Úprava stien sanačnou omietkou

28. 07. 2008
Zdieľať

Dôležitou modernou doplnkovou metódou sanácie zavlhnutých murív je ich omietnutie sanačnou omietkou (sanačným systémom), ktorá je nenasiakavá a vo veľkom rozsahu prepúšťa vodné pary.Sanačné omietkové systémy sa používajú ako súčasť komplexného spôsobu sanácie vlhkého muriva a omietok poškodených vlhkosťou, soľami či znečistenou atmosférou. Neodporúčame ich používať samostatne, bez odstránenia prvotnej príčiny vlhnutia. Samotný sanačný omietkový systém totiž nerieši všetky vlhkostné problémy stavby. Preto by sa mal používať v kombinácii s niektorými ďalšími spôsobmi vlhkostnej sanácie (vrátane injektáže) a s technicky výhodnými stavebnými úpravami.

Soli a vlhkosť

Pri odparovaní vody s obsahom rozpustených solí dochádza aj po aplikácii injektáže k ich kryštalizácii, až kým sa nedosiahne ustálená vlhkosť muriva. Kryštály zapĺňajú póry a vytvárajú na povrchu steny soľné výkvety. Spolu s účinkami mrazu narúšajú vlhké murivo a omietku a časom spôsobujú ich deštrukciu. Najmä v pivničných priestoroch a v soklových častiach sú na murive, resp. na omietkach viditeľné vlhké mapy so soľnými výkvetmi, ktoré esteticky znehodnocujú povrch, a keďže nasávajú vlhkosť zo vzduchu, spôsobujú vlhnutie steny.

Ochrana muriva

Sanačný omietkový systém pomáha odparovaniu vody a vďaka špeciálnej štruktúre omietok zabraňuje soliam prenikať na povrch. Ukladá sa do spodnej vrstvy omietky, čím sa predlžuje životnosť povrchovej úpravy steny. Sanačný omietkový systém sa skladá z niekoľkých vrstiev omietok odlišného zloženia, ktoré plnia špecifickú funkciu. Sanačné omietky sú vysoko difúzne, teda umožňujú dobré odparovanie vody z muriva. Pritom sú vodoodpudivé. Vďaka kontrolovanej priemyselnej výrobe majú hotové omietkové zmesi zaručené deklarované vlastnosti. Druh sanačného omietkového systému či množstvo a druh rozpustených solí (zisťuje sa laboratórnymi skúškami) určí špecialista na základe prieskumu objektu a stupňa prevlhnutia muriva.

Podklad

Pred nanášaním sanačnej omietky odstránime pôvodnú omietku nad úroveň viditeľného prevlhnutia steny aspoň o hrúbku muriva. Škáry v murive vyškriabeme až do hĺbky 20 mm. Potom domurujeme a opravíme poškodené časti a vyplníme hrubé nerovnosti. Murivo dôkladne očistíme od prachu, úlomkov a nesúdržných častí (napríklad drôtenou kefou). Pri nanášaní vysoko difúznych, tzv. odvlhčovacích omietok podklad dôkladne hĺbkovo navlhčíme.Nanášanie sanačného systému v interiéri


Úprava stien sanačnou omietkou

157295


Úprava stien sanačnou omietkou

157296

1. Pôvodnú omietku odstránime napríklad búracím kladivom, resp. ju obúchame ručne. 2. Zo škár ručne odstránime maltu až do hĺbky 2 cm.


Úprava stien sanačnou omietkou

157297


Úprava stien sanačnou omietkou

157298

3. Podklad musí byť čistý. Vlhčíme ho najmä pri vyšších teplotách, aby neodpieral vodu z nástreku. 4. Nástrek nanášame murárskou lyžicou, vhodné je pomôcť si aj naberačkou. Nemusíme ho nanášať celoplošne


Úprava stien sanačnou omietkou

157299


Úprava stien sanačnou omietkou

157300

5. Pri prerušení práce na dlhší čas môžeme suchý prednástrek navlhčiť. 6. Nanesieme spodnú podkladovú, resp. jadrovú vrstvu omietky.


Úprava stien sanačnou omietkou

157301


Úprava stien sanačnou omietkou

157302

7. Jadrovú vrstvu stiahneme latou, ale povrch neuhládzame. Necháme ju vyzrieť (1 deň na 1 mm hrúbky). 8. Pred nanesením vrchnej omietky stvrdnutý povrch zdrsníme a začistíme.


Úprava stien sanačnou omietkou

157303


Úprava stien sanačnou omietkou

157304

9. Vrchnú vrstvu sanačnej omietky nanášame v hrúbke asi 3 mm. 10. Povrch omietky upravíme filcovým, gumovým alebo molitanovým hladidlom.Upozornenie

Otlčené staré omietky a stavebnú sutinu okamžite odvážame. Nikdy ich nepoužívame na zasýpanie, resp. na násypy v blízkosti muriva. Soli v nich obsiahnuté by sa mohli opätovne vylúhovať a znova vniknúť do stien. Niektoré sanačné systémy si vyžadujú, aby elektroinštalačné a iné vedenia neboli v murive upevnené materiálmi s obsahom sadry.

