Aká je ideálna strecha pre moderný rodinný dom?

15. 05. 2018
Zdieľať

Architekti ju nazývajú piatou fasádou, vzhľad domu totiž ovplyvňuje nemenej významne ako jeho priečelie. Či už si zvolíte šikmú, alebo plochú strechu, pri moderných rodinných domoch sa oplatí staviť na jednoduchosť, ktorá svedčí súčasnej architektúre a znamená tiež menej problematických detailov.


Zateplenie medzi a pod krokvami

Zateplenie medzi a pod krokvami
Knauf Insulation


Zateplenie medzi a nad krokvami

Zateplenie medzi a nad krokvami
Knauf Insulation


Zateplenie medzi, pod a nad krokvami

Zateplenie medzi, pod a nad krokvami
Knauf Insulation

Rada z praxe 

Najbežnejšie zateplenie šikmej strechy v rodinných domoch je medzi a pod krokvami – je to tradičný spôsob, ktorý však môže byť obmedzujúci pri väčšej hrúbke tepelnej izolácie, požadovanej čoraz prísnejšími normami. Aplikačný manažér Knauf Insulation Vladimír Beňo odporúča pridať vrstvu tepelnej izolácie aj nad krokvy. Získa sa tým väčší vnútorný priestor v podkroví a zároveň sa minimalizujú tepelné mosty z drevených krokiev. Zateplenie z vonkajšej strany oceníte aj pri rekonštrukcii, pretože nie je potrebné rozoberať vnútorný obklad v podkroví.


Charakter strechy a jej konštrukciu ovplyvňuje aj typ krytiny. Ľahké krytiny – plechové, bitúmenové (asfaltové), vláknocenentové alebo plastové, majú nižšiu hmotnosť aj cenu, ale aj kratšiu životnosť. Ich nevýhodou je vyššia hlučnosť a tepelná vodivosť, ktoré treba zohľadniť pri skladbe a konštrukcii strechy. Ťažké krytiny – betónové a keramické, majú vyššie nároky na konštrukciu strechy aj náročnejší spôsob ukladania. Ide o drahší, ale aj solídnejší a odolnejší typ krytiny s dlhou životnosťou.

Charakter strechy a jej konštrukciu ovplyvňuje aj typ krytiny. Ľahké krytiny – plechové, bitúmenové (asfaltové), vláknocenentové alebo plastové, majú nižšiu hmotnosť aj cenu, ale aj kratšiu životnosť. Ich nevýhodou je vyššia hlučnosť a tepelná vodivosť, ktoré treba zohľadniť pri skladbe a konštrukcii strechy. Ťažké krytiny – betónové a keramické, majú vyššie nároky na konštrukciu strechy aj náročnejší spôsob ukladania. Ide o drahší, ale aj solídnejší a odolnejší typ krytiny s dlhou životnosťou.
VELUX SLOVENSKO spol. s r. o.

Strešné okná opticky nenarúšajú strešnú rovinu a predstavujú efektívne, čisté a elegantné riešenie osvetlenia a vetranie, ktoré je nutnou podmienkou obytného podkrovia.

Trendom sú dnes tmavé krytiny v odtieňoch granitu či antracitu, ktoré vyzerajú veľmi elegantne. Z hľadiska prehrievania sú však praktickejšou voľbou svetlejšie odtiene.

 

Šikmá strecha

Sedlová strecha so sklonom okolo 45° má jednoducho charakter. Je jasným odkazom na tradičnú vidiecku výstavbu, ktorý sa s príjemným efektom uplatňuje aj v modernej architektúre. Pokiaľ hovoríme o tradícii, ide najmä o siluetu domu, keďže podkrovie sa na rozdiel od minulosti využíva na bývanie. S tým je nutne spojené aj prispôsobenie pôvodnej konštrukcie – krov by napríklad nemal obmedzovať možnosti dispozičného riešenia podkrovia (vhodná je napr. hambálková konštrukcia, ktorá nemá stĺpiky).

