07. 04. 2006
Zdieľať

Podkrovie sa dnes v hojnej miere využíva na bývanie v novostavbách i rekonštrukciách. Rekonštruovaním podkroví starších rodinných alebo bytových domov na obytné priestory sa získava vzácny, relatívne lacný priestor na bývanie. Aj pri výstavbe rodinných domčekov sa dnes uprednostňujú domy so šikmou strechou – samozrejme, s obytnou časťou pod krovom. Priestor pod strechou nemusí byť tmavou komôrkou, zabudnite na podkrovné bytíky zo starých filmov. Dnešné podkrovie je exkluzívnou časťou domu, k čomu vo veľkej miere prispievajú aj strešné okná.

Svetlo zo slnka


Výhľad na oblohu

50559

Jednou z veľkých výhod strešného okna je jeho sklon, vďaka ktorému sa svetlo lepšie rozptyľuje. Zatiaľ čo klasickým, v múre osadeným oknom preniká iba odrazené svetlo, cez strešné okno svieti priamo z oblohy. Preto sa osvetlenie strešnými oknami považuje za výhodnejšie pre ľudský organizmus. Pri voľbe počtu, rozmerov a umiestnenia strešných okien musíme vedieť, akú funkciu bude plniť podkrovný priestor. Najviac svetla je potrebné dodať do pracovne, avšak v nijakej miestnosti by nemala mať plocha okien menej ako 10 % z plochy miestnosti. Z hľadiska rovnomernosti by sa mala táto plocha rozdeliť do viacerých okien. To znamená, že napríklad na spálňu rozmerov 30 m2, ktorá nevyžaduje zvláštne nároky na osvetlenie, budú stačiť 4 okná veľkosti 660 x 1180 mm.

Stavebno-fyzikálne predpoklady strešného okna

Strešné okná majú skvelú polohu z hľadiska presvetlenia priestorov, ale táto poloha je veľmi exponovaná. Preto musí mať okno špeciálnu konštrukciu, ktorá odoláva pôsobeniu dažďa, snehu, krupobitia a iných poveternostných vplyvov. Najrozšírenejším materiálom na konštrukciu strešného okna je drevo (borovica, smrek), prípadne drevo v kombinácii s hliníkovými vonkajšími profilmi. Použité drevo musí byť spoľahlivým prvkom strešného okna, teda najmä dostatočne pevné a dokonale impregnované. Niektorí výrobcovia ponúkajú aj plastové strešné okná. Veľkým „strašiakom“ strešných okien je zatekanie vody v miestach osadenia okna. Umiestnenie okna nad strešnú rovinu je prvým predpokladom na vylúčenie zatekania. Okrem toho musí byť styk okna a strešnej krytiny dokonale utesnený, preto sa v oplechovaní vytvára systém prekrytí a drážok. Na nijakom mieste sa nesmie zhromažďovať voda, dokonca aj zo sklenej tabule sa musí bezpečne a čo najrýchlejšie odviesť.


Výhľad na oblohu

50547

Zasklenie

Sklo, ďalšia dôležitá časť strešného okna, musí spĺňať oveľa prísnejšie požiadavky ako klasické okno. Nečudo, veď každý, kto zažil poriadne krupobitie, vie, aký „rachot“ môže urobiť. Preto je správna sklená výplň strešného okna pevná, odolná proti nárazu, a aj dostatočne tepelne a zvukovoizolačná. Okrem týchto vlastností musí mať okno dobrú priepustnosť svetla, ktorá sa však, žiaľ, so zlepšujúcimi sa teplenoizolačnými alebo akustickými vlastnosťami, zhoršuje. Zatiaľ čo číre jednoduché sklo hrúbky 4 mm má 90-percentnú priepustnosť svetla, dvojité sklo prepúšťa 81 percent svetla. Vzhľadom na ostatné požiadavky, ktoré sa kladú na sklo, používajú sa hrubšie, sfarbené alebo lepené sklá, ale ich priepustnosť môže klesnúť až na 60-70 %. Preto musia výrobca, ale aj kupujúci (napríklad zostavou okien) vytvoriť súlad medzi všetkými potrebnými vlastnosťami.

Umiestnenie okna

Poloha a veľkosť okna by mali zabezpečiť optické prepojenie interiéru a exteriéru. Napriek tomu, že optimálna výška parapetu je 85-120 cm nad podlahou, často sa estetický dojem z prepojenia s exteriérom umocňuje predĺženým oknom s pevným zasklením až k podlahe. Toto predĺženie môže byť v rovine strešného okna, alebo zvislé. Okno môže byť prispôsobené svetlej šírke medzi krokvami (zvyčajne 900-1000 mm), alebo je umiestnené na výmene, to znamená, že má šírku väčšiu alebo menšiu, ako je vzdialenosť krokiev.

