20. 05. 2009
Zdieľať

Zelene v našich mestách nikdy nebolo veľa, v ostatnom čase jej ubúda dokonca aj v okolí rodinných domov. Pozemky v nových štvrtiach sa neustále zmenšujú, domy zväčšujú – a na trávu, stromy a kvety ostáva čoraz menej miesta. Bývanie v úzkom kontakte s prírodou je pritom jedným z hlavných dôvodov na stavbu či kúpu rodinného domu. Aj na malom pozemku sa však dá nájsť miesto na zelenú oázu – ak si ju vytvoríte na streche, môže vám toto riešenie priniesť aj ďalšie výhody.


Vegetačné strechy

197485

Obklopiť sa zeleňou sa dá aj na malom pozemku, dokonca aj uprostred mesta – stačí sa už pri plánovaní stavby domu zamyslieť nad budúcim využitím jeho strechy, prípadne strechy garáže a podobne. Zelená strecha prinesie aj na minimálny pozemok aspoň vľúdny náznak prírody, navyše, v reči realitných maklérov je synonymom nadštandardu, takže zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti.


Vegetačné strechy

197477

Zelené strechy prinášajú nový rozmer

Zelená strecha prináša užívateľom domu viacero významných pozitív a zlepšuje kvalitu ich života. Jej výhody sa pritom ani zďaleka nekončia využitím na relaxáciu. Zelené strechy podporujú zdravú klímu v dome aj v jeho okolí. V závislosti od typu vegetačnej strechy zadržiava vegetácia 30 až 90 % zrážkovej vody. Jej následné odparovanie v letných mesiacoch, keď sú stavebné konštrukcie rozhorúčené, zvlhčuje suchý vzduch. Zároveň zadržiava prach, eliminuje teplotné výkyvy, tlmí hluk okolitého prostredia a znižuje náklady na vykurovanie i klimatizáciu. Substrát spolu s rastlinami navyše chráni stavebnú konštrukciu pred extrémnymi vplyvmi počasia a krytinu pred slnkom, čím sa zvyšuje jej životnosť, a tiež znižuje teplotu v dome počas horúcich letných mesiacov. Prednosťou vegetačných striech je aj ich estetický vzhľad. Zeleň na streche spoluvytvára príjemnú podobu domu a zároveň ju možno využiť na rôzne odpočinkové aktivity.

Nevýhodou vegetačných striech sú však vyššie finančné prostriedky potrebné na realizáciu. Na druhej strane hodnota domu s takouto strechou je výrazne vyššia, čo sa môže odraziť pri jeho predaji, a hodnota prostredia, ktoré spolu so zelenou strechou získate, je nevyčísliteľná.


Vegetačné strechy

197482

Správna skladba strechy

Voľba vhodnej zelenej strechy závisí predovšetkým od vašich predstáv o jej využití a požadovaných vlastností. Podľa zostavy strešného plášťa môže mať vegetačná strecha klasické poradie vrstiev (nosná konštrukcia, spádová vrstva, parozábrana, tepelná izolácia, povlaková krytina, drenážna vrstva, filtračná vrstva a vegetačné súvrstvie), druhou možnosťou je konštrukcia s obráteným poradím vrstiev (nosná konštrukcia, spádová vrstva, povlaková krytina, nenasiakavá tepelná izolácia, drenážna vrstva, filtračná vrstva, vegetačné súvrstvie). Dnes je samozrejmou súčasťou každej, a teda aj vegetačnej strechy na obytnom dome vhodná tepelná izolácia. Do vegetačnej strechy sa odporúča použiť tepelnú izoláciu, ktorá nemení svoj objem, vhodné sú predovšetkým materiály s vyššou pevnosťou – extrudovaný polystyrén, penové sklo alebo polystyrény. Na bezchybnú funkčnosť vegetačnej strechy je dôležitá tiež kvalitná povlaková krytina, odolná proti prerastaniu koreňov. Drenážna a hydroakumulačná vrstva má za úlohu regulovať vodu na streche – prebytočnú vodu prijíma a privádza k strešným vtokom, v prípade sucha vodu odvádza priamo k rastlinám. Filtračná vrstva bráni zaneseniu hydroakumulačnej vrstvy zeminou. Výška drenážnej vrstvy závisí od výšky vegetačného súvrstvia, ktoré je navrchu. Pri návrhu vegetačnej strechy treba uvažovať aj o zakomponovaní závlahového systému.
 