Príprava a spracovanie zmesi

Zmes na spracovanie pripravíme zmiešaním suchej omietkovej zmesi s vodou. Používame pritom bežnú miešačku alebo nádobu s rýchlobežným miešadlom. Nesprávne množstvo pridanej vody znižuje funkčnosť omietky.

Prednástrek

Rozmiešanú riedku zmes nanášame ručne alebo strojovo. Murivo stačí pokryť len spolovice, lebo prednástrek slúži na lepšie priľnutie ďalšej vrstvy. Suchý povrch muriva vystavený priamemu slnku pred nanášaním nástreku trocha navlhčíme, aby čerstvo nanesená zmes mala dostatok vlhkosti, správnu teplotu a „nezahorela“. V opačnom prípade by prednástrek mohol stratiť svoje dobré difúzne vlastnosti.

Podkladová a vyrovnávacia omietka

Touto vrstvou vyrovnáme hrubé nerovnosti. Slúži na akumuláciu solí. V niektorých prípadoch ju môžeme vynechať. Nanesieme ju v hrúbke podľa odporúčaní výrobcu, stiahneme ju do roviny a jej povrch zdrsníme. Podkladovú, ako aj ďalšie nanášané vrstvy musíme nechať dobre vyzrieť, približne 1 deň na 1 mm hrúbky omietky (aj v lete!).

Jadrová omietka

Zväčša ide o najhrubšiu vrstvu sanačného systému. Nanáša sa vo viacerých vrstvách s hrúbkou okolo 20 až 30 mm. Omietku neuhládzame, len ju vyrovnáme latou, aby sme zachovali jej pórovitú štruktúru.

Vrchná omietka

Tenká vrstva má hrúbku do 3 až 5 mm. Nanášame ju a rozťahujeme hladidlami z plastu alebo z nehrdzavejúcej ocele. Štruktúrujeme zasa plastovými, respektíve hladidlami s gumovým, penovým alebo filcovým povrchom.
Sanačný omietkový systém v exteriéri zhotovíme podobne ako vnútri. Teplota pri nanášaní a zrení omietky však nesmie klesnúť pod 5 °C.


Úprava stien sanačnou omietkou

157305


Úprava stien sanačnou omietkou

157306

1. Pôvodnú omietku odstránime a maltu vyškriabeme zo škár. 2. Podklad zbavíme prachu a nečistôt.


Úprava stien sanačnou omietkou

157307


Úprava stien sanačnou omietkou

157308

3. Príliš hlboké nerovnosti vymurujeme, prípadne vyrovnáme maltou. 4. Potom nanesieme celoplošne alebo prerušovane (záleží na konkrétnom systéme) nástrek.


Úprava stien sanačnou omietkou

157313


Úprava stien sanačnou omietkou

157316

5. Stvrdnutý suchý nástrek pred nanesením ďalšej vrstvy navlhčíme murárskym štetcom. 6. V soklovej oblasti steny použijeme špeciálne materiály. Nanesieme jadrovú vrstvu a vyrovnáme ju latou.


Úprava stien sanačnou omietkou

157321


Úprava stien sanačnou omietkou

157318

7. Po vodorovnom zdrsnení a čiastočnom stvrdnutí (zavädnutí) môžeme nanášať ďalšie vrstvy jadrovej omietky (ak potrebujeme mať hrubšiu omietku). Pred nanesením vrchnej omietky musí vrstva zrieť 7 dní na 1 cm hrúbky omietky. 8. Na jadrovú vrstvu nanesieme jemnejšiu vrchnú omietku. Najprv ju nanesieme v tenkej vrstve oceľovým hladidlom.


Úprava stien sanačnou omietkou

157320


Úprava stien sanačnou omietkou

157319

9. Ďalej ju môžeme nahadzovať lyžicou. 10. Vyrovnáme ju latou. Po primeranom zatuhnutí povrch omietky vyhladíme vhodným hladidlom. Povrch možno ďalej zjemniť jemnou štukovou omietkou alebo natrieť fasádnou farbou.Náter

Aj túto finálnu vrstvu nanášame na vyzretú omietku. Nesmie zabraňovať odparovaniu vody z hlbších vrstiev. Najlepšie je, ak použijeme farby, ktoré odporúča výrobca sanačného omietkového systému – zvyčajne vápenné, silikátové alebo silikónové. Materiály s akrylátovým spojivom neodporúčame.

Špeciálne sanačné omietky

Pri zhotovovaní sanačných systémov nízko nad okolitým terénom využijeme špeciálnu omietku na sokle, tzv. soklovú omietku. Spĺňa požiadavky zvýšenej pevnosti, tvrdosti a odolnosti proti odstrekujúcej vode. Vápenná sanačná omietka je určená najmä do interiérov ako jadrová vrstva, v niektorých prípadoch aj do exteriérov (na pamiatkovo chránené objekty).

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: sanácia vlhkého muriva sanačná omietka
Zdieľať článok

Diskusia