16. 02. 2007
Zdieľať

Túžba po atypickom priestore a odpútaní sa od stereotypov, nedostatok miesta vo vlastnom dome alebo aktuálna snaha o účelné využitie všetkých jeho priestorov.
Toto všetko nás môže priviesť k myšlienke rekonštruovať podkrovie. Ale ako? A stojí to vôbec za to?

Výhody podkrovného priestoru

Podkrovie – v tom sa určite všetci zhodneme – rozhodne nie je všedný a fádny priestor. A aké sú jeho výhody a nevýhody? Výhod je nesporne mnoho. V prvom rade je krásne a to je ten hlavný dôvod, ktorý nás k nemu priťahuje. Každý, kto má skúsenosti s podkrovným bývaním môže potvrdiť, že miestnosti pod strechou veľmi dobre pôsobia na ľudskú psychiku. Navodzujú pocit bezpečia, súkromia, individuality a jedinečnosti.


S hlavou v oblakoch

80518

Pri rekonštrukcii podkrovia odpadá množstvo prác spojených s výstavbou domu, ako napríklad budovanie základov, prípojok atď. Tým ušetríme veľa času a aj peňazí. To isté platí i o nosných konštrukciách, ktoré sú už hotové. S pôvodným krovom môžeme, samozrejme, počítať iba vtedy, keď je drevo zdravé a nie je napadnuté škodcom alebo hubami. Pri lokálnom napadnutí zväčša stačí vymeniť poškodené drevo a ostatné časti ochrániť pomocou náterov a postrekov určených na tento účel.

O streche sa hovorí, že je korunou domu, a aj výhľad z podkrovia býva veľmi atraktívny. Dokonca aj v lokalitách s inak pomerne nudným okolím. V obytnom podkroví môžeme bývať aj v lokalitách, kde nie je perspektíva výstavby nových bytov. To platí predovšetkým pre centrá miest, kde by výstavba nového bytového domu bola príliš drahá alebo nemožná.

Súčasnosť praje voľným dispozíciám a tie si v podkrovných priestoroch môžeme nielen dopriať, ale rozhodne by sme sa ich tu nemali vzdávať. Stĺpiky a väzné trámy však môžu voľnú dispozíciu komplikovať. Je lepšie od začiatku s nimi rátať a začleniť ich do koncepcie pôdorysu. V niektorým prípadoch, ak to statika dovolí, ich môžeme aj nahradiť. To, čo však robí bývanie v podkroví jedinečným, je pohľad na konštrukciu krovu s viditeľnými krokvami alebo aspoň pohľad na šikmé plochy vnútornej konštrukcie strechy. V podkroví musíme počítať aj s premenlivou výškou, častý protiargument nezariaditeľnosti podkrovných priestorov sa však môže obrátiť na argument za – v najnižších miestach sa dajú situovať úložné priestory, ktorých nie je nikdy dosť. Podkrovie zároveň ponúka rôzne výklenky a niky, ktoré možno využiť ako miesto na sošku, fotografiu, obrázok alebo na pekný suvenír z ciest.


S hlavou v oblakoch

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

80525

Nižšiu výšku po obvode nám vynahradí stred miestnosti. Niekedy situácia umožní aj vloženie ďalšieho poschodia, čím vznikne mezonetový byt. Na tomto poschodí musí byť svetlá výška minimálne 2,3 m. Ak chceme maximálne využiť úžitkovú, t. j. podlahovú plochu podkrovia, musíme okrem optimálnej dispozície bytu brať do úvahy aj výšku nadmurovky alebo podchodnú či svetlú výšku podlažia a sklon strešných rovín.

Veľkým prínosom podkrovia je aj množstvo svetla, ktoré doň dopadá, pretože šikmé steny umožňujú lepšie osvetlenie podkrovných priestorov. Odporúča sa použiť väčší počet strešných okien s nižším súčiniteľom prestupu tepla. Priestory sa presvetlia a preslnia a tým sa zvýši aj kvalita bývania. Ak chceme, aby podkrovná izba bola dostatočne presvetlená, zasklená plocha by mala tvoriť asi 10 % z plochy podlahy. V kúpeľni či spálni to môže byť, samozrejme, o niečo menej, v obývačke či v detskej izbe je vhodné, ak je svetla viac. Okná treba doplniť žalúziami alebo inými tieniacimi clonami, pretože v letných mesiacoch táto výhoda môže byť skôr na obtiaž. Vonkajšia markíza by v letných mesiacoch nemala chýbať na nijakom strešnom okne orientovanom na slnečnú stranu.

Prekážky a nevýhody

Prekážky sú všade a nevyhneme sa im ani pri adaptácii priestoru pod strechou na obytný priestor. Romantickú prvú návštevu vystrieda realita. Takže sme majiteľmi povaly a čo ďalej? Ako každý priestor na bývanie musí aj naše podkrovie spĺňať hygienické požiadavky na bytovú výstavbu.