Dôležitá je aj tepelná izolácia. Jej hrúbka závisí od vlastností konkrétneho materiálu, pre predstavu je podľa platnej normy potrebných približne 30 cm minerálnej izolácie. Podstatné je tiež zaistenie tesnosti proti zrážkovej vlhkosti z vonkajšej strany a zo strany interiéru vytvorenie vzduchotesnej vrstvy, ktorá zabráni prenikaniu vodnej pary do konštrukcie. To znamená vrstvy na to určených fólií dôkladne utesnených páskami. Aj malé škáry, napríklad pri prechode inštalácií, totiž môžu viesť k energetickým stratám, stavebným poruchám či poškodeniu konštrukcie.

Prispôsobenie tradičnej konštrukcie šikmej strechy na bývanie teda prináša komplikované detaily, s ktorými je spojená vyššia prácnosť aj cena. Moderné riešenie ponúkajú tzv. ťažké strechy (napríklad keramické alebo pórobetónové), ktoré majú jednoduchšiu konštrukciu, ich výhodou je aj vyššia tepelnoakumulačná schopnosť, vďaka ktorej dokážu účinne eliminovať teplotné výkyvy v podkroví.

Na šikmé strechy sa u nás väčšinou používajú ťažké krytiny – pálené alebo betónové.

Výrobcovia kvalitných škridiel uvádzajú ich životnosť až 100 rokov.


Betónové a pálené škridly majú dobré tepelnoakumulačné aj zvukovoizolačné vlastnosti. Novodobé povrchové úpravy zvyšujú ich odolnosť proti opotrebeniu, machu, poveternostným a ďalším vplyvom. Môžu odrážať infračervené žiarenie, čím chránia strechu pred prehriatím, alebo mať samočistiacu schopnosť. Veľké formáty moderných škridiel umožňujú jednoduchšie a rýchlejšie ukladanie a vyžadujú menší počet strešných lát, čím šetria prácu pokrývača. (Foto Bramac a Tondach)

Betónové a pálené škridly majú dobré tepelnoakumulačné aj zvukovoizolačné vlastnosti. Novodobé povrchové úpravy zvyšujú ich odolnosť proti opotrebeniu, machu, poveternostným a ďalším vplyvom. Môžu odrážať infračervené žiarenie, čím chránia strechu pred prehriatím, alebo mať samočistiacu schopnosť. Veľké formáty moderných škridiel umožňujú jednoduchšie a rýchlejšie ukladanie a vyžadujú menší počet strešných lát, čím šetria prácu pokrývača. (Foto Bramac a Tondach)
Tondach

Betónové a pálené škridly majú dobré tepelnoakumulačné aj zvukovoizolačné vlastnosti. Novodobé povrchové úpravy zvyšujú ich odolnosť proti opotrebeniu, machu, poveternostným a ďalším vplyvom. Môžu odrážať infračervené žiarenie, čím chránia strechu pred prehriatím, alebo mať samočistiacu schopnosť. Veľké formáty moderných škridiel umožňujú jednoduchšie a rýchlejšie ukladanie a vyžadujú menší počet strešných lát, čím šetria prácu pokrývača.

„V zásade platí, že čím väčšia bude hrúbka tepelnej izolácie, tým viac budete šetriť na energiách počas užívania stavby. Použitie minerálnej izolácie v skladbe strechy je výhodné nielen pre jej dobrú tepelnoizolačnú schopnosť, ale aj pre požiarnu odolnosť a výborné akustické vlastnosti.“

Vladimír Beňo, Knauf Insulation


Plochou strechou možno čisto a jednoducho prekryť v podstate ľubovoľný pôdorysný tvar. Jej presahy sa môžu využiť na zatienenie zasklených plôch, čím sa efektne a zároveň účinne obmedzí letné prehrievanie interiéru.

Plochou strechou možno čisto a jednoducho prekryť v podstate ľubovoľný pôdorysný tvar. Jej presahy sa môžu využiť na zatienenie zasklených plôch, čím sa efektne a zároveň účinne obmedzí letné prehrievanie interiéru.
isifa/shutterstock

Jednoduchý geometrický tvar domu s plochou (prípadne nízkou sedlovou) strechou je výhodný aj z ekonomického a ekologického hľadiska – pri kocke, resp. kvádri, sa dosiahne výhodný pomer vykurovaného objemu k ochladzovanému povrchu objektu.

