Strechy so sklonom k podkroviu

Strechy so sklonom k podkroviu

05. 06. 2007
Zdieľať

Máme rôzne sklony. Niekto k drevu, iný k betónu, ďalší k tehle. V jednom sa však zhodnú všetci – nakoniec aj tak príde strecha. Na nej bude roky záležať, ako sa tým tam dole bude dariť. Teda použitým stavebným materiálom i obyvateľom. Všetci menovaní sa dostanú pod jej ochranu. Aká bude, nie je vecou náhody. Kto má sklon k šikmým strechám, pravdepodobne si vyberie takú, ktorá má akurátny sklon k podkroviu...

Srecha je naozaj vážna záležitosť. Len si spomeňte, koľko ľudí berie jej meno do úst v úplne odlišnej situácii. Keď sa darí, kde-kto si zvykne pochvaľovať, že to má pod strechou. Bodaj by nie. Kto staval, vie, že prvý raz si vydýchne, až keď je obydlie pod ochranným plášťom strechy a stavbu neohrozujú zmeny počasia. Nakoniec, každý chce mať strechu nad hlavou. Pri takej predstave sa našincovi v mysli obyčajne vybaví pekná, klasicky šikmá strecha.Strechy so sklonom k podkroviu

95523

Návrat k tradícii stavania domov so šikmou strechou priniesol v 90. rokoch nové technológie. Bola to odpoveď na obdobie hranatých, nie príliš vábnych rodinných domov s plochou strechou zo 70. rokov. S rozmachom „retrostriech“ sa neraz prihodilo niektorým domom nekoncepčné riešenie strešnej konštrukcie, nesprávna skladba strešného plášťa alebo nedotiahnutie detailov. Dom tak namiesto slušivej a bezpečnej strešnej konštrukcie prišiel k deravej čapici.

Väčšina investorov a dodávateľov priznáva, že pracovať na dobrej streche sa nedá bez remeselnej zručnosti a znalostí o vzájomnom pôsobení nosnej konštrukcie, izolácie a krytiny. V prípade, že konštrukcia strechy sa realizuje výlučne podľa projektu vypracovaného na stavebné povolenie, návrh riešenia strešných detailov nie je nikde zakreslený – podstatné detaily ostanú v rukách dodávateľa strechy, čo nemusí vždy dopadnúť v prospech pôvodného projektu a už vôbec nie v prospech nepriepustnosti strechy.Kľúčové miesta z hľadiska statiky objektu, ktoré by mali ostať prístupné na revíziu, chemické ošetrenie a prípadnú sanáciu:

• oblasť uloženia krovu,
• styčné miesta krokiev, väzných trámov a pomúrnic,
• miesta uloženia stropných trámov na obvodovom a nosnom múre.
Pri zmene jednopodlažného domu na dvojpodlažný s obytným podkrovím je vhodné celý objekt konzultovať so statikom. Ide o veľký zásah do statiky domu.Strechy so sklonom k podkroviu

92721

Tvarostrešie

Ak pripustíme, že strecha podstatným spôsobom tvaruje dom a nie je iba čerešničkou na torte, ale rovnocennou konštrukciou hrubej stavby, potom nám neostáva nič iné, len sa jej pozrieť pod povrch a odhaliť proporcie. Bez pochopenia prostredia nejestvuje dobrá architektúra. Bez zohľadnenia tvaru, hmoty domu a okolitej zástavby ťažko vznikne dobrý návrh strechy.

Šikmé strechy odjakživa patria na vidiek, do horského prostredia a do historickej zástavby miest. Ich charakter presahuje vnímanie objektu, ktorého sú súčasťou. O to zložitejšie to majú tí, ktorí sa so svojím domovom hodlajú dostať bližšie k nebesiam.

Bývanie v podkroví, nerušene bez susedov nad hlavou, v atypickom priestore, so závideniahodným výhľadom nad mestom alebo krajinou a s originálnou dispozíciou – to je veľké lákadlo. Potom príde zvažovanie na tému dispozícia – aké miestnosti kto potrebuje, po akých túži a čo si môže dovoliť. Požiadavky na priestor sa musia „dohodnúť“ s optimálnym tvarom strechy. A to všetko treba inteligentne presvetliť!

Pod strechu!


Strechy so sklonom k podkroviu

95534

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Nadstaviť alebo zobytniť podkrovie vlastného domu je ešte tá jednoduchšia cesta. Nadobudnutie podkrovia na obytnom dome, ktorý aj tak potrebuje opravu strechy, je spojené s vysporiadaním vlastníckych vzťahov, podpisom kúpnej zmluvy s obyvateľmi domu, so schválením stavebných úprav susedmi a spoluvlastníkmi, s vykonaním zápisu do katastra nehnuteľností (bez listu vlastníctva je zbytočné žiadať o stavebné povolenie).