S hlavou v oblakoch

80523

Ak sa povala, ktorá sa má stať vysneným podkrovím, nachádza v pamiatkovo chránenej oblasti alebo zóne, nevyhneme sa rokovaniu s odborom pamiatkovej starostlivosti. Tam môžeme zistiť, že navrhnuté riešenie je pre pamiatkarov neprijateľné. Hlavným problémom býva začlenenie okien alebo vikierov do strechy. Budeme musieť hľadať kompromisy, ktoré vyhovujú obidvom stranám. No v záujme pamiatkarov nie je iba to, čo vidieť zvonka, ale aj zvnútra, a to sa týka, samozrejme, konštrukcií. Preto nemožno samovoľne zrušiť pôvodný krov, aj keby bol v zlom stave, a nahradiť ho napríklad oceľovými väzníkmi.

Na rekonštrukciu podkrovia treba vo väčšine prípadov stavebné povolenie, pretože väčšina úprav znamená zásah do nosných konštrukcií aj vonkajšieho vzhľadu domu. V súvislosti s udeľovaním stavebného povolenia musíme počítať s pomerne dlhými zákonnými lehotami – až 30 dní. Na povalu vedie cesta cez všetky poschodia domu. Napriek tomu, že nám neprekáža každodenné chodenie po schodoch a berieme ho ako dobrý tréning, nesmieme zabudnúť na vyhlášku o výťahoch a nadzemných poschodiach, podľa ktorej môže byť vybudovanie bytov v piatom a vyššom poschodí podmienené zriadením výťahu. A výťah, samozrejme, nie je malá investícia. Cena jednoduchého typu sa pohybuje okolo jedného milióna korún.

Spolu so žiadosťou o stavebné povolenie treba predložiť súhlas ostatných vlastníkov objektu. V prípade, že sme jedinými vlastníkmi domu a zároveň investormi, máme o starosť menej.

Keď sa konečne dostaneme k realizácii, je situácia radostnejšia. Konečne sa niečo deje! Pri samotnej stavbe musíme počítať so zvýšenými nákladmi na transport stavebného materiálu až pod strechu. Inak nás čakajú zvyčajné starosti ako pri rekonštrukcii akéhokoľvek bytu. Je tu však dôležité dodržať konštrukčné a materiálové zásady, pretože v zime tu hrozia väčšie tepelné straty a v lete, naopak, prehrievanie miestností než v bežnom podlaží.


S hlavou v oblakoch

80522

V malometrážnych bytoch v podkroví je otvorený priestor pod hrebeňom strechy neekonomickým riešením, pretože znamená vyššie náklady na kúrenie. Preto sa zvykne vybaviť medzistropom, čo opäť prináša vyššie náklady.

Podkrovie je atypický priestor a väčšinou vyžaduje nábytok zhotovený na mieru, ktorý býva finančne náročnejší. Aj pri umiestňovaní zariaďovacích predmetov v kúpeľni musíme brať na zreteľ šikmé steny. Zatiaľ čo vaňa sa pod skosenie vojde, sprcha už potrebuje výšku najmenej 2 m. Preto je nevyhnutné dobre naplánovať pôdorys bytu, aby v nás priestory nevyvolávali pocit stiesnenosti alebo osamelosti.

Prebudené podkrovie

Zároveň so zvyšovaním nákladov na realizáciu stavieb sa väčšina investorov snaží maximálne využiť podstrešné priestory – v novostavbách aj v už stojacich objektoch. Na to, aby sa človek cítil v podkroví príjemne, treba splniť hneď niekoľko podmienok. Jednou z nich je poloha bytu a vzhľad priestoru, kde trávime značnú časť svojho života. Ďalšími sú preslnenie, osvetlenie, vetrateľnosť, vizuálne prepojenie s exteriérom, dostupnosť, vybavenie atď. Aj keď bývame takmer v oblakoch, nesmieme zabudnúť na dostatočný optický kontakt s okolím. Dôležitou podmienkou je zaistenie tepelnej pohody človeka.

Jednou z možností, ako zabezpečiť optimálne podmienky na život v podkroví aj v lete, je využiť vzduchotechniku, ktorá upraví parametre vzduchu v interiéri na požadované hodnoty. Za toto riešenie však zaplatíme nemalé sumy. Ďalšou možnosťou je vhodný návrh a realizácia obalových a vnútorných konštrukcií vrátane okenných otvorov.

Pri hľadaní podkrovného bývania si musíme uvedomiť, že nie všetky podkrovné priestory sú vhodné na adaptáciu. Inak by sme nadštandardnú kvalitu, ktorú hľadáme pri tomto type bývania, nedosiahli. Záleží na tvare strechy, výške nadmurovky, možnostiach a kvalite konštrukčných a dispozičných úprav. Napríklad malý sklon strechy alebo nízka nadmurovka vedie k veľkým pôdorysným stratám. Každá povala má svoje možnosti a tie by mal klient spolu s architektom posúdiť a porovnať so svojou predstavou ešte pred realizáciou.


Výškové parametre v podkroví  • Svetlá výška obytných miestností v novo postavených podkrovných priestoroch musí byť minimálne 2 600 mm.


  • V prípade rekonštrukcií ju možno znížiť na 2 500 mm.


  • Svetlá výška obytných miestností v podkroví, ktoré sú súčasťou bytu v nižšom podlaží (mezonetový byt), musí byť aspoň 2 300 mm.


  • Všetky uvedené svetlé výšky musia byť na ploche väčšej ako 50 % úžitkovej plochy bytu.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: podkrovie
Zdieľať článok

Diskusia