Na ilustráciu: na splnenie cieľovej hodnoty tepelného odporu, ktorá bude požadovaná po roku 2021, postačuje vrstva EPS s hrúbkou cca 36 cm. Na správne určenie hrúbky tepelnej izolácie však treba zohľadniť množstvo aspektov.

 

Plochá strecha

Ploché strechy charakterizuje jednoduchosť – či už ide o vzhľad, alebo konštrukciu – a jednoduchosť patrí k typickým znakom modernej architektúry. Jednoduchšie pritom znamená aj lacnejšie riešenie.

Ploché strechy však majú vyššie nároky na údržbu a v porovnaní so šikmými aj kratšiu životnosť, komplikácie môžu spôsobiť napríklad prechody cez strechu v spojení s nekvalitnou prácou. Pri správnom a funkčnom odvodnení, použití kvalitných materiálov a dodržaní technologických postupov však funguje plochá strecha veľmi spoľahlivo. Plochá strecha má sklon od 2 do 10° (spád je dôležitý kvôli odvodneniu). V podstate ide o strop doplnený o tepelnú izoláciu a izoláciu proti vode, čo môže byť zrealizované viacerými spôsobmi.

Pri rodinných domoch obvykle postačuje najjednoduchšie riešenie – tzv. jednoplášťová plochá strecha s bežným poradím vrstiev (s hydroizoláciou navrchu a tepelnou izoláciou pod ňou). Poradie vrstiev však môže byť aj obrátené alebo zmiešané, takisto strešných plášťov môže byť viac – dva alebo tri, oddelené vzduchovou medzerou. Dosiahnu sa tým lepšie vlastnosti, zložitejšie konštrukcie sú však aj drahšie. Krytiny sa používajú povlakové (vodotesné a spojité) – najčastejšie z asfaltových pásov alebo plastových fólií, ktoré sa zvyknú chrániť pred pôsobením UV žiarenia vrstvou štrku. Strechy, ktoré sa využívajú ako pobytové terasy, si vyžadujú odolnejšiu konštrukciu aj materiály.

Ploché strechy patria k typickým prvkom modernej architektúry.

Ich výhodou je jednoduchá konštrukcia a možnosť využitia ako terasy.


Aká je ideálna strecha pre moderný rodinný dom?

2178573

 


Okno do plochej strechy so zaobleným zasklením kombinuje elegantný vzhľad a perfektné presvetlenie interiéru. Vďaka zaoblenému tvaru jednoduchšie stekajú z povrchu dažďové kvapky a súčasne sa redukuje hluk pri daždi. www.velux.sk

Okno do plochej strechy so zaobleným zasklením kombinuje elegantný vzhľad a perfektné presvetlenie interiéru. Vďaka zaoblenému tvaru jednoduchšie stekajú z povrchu dažďové kvapky a súčasne sa redukuje hluk pri daždi. www.velux.sk
VELUX


Okno do plochej strechy so zaobleným zasklením kombinuje elegantný vzhľad a perfektné presvetlenie interiéru. Vďaka zaoblenému tvaru jednoduchšie stekajú z povrchu dažďové kvapky a súčasne sa redukuje hluk pri daždi. www.velux.sk


Zeleň môže rásť ako na plochej, tak aj na šikmej streche. Okrem ochrany pred prehrievaním aj premŕzaním konštrukcie pod nimi je veľkým plusom zelených striech zlepšenie klímy v okolí (teda v záhrade, kde chcete tráviť čas čo najpríjemnejšie), ktoré je citeľné najmä v lete. Súvisí so zachytávaním dažďovej vody, s čím je spojené zvýšenie vlhkosti a zníženie teploty v okolí. Zeleň taktiež znižuje prašnosť, spotrebúva CO2 a produkuje kyslík.

