Stropné konštrukcie ako súčasť stavebného systému (2. časť)

24. 08. 2006
Zdieľať

Pri výbere stropu je dôležitých niekoľko faktorov. Predovšetkým treba prihliadať na to, ktoré časti budovy bude oddeľovať – či to budú vykurované, alebo nevykurované miestnosti, či je pod ním obytná, alebo neobytná miestnosť, akú ťažkú podlahu bude niesť, a záleží aj na finálnej úprave podhľadov. Dôležitým kritériom je požiadavka na technologickú prestávku pri montáži, či stavia strop dodávateľská firma, alebo staviame svojpomocne, a, samozrejme, cena realizácie.

Skladané konštrukcie z nosníkov a stropných vložiek

Stavebníci rodinných domov v čoraz väčšej miere používajú prefabrikované vložkové stropy, ktoré sú určené predovšetkým pre domy stavané z kusových stavív (keramických, betónových, pórobetónových a cementotrieskových tvárnic).


Stropné konštrukcie ako súčasť stavebného systému (2. časť)

62370


Stropné konštrukcie ako súčasť stavebného systému (2. časť)

62371


Stropné konštrukcie ako súčasť stavebného systému (2. časť)

62372


Základné prvky betónového vložkového stropu:
vľavo hore – stropná vložka, vpravo hore – stropná doštička, vľavo – stropný trám (Betonové stavby Klatovy)Nosným prvkom sú prefabrikované nosníky tvorené priehradovou zváranou výstužou ukotvenou do betónovej pätky, ktoré sa ukladajú asi 50 až 70 cm od seba. Stropné nosníky môžu byť aj z predpätého betónu. Medzi tieto nosníky sa potom ukladajú stropné vložky (keramické, betónové, škrupinové, pórobetónové alebo cementotrieskové). Konštrukcie sa ešte spevňujú zváranou priestorovou výstužou, ktorá sa celá zaleje betónom. Celková hrúbka stropu je 25 až 30 cm. Vložkové stropy sú obľúbené pre ľahkú montáž a variabilitu. Rovný podhľad sa tiež dobre omieta aj inak upravuje. Nevýhodou sú vyššie náklady a pri montáži treba celý strop uložiť na asi dvadsať dní do debnenia podpretého oceľovými podperami.

Stropný systém Hurdis


Stropné konštrukcie ako súčasť stavebného systému (2. časť)

62373

Klasický vložkový strop je u nás známy ako systém Hurdis. Konštrukciu tvoria oceľové nosníky, medzi ktoré sa ukladajú keramické tvárnice hurdis, vysoké približne osem centimetrov. Potom sa položí vrstva ľahkého izolačného zásypu až do výšky hornej príruby oceľového nosníka. Nakoniec sa celý strop zaleje betónovou vrstvou (v hrúbke približne päť centimetrov). Spodná príruba nosníka sa ešte zakryje keramickou pätkou, aby nosník časom nepresvital cez omietku. Stropný systém Hurdis bol a je populárny najmä medzi svojpomocnými stavebníkmi. Výhodou je nenáročná práca a možnosť pohybovať sa pod stropom hneď po jeho dokončení, pretože odpadá zretie. Nevýhodou je iba menší rozpon (pri väčšom rozpone sa musia použiť silnejšie a drahšie nosníky). Hurdisové stropy sú náročné na správnu montáž: Ľahký násyp sa občas nahrádza betónovou vrstvou (na urýchlenie montáže), čo však môže spôsobiť až zrútenie stropu.


Stropné konštrukcie ako súčasť stavebného systému (2. časť)

62374

Hurdis na betónových nosníkoch

Oceľové nosníky môžeme nahradiť v systéme Hurdis bežnými stropnými betónovými nosníkmi. Tie sa podľa plánu rozmiestnia na nosný múr, podoprú podperami a na ne sa do cementového lôžka položia keramické stropné dosky alebo stropné vložky. Povrch dosiek sa vyrovná vrstvou jemnozrnnej vápennej malty a priestor nad touto vyrovnávacou vrstvou sa vyplní ľahkým materiálom, ktorý slúži na tepelnú a zvukovú izoláciu, napríklad perlitbetónom, keramzitbetónom alebo expandovaným polystyrénom. Na výplň sa položí výstuž a celá konštrukcia sa pokryje vrstvou betónu.

Strop z keramického betónu


Stropné konštrukcie ako súčasť stavebného systému (2. časť)

62397

Vložkové stropy z ľahkého keramického betónu sú vhodné aj pre bytovú, aj pre občiansku, aj pre priemyselnú výstavbu. Výhodami sú jednoduchá montáž a nízka hmotnosť jednotlivých prvkov.

Základnými prvkami sú stropné nosníky a stropné tvárnice z keramického betónu, ktoré sa zasypú keramickým kamenivom. Stropy sa môžu zhotovovať aj bez zaliatia betónom (konštrukcia do 200 mm) alebo s nadbetónovaním a vložením výstužnej siete (konštrukcie nad 250 mm).

Podhľad môže tvoriť vrstva omietky, náter alebo obkladové dosky. V dutinách stropných tvárnic možno pretiahnuť rôzne druhy inštalácií a káblov.


Stropné konštrukcie ako súčasť stavebného systému (2. časť)

62391

Drevené stropy a preklady

V minulosti bolo hlavným materiálom na stropné konštrukcie drevo a prevládali stropy skôr trámové než murované. Dnes je to skôr naopak – v novostavbách sa trámové stropy z masívneho dreva takmer nepoužívajú. Výnimkou sú, samozrejme, zrubové domy.

Stropné konštrukcie na báze dreva však nezmizli – práve naopak. Napríklad stropy v montovaných rodinných domoch bývajú zostavené z ľahkých, ale pritom pevných stropných dosiek (panelov) a nosníkov, vyrobených z lisovaných drevoštiepkových materiálov, napríklad Kronopol alebo OSB. Priamo na stropný panel sa potom kladie betónová vrstva, prípadne sa ešte medzi drevo a betón vkladá profilovaný plech. To zaručuje väčšiu požiarnu odolnosť stropu a vodorovný podklad pre podlahu. Drevo musí byť, samozrejme, dobre ošetrené proti plesniam a škodcom.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: stavba domu strop stropné konštrukcie
Zdieľať článok

Diskusia