sa spoj len povrchovo pretmeľuje tak, aby sa dosiahlo maximálne vyrovnanie povrchu v mieste styku platní. Prípadný prebytočný tmel sa môže zľahka prebrúsiť brúsnou mriežkou alebo brúsnym papierom.

Voľne stojaca predsadená stena – sa uplatní všade tam, kde treba vyrovnať murivo alebo kde je nevyhnutné umiestniť inštalačné vedenie do vzniknutého medzipriestoru. Tiež sa tam môže umiestniť izolácia na báze minerálnych vláken, na zlepšenie zvukovo- a tepelnoizolačných vlastností. Kostra takejto steny je najčastejšie z kovových profilov alebo drevených stĺpikov. Aj v tomto prípade treba zabudovať parozábranu, ak sa predsadená stena umiestňuje k vonkajšej stene s tepelnoizolačným obkladom;

Predsadená stena s nastaviteľnými strmeňmi – sa používa na vyrovnanie nerovností a na zlepšenie protihlukovej ochrany konštrukcie. Ak majú nerovnosti podkladovej steny veľký rozsah a škáry medzi jednotlivými doskami umiestnenými na drevených latkách by neboli v jednej rovine, nastaviteľné strmene pomôžu uchytiť jednotlivé dosky tak, aby vytvorili jednoliatu súvislú plochu. Medzera medzi doskami a podkladovým murivom môže mať v tomto prípade rozličnú veľkosť a tým sa dosiahne rovný povrch. A znova netreba zabudnúť na umiestnenie parozábrany, ak ide o vonkajšiu stenu s tepelnoizolačným obkladom.


Stavebnica pre dospelých

76346

Sadrokartónový podhľad – tvorí ľahká montovaná konštrukcia zavesená pod nosným stropom. Môže prekrývať inštalácie, napríklad vzduchotechnické a klimatizačné, zároveň zlepší tepelné a akustické vlastnosti stropu a v neposlednom rade architektonicky dotvára stropnú konštrukciu. Spojením podhľadu s izoláciou z minerálnych vláken sa môže dosiahnuť dodatočná úspora nákladov na vykurovanie, zvýšiť zvuková pohltivosť a požiarna odolnosť priestoru. V bytoch sa najčastejšie využíva stropný podhľad na umiestnenie bodových svietidiel. Sadrokartónové podhľady pomáhajú splniť akékoľvek požiadavky na formy, tvary a riešenia v nepravidelné pôdorysy.

Suchá podlaha – s obľubou sa tento systém používa tam, kde subtílnosť nosného stropu nedovolí použiť ťažký betónový poter, alebo tam, kde je jednoznačne vylúčené použitie akýchkoľvek mokrých procesov (napr. ak sú nižšie poschodia obývané). Pri sadrokartónových podlahách teda vstupujú do hry okrem ich nižšej celkovej hmotnosti aj výhody suchého spôsobu výstavby. Suchá výstavba je pomerne čistá a rýchla práca, čo ocenia najmä tí, ktorí rekonštruujú len istú časť obývaného domu či bytu.

Stavebnica pre dospelých

76344


Stavebnica pre dospelých

76345

Suchá podlaha zo sadrokartónu môže tvoriť nosnú vrstvu pod akoukoľvek nášľapnou vrstvou podlahy (napr. dlažby či parkety) a môže nahradiť napríklad betónovú mazaninu. Suchá sadrokartónová podlaha sa dá vytvoriť tak, že na vrstvu kročajovej izolácie plošne nalepíte dve alebo tri vrstvy podlahového sadrokartónu (dosky hrubé 12,5 mm alebo 8 mm tak, aby celková hrúbka sadrokartónu bola asi 25 mm) alebo sadrovlákna. Alternatívu k tomuto spôsobu tvoria hotové podlahové dielce z vrstveného sadrokartónu alebo sadrovlákna, ktoré môžu mať zospodu nalepenú izoláciu (polystyrén alebo dosky z minerálnej vlny). Sadrovláknité dosky sú výrobok veľmi podobný sadrokartónu, sú však tuhšie a pevnejšie a pre svoje vlastnosti sú vhodné práve na podlahy. Kladenie takejto podlahy je naozaj veľmi rýchla a čistá práca a prakticky ihneď na ňu možno ukladať povrchovú vrstvu – napríklad parkety či dlažbu.

Môže byť vytvorená zo sadrovláknitých dosiek položených na vrstvu tepelnej alebo zvukovej izolácie a tvoria podklad pod nášľapnú vrstvu (drevenú podlahu, laminátovú podlahu, koberce, linoleum, PVC). Keďže nie je mechanicky spojená s podkladom ani s ostatnými konštrukciami, pozitívne ovplyvňuje akustické vlastnosti celej podlahovej konštrukcie. Výhody montáže podlahy suchou cestou – nijaká vlhkosť na stavbe (vlhkosť je veľký nepriateľ stavby), hygienická neškodnosť, minimálny odpad, výrazne kratší čas výstavby (už po 24 hodinách možno klásť nášľapnú vrstvu čiže koberce, PVC, dlažby, drevenú alebo laminátovú vrstvu). Vzniknutá podlaha je ľahká, pevná a teplá.

Zateplenie podkrovia – najčastejšie využívaný spôsob suchej výstavby. Skladba strešného plášťa šikmej strechy sa v interiéri končí obložením buď drevenými profilmi, alebo v súčasnosti najčastejšie obložením sadrokartónom. Ten poskytuje väčšie možnosti povrchovej úpravy vrátane keramických obkladov v podkrovných kúpeľniach. Na opláštenie podkrovných priestorov vrátane stropov, krovov, väzníkov či priečok možno pomocou sadrokartónových dosiek získať vo veľmi krátkom čase perfektné bytové priestory na vysokej architektonickej úrovni.

Kategória: Steny a fasády
Tagy: sadrokartón suchá výstavba
Zdieľať článok

Diskusia