Zeleň môže rásť ako na plochej, tak aj na šikmej streche. Okrem ochrany pred prehrievaním aj premŕzaním konštrukcie pod nimi je veľkým plusom zelených striech zlepšenie klímy v okolí (teda v záhrade, kde chcete tráviť čas čo najpríjemnejšie), ktoré je citeľné najmä v lete. Súvisí so zachytávaním dažďovej vody, s čím je spojené zvýšenie vlhkosti a zníženie teploty v okolí. Zeleň taktiež znižuje prašnosť, spotrebúva CO2 a produkuje kyslík.
Dano Veselský

Zelená strecha

Veľmi efektný, ale najmä príjemný variant zastrešenia predstavujú zelené strechy. Ich najväčším prínosom je zlepšenie klímy v podstreší – zeleň a vrstva zeminy účinne tlmia hluk pri daždi aj vetre a vyrovnávajú výkyvy teplôt. Oceníte to najmä v lete, keď je pod zelenou strechou o 2 až 3 °C chladnejšie než pod bežnou plochou strechou. Zelené strechy však zlepšujú klímu aj v záhrade a ich dôležitým ekologickým prínosom je zadržiavanie zrážkovej vody. 

Ich nevýhodou sú vyššie nároky na statiku, ktoré súvisia s vyšším zaťažením konštrukcií spôsobeným vrstvou zeminy, a tiež vyššia cena. Oboje pritom závisí od typu zelenej strechy. Intenzívna umožňuje vytvorenie strešnej záhrady, vyžaduje si však viac starostlivosti a vrstvu zeminy od 30 do 100 cm. Hmotnosť celého vegetačného súvrstvia sa tak pohybuje od 200 až do 1 000 kg/m2.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Ďalšou možnosťou je extenzívna zelená strecha, ktorá nie je určená na pravidelný pohyb osôb a nevyžaduje si takmer žiadnu údržbu. Aj bežné trávy a byliny však potrebujú aspoň 10 – 15 cm vegetačného substrátu, čo znamená zaťaženie asi 150 kg/m2. Ešte „ľahšie“ riešenie predstavuje systém Urbanscape s celkovou hmotnosťou 30 až 80 kg/m2, pri ktorom tvoria vegetačný kryt rozličné druhy rozchodníkov.


Aká je ideálna strecha pre moderný rodinný dom?

2178575

Zelené strechy sa rozlišujú podľa druhu zelene.

Intenzívne si vyžadujú vyššiu vrstvu substrátu a starostlivosť, extenzívne sú menej náročné.

 


Vegetačný kryt ľahkej extenzívnej zelenej strechy tvoria rozličné druhy rozchodníka, mimoriadne odolnej a mrazuvzdornej trvalky s okrasnými dužinatými listami.

Vegetačný kryt ľahkej extenzívnej zelenej strechy tvoria rozličné druhy rozchodníka, mimoriadne odolnej a mrazuvzdornej trvalky s okrasnými dužinatými listami.
Knauf Insulation


Vegetačný kryt ľahkej extenzívnej zelenej strechy tvoria rozličné druhy rozchodníka, mimoriadne odolnej a mrazuvzdornej trvalky s okrasnými dužinatými listami.

Trendovými farbami striech na moderných rodinných domoch sú čierna, antracitová a sivá. 

Popularitu nestrácajú ani tradičné odtiene pálenej hliny.

Podľa nových noriem si strecha vyžaduje hrúbku izolácie aspoň 26 cm.

Keďže výška krokiev býva štandardne okolo 14 až 18 cm, potrebné sú minimálne dve vrstvy tepelnej izolácie.

ODPORÚČAME pre moderné šikmé strechy


Strecha domu je zaťažovaná teplotnými výkyvmi a podkrovia môžu v lete trpieť prehrievaním. Tieto negatíva dokáže obmedziť masívna konštrukcia strechy, ktorá vďaka vysokej akumulačnej schopnosti priebeh teplôt v podstreší vyrovnáva. Masívna strecha z panelov HELUZ poskytuje ochranu pred prehrievaním aj proti hluku, je tiež prirodzene vzduchotesná, takže je ideálna pre pasívne a ultranízkoenergetické domy. Rýchlo a jednoducho sa realizuje, pričom nosná časť tvorí veľmi dobrý podklad na kotvenie roštu pod strešnou krytinou, medzi ktorý sa vkladá tepelná izolácia. Takáto strecha je výhodná aj z pohľadu statiky.  www.heluz.sk