Výhodou určite je, že pri získaní priestoru na vybudovanie podkrovného bytu sa majitelia automaticky vyhnú starostiam s nadobúdaním stavebného pozemku, budovaním základov, prípojok a odvodnením stavby. Prístupová cesta je už tiež na správnej adrese. Ide „len“ o vrchnú stavbu, ktorá stojí obyčajne o polovicu menej ako vybudovanie celého rodinného domu. Čo sa ušetrilo pri rozbehu, možno zainvestovať do atraktívnejších materiálov a architektonických riešení podkrovného bytu.Ako získať viac úžitkovej plochy:
• zvýšením nadmurovky,
• zvýšením sklonu strechy,
• veľkoplošnými vikiermi nad obvodovou stenou,
• zrušením valby a dobudovaním štítu,
• osadením strechy na konzolovito vysunutý obvodový veniec.


Strechy so sklonom k podkroviu

92712

Samozrejme, ak vám nešlo v prvom rade o ušetrenie financií. To je okrem radosti z bývania nad všetkými susedmi tá dobrá stránka. Menej potešujúca je skutočnosť, že konštrukcia strechy bude musieť zohľadniť takú „maličkosť“, akou je napríklad tepelná pohoda bývajúcich. V lete musí chrániť miestnosti podkrovia pred prehriatím a v tuhej zime nesmie dopustiť prenikanie nadmerného chladu (chybné riešenie spôsobí vlhnutie stropu a kútov pri obvodových stenách).

Vo všeobecnosti platí: Čím je väčší pomer plochy strešného plášťa k obstavanému priestoru, tým sú vyššie tepelné straty. Naopak – čím menší sklon strechy a menej členitá strecha, tým menšie úbytky tepla. Z tohto pohľadu je na tom najlepšie sedlová strecha v radovej zástavbe bez vikierov. Je však otázne, či sme ochotní podriadiť tvar strechy predovšetkým v prospech vylúčenia tepelných strát.

Okrem toho strešný plášť potrebuje také zloženie, aby nepripustil zrážanie vlhkosti, ktorá prestupuje konštrukciou. Neoceniteľnou výhodou šikmej strechy je fakt, že vďaka svojmu sklonu sa vie rýchlo zbaviť vody.

Súžitie s históriou


Strechy so sklonom k podkroviu

92724

Kultúrna pamiatka – zláka svojou atmosférou a prostredím, v ktorom sa nachádza. Strecha na objekte, ktorý je v zozname kultúrnych pamiatok, je príbeh sám o sebe v každom zmysle slova. Prvý príbeh – jej vlastný historický – je hodnotou, ktorá priťahuje. Ten druhý by sa mal začať už vo chvíli, keď sa o kúpu alebo zobytnenie uchádza záujemca. Predajca je povinný kupujúceho informovať, že ide o pamiatkovo chránenú nehnuteľnosť. Rozhodujúce je zachovanie najmä vonkajšieho vzhľadu strechy. Platí to nielen pre tvar strechy, ale aj pre strešné okná a vikiere.

Takže opraviť, zrekonštruovať, spevniť, vymeniť, zaizolovať, vstavať, ale nemeniť konečnú podobu bez architekta a povolenia! Prezliecť do nového historickú strechu – na to treba mať guráž a výdrž. Stavebník môže byť v záujme zachovania charakteru domu obmedzovaný vo svojich vlastníckych právach. Napríklad osadenie strešného okna alebo vikiera do blízkosti valbových rohov a ešte v nesúlade s pôvodným vzhľadom strechy nemá šance… Historické krovy ako dôkaz dávnej remeselnej zručnosti a dômyselných riešení strešnej konštrukcie by mali po rekonštrukcii, konzervácii dreva a zabezpečení dostatočného vetrania strešného plášťa ostať súčasťou nového podkrovia.

Na očistenie drevených častí krovu, ktoré vstúpia do interiéru, postačí výkonný vysávač a ryžová kefa. Drevo a stopy pôvodnej remeselnej práce sa pekne vyrysujú na povrchu vďaka voskovaniu. Vysoké nároky sa kladú na dokonalé vyhotovenie tlakových rozvodov do kuchýň a kúpeľní a vykurovacích okruhov, ktorých poruchy by mohli výrazne poškodiť konštrukcie krovu a stropov.Čo s priestormi s nízkou svetlou výškou:

• „odkrojiť“ z pôdorysu so svetlou výškou pod 2,1 m a „poslať“ ho na vonkajšiu stranu fasády; získaná plocha poslúži na vybudovanie terasy, balkóna alebo na južnej strane na vytvorenie zimnej záhrady,
• vytvoriť „zásuvku“ na posuvnú posteľ,
• umiestniť nižší vstavaný nábytok.Strechy so sklonom k podkroviu

92719

Svetlo pod čapicou

Zaujímavým, aj keď radikálnym riešením je zrušenie valbového ukončenia strechy. Možno ho zmeniť na čiastočne zasklený štít, prípadne polovalbu. Takýto zásah vyžaduje statika a prispôsobenie konštrukcie krovu na nový tvar strechy. Riešením je i štítová nadstavba (napríklad nad hlavným vstupom). Väčšie stavby znesú výraznejší prvok, ktorý sa v podobe niekoľkých združených okien vyčlení z tvaru strechy bez toho, aby ju pripravil o hlavnú úlohu pri vytváraní vzhľadu objektu.

