27. 09. 2005
Zdieľať

Zobytnenie podkroví prinieslo so sebou potrebu odstrániť účinky, ktoré spôsobujú poveternostné vplyvy. Jednou z najdôležitejších otázok pri riešení obývateľnosti sa stalo zateplenie strešnej konštrukcie. Postup pri zateplení podkrovia nie je univerzálny, ale isté je, že už na začiatku treba uvažovať o celom prístupe komplexne.

Musíme sa rozhodnúť pre konkrétny typ izolácie, určiť si jej hrúbku, vybrať si spôsob jej uloženia. Najčastejšie sa používajú minerálna vlna a polystyrén, ktoré sú najúčinnejšie izolácie na zateplenie krovov. Hrúbku tepelnej izolácie ovplyvňujú vonkajšia a vnútorná teplota, prúdenie vzduchu a vlhkosť. Vonkajšia teplota závisí od klimatických podmienok a nadmorskej výšky, teda priamo od miesta, na ktorom stojí stavba. Vnútorná teplota závisí od druhu miestnosti, ktorá sa nachádza v podkroví. Rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou je základným faktorom pri navrhovaní hrúbky tepelnej izolácie. Pri zachovaní žiaduceho tepelného odporu hrúbku tepelnej izolácie ovplyvňuje jej súčiniteľ tepelnej vodivosti. Ak chceme použiť istú hrúbku izolácie, musíme zvoliť výkonnejšiu izoláciu (izoláciu s menším súčiniteľom tepelnej vodivosti), ak chceme aplikovať istý typ izolácie, musíme zväčšiť hrúbku izolantu, aby sme dosiahli dostatočný tepelný odpor. Minimálna hrúbka izolácie šikmej strechy je 16 cm, za dostačujúcu možno označiť hrúbku 18 až 20 cm. Hrúbka izolácie bez splnenia ďalších podmienok, samozrejme, nezaručuje dobre zateplenú strechu.

Uloženie tepelnej izolácie

Tepelnú izoláciu môžeme umiestniť v štyroch základných polohách: medzi krokvami, pod krokvami, nad krokvami a kombinovane medzi krokvami a pod krokvami. Každý typ uloženia si vyžaduje samostatný prístup. Najmenej vhodné je uloženie izolácie medzi krokvy, pretože drevené krokvy v tejto skladbe strechy vytvárajú tepelné mosty – pôsobia ako vodiče a umožňujú únik tepla z podkrovných priestorov von. Zároveň zvyšujú riziko vzniku plesní v interiéri kondenzáciou vodnej pary v konštrukcii. Nedostatky uloženia izolácie medzi krokvy tlmí doplnková tepelná izolácia, ktorá sa pridáva pod krokvy a vkladá medzi laty nesúce podhľad. Pre túto vrstvu sú najvhodnejšie rohože zo sklených vláken, ktoré najlepšie vyplnia často veľké nerovnosti medzi jednotlivými krokvami. V takejto skladbe strechy je nevyhnutné použiť parozábranu z interiérovej strany. Parozábrana je hydroizolačná fólia, ktorá zabraňuje prenikaniu nielen vody, ale aj vodnej pary. Keby sa do konštrukcie strechy a do izolácie dostala vlhkosť, izolácia by stratila účinnosť. Hrozilo by poškodenie krovu a iste by sme sa nevyhli plesniam na stenách podkrovia. Parozábrana bude správne fungovať, ak dokonale utesníme spoje aj medzi jej jednotlivými časťami, aj pri jej ukončení a pripojení na okolité strešné prvky.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Spôsob ukladania izolácie pod krokvy sa veľmi nevyužíva, pretože výrazne znižuje svetlú výšku podkrovia. Pri tomto spôsobe je účinok krokiev – tepelných mostov – dosť obmedzený. Ukladanie tepelnej izolácie nad krokvy je veľmi výhodné, ak chceme v podkroví priznať konštrukciu krovu – ponechať viditeľné krokvy. Keďže pri tomto spôsobe uloženia možno vytvoriť celistvú vrstvu izolácie, problém tepelných mostov v mieste krokiev je vylúčený. Ak izoláciu ukladáme v dvoch vrstvách (samozrejme, pri správnom vyriešení detailov), dá sa hovoriť o úplnej eliminácii tepelných mostov. Dobre zateplená šikmá strecha nám okrem príjemného podkrovného bývania prináša i úsporu energie. A tá nie je dôležitá len pre našu peňaženku, ale aj pre našu planétu.

Slovník pojmov

Tepelná vodivosť je schopnosť látky prenášať teplo. Charakterizuje ju súčiniteľ tepelnej vodivosti, ktorá sa označuje l a udáva sa v W/(m.K). Čím je materiál proti teplu odolnejší, tým má jeho l nižšiu hodnotu.
Tepelný odpor vyjadruje tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie a závisí od súčiniteľa tepelnej vodivosti materiálu a od jeho hrúbky. Tepelný odpor celej konštrukcie tvoria tepelné odpory všetkých vrstiev konštrukcie. Vyššia hodnota znamená konštrukciu lepšie izolovanú proti teplu.
Tepelná pohoda je stav, keď človek nepociťuje zvýšenú teplotu ani chlad.
Tepelné mosty zhoršujú tepelnú pohodu v interiéri, môžu byť príčinou vzniku plesní alebo porúch stavebnej konštrukcie. Typickými miestami, v ktorých sa vyskytujú tepelné mosty, sú napríklad styk obvodovej steny a strechy, konzolovité vyloženie stropu, osadenie okien, uloženie stropu na obvodovú stenu atď.

Kategória: Materiály Strecha, podkrovie
Tagy: šikmá strecha tepelná izolácia zas zateplenie
Zdieľať článok

Diskusia