Strecha domu je zaťažovaná teplotnými výkyvmi a podkrovia môžu v lete trpieť prehrievaním. Tieto negatíva dokáže obmedziť masívna konštrukcia strechy, ktorá vďaka vysokej akumulačnej schopnosti priebeh teplôt v podstreší vyrovnáva. Masívna strecha z panelov HELUZ poskytuje ochranu pred prehrievaním aj proti hluku, je tiež prirodzene vzduchotesná, takže je ideálna pre pasívne a ultranízkoenergetické domy. Rýchlo a jednoducho sa realizuje, pričom nosná časť tvorí veľmi dobrý podklad na kotvenie roštu pod strešnou krytinou, medzi ktorý sa vkladá tepelná izolácia. Takáto strecha je výhodná aj z pohľadu statiky. www.heluz.sk
Heluz

Masívna strecha

Strecha domu je zaťažovaná teplotnými výkyvmi a podkrovia môžu v lete trpieť prehrievaním. Tieto negatíva dokáže obmedziť masívna konštrukcia strechy, ktorá vďaka vysokej akumulačnej schopnosti priebeh teplôt v podstreší vyrovnáva. Masívna strecha z panelov HELUZ poskytuje ochranu pred prehrievaním aj proti hluku, je tiež prirodzene vzduchotesná, takže je ideálna pre pasívne a ultranízkoenergetické domy. Rýchlo a jednoducho sa realizuje, pričom nosná časť tvorí veľmi dobrý podklad na kotvenie roštu pod strešnou krytinou, medzi ktorý sa vkladá tepelná izolácia. Takáto strecha je výhodná aj z pohľadu statiky. 
www.heluz.sk


K trendom v architektúre rodinných domov patria jednoduché hladké krytiny, ktorých čisté rovné línie prispievajú k súčasnému vzhľadu strechy. Výsledok možno umocniť matnou engobou či lesklým povrchom glazúr. Figaro 11 je moderná plochá pálená škridla od značky Tondach, ktorá vyniká moderným triezvym dizajnom. Je vhodná na strechy so sklonom od 30° (pri vodotesnom podstreší už od 20°). V ponuke je v 7 farbách a 25 kombináciách farieb a povrchových úprav.   Cena za 1 m2: Figaro 11 od 18,44 €,  Figaro Deluxe od 31,40 € www.wienerberger.sk

K trendom v architektúre rodinných domov patria jednoduché hladké krytiny, ktorých čisté rovné línie prispievajú k súčasnému vzhľadu strechy. Výsledok možno umocniť matnou engobou či lesklým povrchom glazúr. Figaro 11 je moderná plochá pálená škridla od značky Tondach, ktorá vyniká moderným triezvym dizajnom. Je vhodná na strechy so sklonom od 30° (pri vodotesnom podstreší už od 20°). V ponuke je v 7 farbách a 25 kombináciách farieb a povrchových úprav. Cena za 1 m2: Figaro 11 od 18,44 €, Figaro Deluxe od 31,40 € www.wienerberger.sk
Wienerberger – Slovenské tehelne, s. r. o.

Súčasný čistý vzhľad

K trendom v architektúre rodinných domov patria jednoduché hladké krytiny, ktorých čisté rovné línie prispievajú k súčasnému vzhľadu strechy. Výsledok možno umocniť matnou engobou či lesklým povrchom glazúr. Figaro 11 je moderná plochá pálená škridla od značky Tondach, ktorá vyniká moderným triezvym dizajnom. Je vhodná na strechy so sklonom od 30° (pri vodotesnom podstreší už od 20°). V ponuke je v 7 farbách a 25 kombináciách farieb a povrchových úprav.  
Cena za 1 m2: Figaro 11 od 18,44 €, 
Figaro Deluxe od 31,40 €
www.wienerberger.sk


KMB ROTA je elegantná škridla, ktorá je pre svoj jednoduchý tvar vhodná najmä na moderné stavby s čistou líniou strechy (sklon od 15 do 90°). Hladký povrch má špeciálnu úpravu, ktorá zvyšuje odolnosť krytiny, profilovanie rubovej strany zároveň zaisťuje vysokú pevnosť aj pri predĺženom a plochom tvare. Umožňuje tiež rýchlejšie kladenie – na 1 m2 strechy je potrebných len osem škridiel. Výsledkom je tiež vyššia tesnosť strechy vďaka menšiemu počtu škár a nižšia hmotnosť na 1 m2. Škridla sa vyrába v čiernej farbe v lesklom vyhotovení Briliant.  Spotreba: 8 ks/m2 Cena za 1 m2: od 15,76 €  www.km-beta.sk