Priveľa okien môže byť v slnečných dňoch zodpovedných za skleníkovú klímu. Riešením je vylepšiť južne orientované vikiere a strešné okná tienením. Netreba zabudnúť, že svetlejšia krytina a predimenzovaná tepelná izolácia pomáhajú eliminovať nežiaduce prehrievanie podkrovia. Pozor teda na rozmiestnenie a orientáciu okien.


Strechy so sklonom k podkroviu

92723

Širšie a nižšie okná sa hodia do miestností s menšou hĺbkou – vpúšťajú menej svetla a v lete menej tepla. Pre ne je teda vhodná spomínaná južná strana celkovej dispozície. U klampiarov a pokrývačov nie je vikier pre prácnosť práve v obľube. Je však dokázané, že v podkroví poskytuje jeho obyvateľom psychickú pohodu podobne ako tradičné okno. Vikier musí byť proporčne vyvážený k streche i k objektu, čo vôbec nie je jednoduché ani pre skúseného architekta.

Okrem iného potrebuje o číslo menšie okno, ako sú okná v bežných podlažiach. Je žiaduce dostať do projektu aspoň jedno vertikálne okno, ktoré by opticky spojilo ulicu s priestorom podkrovného bytu. V tomto kontexte je zasklená časť štítovej steny najšťastnejším riešením. Rozmiestnenie okien významne ovplyvňuje vonkajší vzhľad strechy. Na pohľad jednoduché riešenie – skopírovať rozmiestnenie a veľkosť okien z nižšieho podlažia – môže vytvoriť dojem, že na dome narástlo ďalšie podlažie.


Skladba strechy:
• nosná drevená konštrukcia krovu,
• tepelnoizolačná vrstva v podobe rohoží alebo dosiek z minerálnych či sklených vlákien, dosiek z penového polystyrénu a polyuretánu (ukladá sa na stropnú konštrukciu alebo pomedzi krokvy v minimálnej hrúbke 20 cm),
• hydroizolácia (asfaltové pásy, PE fólie, ktoré sa umiestňujú pod krytinu), • strešné latovanie v priečnom aj pozdĺžnom smere,
• strešná krytina (asfaltové pásy a bitúmenový šindeľ, plastové a plechové krytiny – medené, pozinkované, hliníkové, titánzinkové plechy; vláknocementové dosky, pálené keramické a betónové tvarovky, drevené šindle, štiepaná bridlica) ukladaná na rošt vzniknutý latovaním,
• prevetrávanie plášťa (konštrukčná medzera na prevetrávanie dreveného krovu, vďaka ktorej sa vodné pary odvádzajú zo strešného plášťa),
• poistná hydroizolácia (musí udržať mokrý sneh viac než 24 hodín, odolávať vetru, spoje musia byť lepené obojstranne lepiacou páskou alebo tmelom),
• parozábrana (celoplošne nepriedušná, na okrajoch pritmelená alebo prilepená k stenám, stĺpom a všetkým prestupom cez parozábranu).


Strechy so sklonom k podkroviu

95517

Malé triky architektov

Nezávisle od toho, či ide o pultové, sedlové, manzardové strechy, alebo strechy so zložitejšou skladbou, vždy platí, že interiér podkrovného bytu sa dá najlepšie využiť len pri kvalitnej dispozícii. Dôležité je vedieť, ako využiť výhody a istým spôsobom aj nevýhody vzniknutého priestoru. Napríklad priestor pod hrebeňom strechy so sklonom nad 45° môže aspoň sčasti poslúžiť ako ďalšie podlažie (ale iba v prípade, že tento priestor má aspoň polovicu plochy so svetlou výškou minimálne 2,3 m). Výškové členenie pridáva interiéru podkrovia na atraktivite.

Ak priestor pod hrebeňom nevyhovuje zobytneniu, ešte vždy môže slúžiť na odkladanie vecí alebo umiestnenie rozvodov. Komíny, schodiská, vetráky a šachty sú pevné body, na ktoré musí priestor prirodzene nadväzovať. Nižšiu svetlú výšku podkrovného bytu (minimálne 1,3 m) možno akceptovať tam, kde spôsob zariadenia nábytkom nedovolí bezprostredný prístup k stene v zníženej časti strechy. Na vybudovanie podkrovia sú vhodné strechy so sklonom od 35° do 55°. Plocha podkrovia sa dá maximálne využiť pod strechou naklonenou pod 45° uhlom.
Kategória: Okná Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: okno podkrovné okno
Zdieľať článok

Diskusia