Potrebuje dom komín? Áno. Správny.

29. 04. 2016
Zdieľať

V dnešnej dobe je už podmienkou energeticky efektívneho vykurovania použitie kondenzačnej techniky. V rodinnom dome teda dôjde k návrhu kondenzačného kotla , najčastejšie s uzavretou spaľovacou komorou. Odborník, kúrenár často použije pri návrhu takéhoto spotrebiča argument, že uvedený spotrebič nepotrebuje komín. Žiaľ uvedené rozhodnutie v mnohých prípadoch spôsobí neskôr vrásky samotného užívateľa. Vodné pary obsiahnuté v spalinách po vypustení z výfuku skondenzujú. Tento kondenzát však má agresívny kyslý charakter, vietor nestihne dostatočne rozptýliť spaliny na väčšiu plochu a tým pádom je pri výfuku strecha extrémne namáhaná.

Kondenzátu, kyseline, sa podarí veľmi rýchlo poškodiť krytinu nepekným spôsobom. 

Preto je vhodnejšie použiť komínové teleso, komínový systém. Najlepšie s viacerými funkciami.
Budete mať kondenzačný kotol? Ak áno, bude potrebovať tiež prívod vzduchu.
Budete mať piecku, krb, alebo kachle na tuhé palivo? Ak áno, budete potrebovať komín s odolnosťou pri vyhorení sadzí.
Budete mať solárne panely, satelit alebo odvetranie napr. kúpeľne? 
Potom je pre vás riešením komínové teleso, kde v jednej tvárnici, od jedného dodávateľa budete mať všetko pripravené pre už spomínané alternatívy. 

Riešením je  komínový systém Schiedel KOMBIGAS 

Súčasťou komínového systému je izostatická vložka s hrdlovým spojom pre pripojenie spotrebiča na tuhé palivá. Jedna z izolovaných šácht v tvárnici bude pre odvod spalín od kondenzačného kotla prostredníctvom plastovej rúry alebo rúry z nehrdzavejúcej ocele a samozrejme bezpečný a spoľahlivý prívod vzduchu do spaľovacej komory kotla. Nasávanie vzduchu je realizované pod kónickým vyústením alebo nasávacím otvorom pod krycou doskou komínového telesa.


Potrebuje dom komín? Áno. Správny.

1756171
Schiedel

Druhá šachta je využiteľná pre spomínané vedenie inštalácii. Vedenie zo solárnych panelov môže byť bez problémov zvedené zo strechy do zásobníka pre ohrev TÚV. Takto vedené vedenia sú kontrolovateľné a v prípade potreby vymeniteľné. Alebo je možné využiť túto samostatnú šachtu na vedenie odvetrania z kúpeľní a toaliet, alebo na odvod pár z digestora. 


Potrebuje dom komín? Áno. Správny.

1756165
Schiedel

Malé rozmery tvárnice (360×580 mm), jednoduchá a rýchla montáž, komplexné riešenie pre rýchlu a efektívnu montáž s maximálnou využiteľnosťou, to je komínový systém Schiedel KOMBIGAS. Jedno komínové teleso pre piecku, kondenzačný kotol a vedenie inštalácii.

Dve samostatné izolované šachty vám umožnia bez problémov teraz aj v budúcnosti prepojiť strechu s spodnou časťou stavby.

Výšku a orientáciu napojenia si stanovujete sami. Výška napojenia pre kotol umožní použiť aj kotol v kombinácii so zásobníkom na teplú vodu priamo pod kotlom.

Ak nemáte komín a chcete krb, kachle,alebo piecku. Čo robiť?


Potrebuje dom komín? Áno. Správny.

1756173
Schiedel

​Dorobiť komín v interiéri nebude jednoduché, ale dá sa to. Výhodnejšie, rýchlejšie, je zvoliť na odvod spalín vonkajšie komínové teleso. Pre rýchlosť a jednoduchosť výstavby je dobré použiť skladaný kovový komín. Takéto komínové teleso vďaka nízkej hmotnosti nepotrebuje základ. Stačí ho položiť na spevnený podklad, napríklad okapový chodník, alebo sa dá postaviť na konzolu prichytenú k stene. Montáž zvládne aj laik. Konzola umožní si presne prispôsobiť výšku napojenia dymovodu. Tak ako aj pri prefabrikovaných komínoch, tak aj oceľových je nevyhnutné dodržať odstupové vzdialenosti komínového telesa od horľavých častí stavby. Vyhnite sa teda dotyku napríklad zo strešnou konštrukciou. Požadovanú odstupovú vzdialenosť si overte u dodávateľa, výrobcu, komínového systému. Zodpovedný výrobca vám samozrejme bude jasne deklarovať zodpovedajúce odstupy podľa konkrétnej situácie. Pri kovových komínoch je tých údajov viac, závisia od spôsobu stavby a zabudovania komína.

Ak už sa rozhodnete pre komínový systém na tuhé palivá alebo pre kondenzačnú techniku, berte v ohľad požiadavky aktuálnej legislatívy na čistenie komínových telies. Komíny na tuhé palivá majú byť čistené minimálne 3x ročne. Komín pre plynový kotol má byť kontrolovaný a čistený raz ročne.

Viac na www.schiedel.sk

PR článok spoločnosti Schiedel Slovensko spol. s r.o.

Kategória: Strecha, podkrovie
Zdieľať článok

Diskusia