KMB ROTA je elegantná škridla, ktorá je pre svoj jednoduchý tvar vhodná najmä na moderné stavby s čistou líniou strechy (sklon od 15 do 90°). Hladký povrch má špeciálnu úpravu, ktorá zvyšuje odolnosť krytiny, profilovanie rubovej strany zároveň zaisťuje vysokú pevnosť aj pri predĺženom a plochom tvare. Umožňuje tiež rýchlejšie kladenie – na 1 m2 strechy je potrebných len osem škridiel. Výsledkom je tiež vyššia tesnosť strechy vďaka menšiemu počtu škár a nižšia hmotnosť na 1 m2. Škridla sa vyrába v čiernej farbe v lesklom vyhotovení Briliant. Spotreba: 8 ks/m2 Cena za 1 m2: od 15,76 € www.km-beta.sk
KM BETA, spol. s r. o.

Elegantné aj praktické riešenie

KMB ROTA je elegantná škridla, ktorá je pre svoj jednoduchý tvar vhodná najmä na moderné stavby s čistou líniou strechy (sklon od 15 do 90°). Hladký povrch má špeciálnu úpravu, ktorá zvyšuje odolnosť krytiny, profilovanie rubovej strany zároveň zaisťuje vysokú pevnosť aj pri predĺženom a plochom tvare. Umožňuje tiež rýchlejšie kladenie – na 1 m2 strechy je potrebných len osem škridiel. Výsledkom je tiež vyššia tesnosť strechy vďaka menšiemu počtu škár a nižšia hmotnosť na 1 m2. Škridla sa vyrába v čiernej farbe v lesklom vyhotovení Briliant. 
Spotreba: 8 ks/m2
Cena za 1 m2: od 15,76 € 
www.km-beta.sk


Krytina Bramac Platinum prináša zaujímavé moderné farby (odtiene granitová a mokka) s pôsobivým metalickým efektom. Unikátna viacvrstvová minerálna skladba škridiel je výsledkom najnovšieho vývoja v oblasti povrchov krytín. Vďaka nej má krytina vysokú životnosť – až 100 rokov, bez problémov odolá silnému vetru, ťažkému snehu či krupobitiu. Taktiež nie je náchylná na poškodenie mrazom. Obzvlášť hladký povrch bez pórov zároveň okrem atraktívneho vzhľadu zvyšuje aj odolnosť krytiny pred znečistením. Cena za 1 m2: 16,80 € bramacplatinum.sk

Krytina Bramac Platinum prináša zaujímavé moderné farby (odtiene granitová a mokka) s pôsobivým metalickým efektom. Unikátna viacvrstvová minerálna skladba škridiel je výsledkom najnovšieho vývoja v oblasti povrchov krytín. Vďaka nej má krytina vysokú životnosť – až 100 rokov, bez problémov odolá silnému vetru, ťažkému snehu či krupobitiu. Taktiež nie je náchylná na poškodenie mrazom. Obzvlášť hladký povrch bez pórov zároveň okrem atraktívneho vzhľadu zvyšuje aj odolnosť krytiny pred znečistením. Cena za 1 m2: 16,80 € bramacplatinum.sk
BRAMAC – strešné systémy

KRYTINA S METALICKÝM efektom

Krytina Bramac Platinum prináša zaujímavé moderné farby (odtiene granitová a mokka) s pôsobivým metalickým efektom. Unikátna viacvrstvová minerálna skladba škridiel je výsledkom najnovšieho vývoja v oblasti povrchov krytín. Vďaka nej má krytina vysokú životnosť – až 100 rokov, bez problémov odolá silnému vetru, ťažkému snehu či krupobitiu. Taktiež nie je náchylná na poškodenie mrazom. Obzvlášť hladký povrch bez pórov zároveň okrem atraktívneho vzhľadu zvyšuje aj odolnosť krytiny pred znečistením.
Cena za 1 m2: 16,80 €
bramacplatinum.sk