Ovládanie strešných okien

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Výhľad na oblohu

50548

Najčastejšími sú výklopné a kývne okná, prípadne výklopno-kyvné. Výklopné majú stred otáčania na hornom ráme okna a kyvné v strede alebo v hornej polovici okna. Správne strešné okno má niekoľko polôh otvorenia vrátane štrbinového, ktoré je dôležité na vetranie. Okrem vetrania otvorením okna možno niektoré strešné okná vetrať aj vetracou klapkou umiestnenou v okennom krídle. Pre dobrú funkciu okna je dôležitá údržba, ktorá by mala byť čo najjednoduchšia. Ak premýšľate, ako sa dajú strešné okná umývať bez toho, aby bol človek nútený k artistickým výkonom, neobávajte sa. Dnešné strešné okná možno pretočiť okno o 120° až o 180° tak, aby sa dala umývať z interiéru aj vonkajšia strana. Výrobcovia myslia i na detaily, a tak býva okno v tejto polohe zaistené, čím sa umožní pri umývaní maximálny komfort. Strešné okná možno doplniť bezpečnostným kovaním, detskou poistkou, ovládacou tyčou na pohodlnejšie ovládanie vysoko osadených okien, prípadne aj elektronickým diaľkovým ovládaním.

Problémy zimy, leta

Zimným problémom strešných okien môže byť zvýšený výskyt kondenzácie vodnej pary na ich vnútornom povrchu. Aby sa jej zabránilo, zošikmujú sa vnútorný parapet a nadpražie okna, čo priaznivo vplýva aj na svetelné pomery. Kondenzácii možno zamedziť aj umiestnením výhrevného telesa priamo pod okno. Ak je pod oknom vnútorný parapet, treba ho odsunúť od steny tak, aby mohol teplý vzduch prúdiť popri stene na okno. Problémom strešných okien v lete je nadmerné zohrievanie skla a následne interiéru miestnosti. Preto sa povrch okna upravuje pohltivými či reflexnými fóliami alebo sa prekrýva roletkami rôznych typov.


Výhľad na oblohu

50553

Iné typy presvetľovacích prvkov podkroví

Okrem strešných okien možno presvetliť podkrovie vikiermi, zárezmi, balkónmi a zasklenými stenami. Tieto prvky sú, na rozdiel od strešných okien, mimo strešnej roviny. Vikier je samostatnou konštrukciou a nachádza sa nad strešnou rovinou, ostatné prvky sú vytvorené „dierou“ v krove. Vikier bol ešte donedávna najjednoduchším a aj najpoužívanejším presvetľovacím prvkom. Dnes, v čase rozmachu strešných okien, pomaly ustupuje do úzadia. Nečudo, veď montáž strešného okna je neporovnateľne jednoduchšia ako stavba vikiera. Jednoduchosť strešného okna sa, samozrejme, odráža aj na financiách. Vikierové okno poskytuje menej svetla a výraznejšie mení vzhľad domu. Vikier má však aj svoje prednosti. Zväčšuje podkrovný priestor, okno osadené vo vikieri nie sa tak nenamáha ako strešné okno, a preto nemusí mať ani špeciálnu konštrukciu a osadenie. Vikier môže byť aj podstatným architektonickým prvkom.

„Diera“ v streche

Prerušením strešnej konštrukcie možno vytvoriť francúzske okno, balkón či dokonca terasu. Prakticky sa tieto prvky realizujú zmenou konštrukcie krovu – odstránením častí krokiev prázdnych väzieb a uložením zostávajúcej časti na výmenu. Takéto prvky nie sú so strešnými oknami a vikiermi rovnocenné. Ich použitie nezávisí od voľby medzi vikierom a strešným oknom. I keď sú logickými protikladmi vikiera, nemožno o nich povedať, že zmenšujú obytný priestor. Najmä v prípade, keď sa celý byt nachádza iba v podkroví, je takého „fyzické“ spojenie s exteriérom veľmi dôležité.

Neprekonateľné strešné okná


Výhľad na oblohu

50543

Strešné okná otvorili cestu k zobytneniu podkroví. Dá sa povedať, že staré povaly vlastne na strešné okná čakali dlhé roky. Špeciálne podkrovia pamiatkovo chránených objektov alebo objektov v pamiatkovo chránenej oblasti by sa bez nich nedali zobytniť. Tieto budovy si musia zachovať svoju pôvodnú tvár a v nijakom prípade nemožno vybudovať na ich strechách vikiere. Strešnými oknami sa vyriešilo šetrné presvetlenie podkrovných priestorov, ktoré spôsobilo rozmach zobytnených podkroví i na takýchto objektoch. Strešné okná sú vhodné na každé podkrovie, ale pri rekonštrukciách hoci i rodinných domov sú neprekonateľné.

Kategória: Okná Strecha, podkrovie
Tagy: interiér strešné okno
Zdieľať článok

Diskusia