Škridly Terran Danubia s klasickým tvarom a mäkkými líniami, ktoré evokujú rieku a zvlnenú krajinu, zapadajú do podmienok strednej Európy. Krytina je vyrobená z vysokokvalitného betónu, jej povrch je hladký, dvakrát farbený. Je dostupná v deviatich vyhotoveniach – v ponuke sú viaceré farebné možnosti vrátane trendovej čiernej farby Carbon a dve povrchové úpravy (ColorSystem zabezpečuje stálofarebnosť a lesk, EVO je najmodernejší spôsob úpravy, ktorý výrazne predlžuje životnosť krytiny). Spotreba: cca 10 ks/m2 Cena za 1 m2: 13,90 € www.terran.sk

Škridly Terran Danubia s klasickým tvarom a mäkkými líniami, ktoré evokujú rieku a zvlnenú krajinu, zapadajú do podmienok strednej Európy. Krytina je vyrobená z vysokokvalitného betónu, jej povrch je hladký, dvakrát farbený. Je dostupná v deviatich vyhotoveniach – v ponuke sú viaceré farebné možnosti vrátane trendovej čiernej farby Carbon a dve povrchové úpravy (ColorSystem zabezpečuje stálofarebnosť a lesk, EVO je najmodernejší spôsob úpravy, ktorý výrazne predlžuje životnosť krytiny). Spotreba: cca 10 ks/m2 Cena za 1 m2: 13,90 € www.terran.sk
Mediterran Slovakia, s. r. o.

Moderná klasika

Škridly Terran Danubia s klasickým tvarom a mäkkými líniami, ktoré evokujú rieku a zvlnenú krajinu, zapadajú do podmienok strednej Európy. Krytina je vyrobená z vysokokvalitného betónu, jej povrch je hladký, dvakrát farbený. Je dostupná v deviatich vyhotoveniach – v ponuke sú viaceré farebné možnosti vrátane trendovej čiernej farby Carbon a dve povrchové úpravy (ColorSystem zabezpečuje stálofarebnosť a lesk, EVO je najmodernejší spôsob úpravy, ktorý výrazne predlžuje životnosť krytiny).
Spotreba: cca 10 ks/m2
Cena za 1 m2: 13,90 €
www.terran.sk


VELUX Cabrio predstavuje jednoduché riešenie, ako vytvoriť v podkroví balkón a dopriať si veľkolepý výhľad. Zatvorený pôsobí ako kombinácia strešného a doplnkového okna, splýva s rovinou strechy a nenarúša jej vzhľad. Jednoduchými pohybmi ho možno otvoriť a v podkroví vznikne nový priestor. Okrem nízko­energetického trojskla, ktorého hodnota hlukového útlmu je 37 dB, je vybavený aj samočistiacou vrstvou a vrstvou proti roseniu vonkajšieho skla.  www.velux.sk

VELUX Cabrio predstavuje jednoduché riešenie, ako vytvoriť v podkroví balkón a dopriať si veľkolepý výhľad. Zatvorený pôsobí ako kombinácia strešného a doplnkového okna, splýva s rovinou strechy a nenarúša jej vzhľad. Jednoduchými pohybmi ho možno otvoriť a v podkroví vznikne nový priestor. Okrem nízko­energetického trojskla, ktorého hodnota hlukového útlmu je 37 dB, je vybavený aj samočistiacou vrstvou a vrstvou proti roseniu vonkajšieho skla. www.velux.sk
VELUX SLOVENSKO spol. s r. o.

Šikovný strešný balkón

VELUX Cabrio predstavuje jednoduché riešenie, ako vytvoriť v podkroví balkón a dopriať si veľkolepý výhľad. Zatvorený pôsobí ako kombinácia strešného a doplnkového okna, splýva s rovinou strechy a nenarúša jej vzhľad. Jednoduchými pohybmi ho možno otvoriť a v podkroví vznikne nový priestor. Okrem nízko­energetického trojskla, ktorého hodnota hlukového útlmu je 37 dB, je vybavený aj samočistiacou vrstvou a vrstvou proti roseniu vonkajšieho skla. 
www.velux.sk

TEXT: ERIKA KUHNOVÁ
FOTO: ARCHÍV FIRIEM A ISIFA/SHUTTERSTOCK
ZDROJ: časopis Môj dom 4/2018

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: plochá strecha šikmá strecha strešné krytiny zelená strecha
Zdieľať článok

Diskusia