Pozor na potenciálne problémy
Pri vegetačných strechách je nanajvýš dôležité dôsledné vyhotovenie všetkých detailov strechy, napojenie na steny i napojenie na príruby vpustov.
Pri realizácii nemožno podceniť dostatočné vyspádovanie strechy – zrážková voda by mala odtekať do vpustov pod minimálnym sklonom 1 stupeň. Strechy bez spádu, aké boli bežné v minulosti, mali za následok nerovnomerné namáhanie hydroizolácie stojatou vodou na viacerých miestach. To výrazne znižovalo životnosť týchto krytín.
Počas realizácie treba dbať tiež na to, aby sa činnosťou ďalších profesií neporušila povlaková krytina. Práve z tohto dôvodu sa väčšina vegetačných striech robí s obrátenou skladbou, t. j. krytina sa pred ďalšími prácami zakryje tepelnou izoláciou.


Vegetačné strechy

197480

Hydroizolačná vrstva

Na správne fungovanie zelenej strechy je dôležitý nielen vhodný návrh skladby strešného plášťa, ale aj kvalita hydroizolačného systému. Nevyhnutná je najmä kvalitná povlaková krytina, odolná proti prerastaniu koreňov. Materiálmi vhodnými na hydroizolačný systém vegetačných striech sú modifikované asfaltové pásy, polyolefinické či polymérne fólie.


Vegetačné strechy

197481

V závislosti od finančných prostriedkov sa hydroizolácia vegetačnej strechy realizuje ako jedno- alebo dvojvrstvový systém. Významnou výhodou jednovrstvového systému je jeho nižšia cena, treba však pri ňom dbať na vysokú kvalitu materiálu a na disciplínu aj ohľaduplnosť počas realizácie – fóliové hydroizolácie s menšou hrúbkou sú totiž náchylnejšie na poškodenie. Dvojvrstvový hydroizolačný systém je síce drahší, zato však bezpečnejší, teda pre investora je istejšou voľbou. Hľadať chybu na hotovej vegetačnej streche je totiž naozaj problematické. Výhodou dvojvrstvového systému je, že aplikáciou prvej vrstvy sa zabezpečí hydroizolácia strechy. Potom sa môžu robiť na streche ďalšie práce (napríklad klampiarske) a po ukončení všetkých prác sa strecha uzavrie druhou vrstvou povlakovej krytiny. Aj v tomto prípade však treba kontrolovať kvalitu a priebeh celej realizácie.
 

Hydroizolácia bráni prenikaniu vlhkosti a prerastaniu koreňov rastlín do strešnej konštrukcie. Okraje hydroizolácie musia byť vyvedené pod oplechovanie atík, veľmi pozorne sa musia zaizolovať aj všetky priestupy (vetráky, svetlíky, komíny a podobne). Až po dokončení hydroizolácie a drenážnej vrstvy nastupuje záhradnícka profesia a vytvára sa vegetačná vrstva. V tejto fáze sa musí zvlášť dbať na to, aby sa hydroizolácia nepoškodila. Hydroizoláciu je dobré chrániť proti mechanickému poškodenie technickou textíliou.

Drenážna vrstva slúži na odvádzanie prebytočnej závlahovej či zrážkovej vody od koreňov rastlín. Väčšinou ju tvoria sypké materiály, napríklad štrk, ľahké pórové kamenivo (drvená ľahká láva či pemza), tehlová drvina, škvara, umelé kamenivo (keramzit, expandid) a podobne. Na tento účel môžu slúžiť aj plastové drenážne rohože alebo perforované kupolková fólie. Voda vymýva z pôdny jemné častice, ktoré by drenážnu vrstvu sústavne zanášali, preto sa medzi vegetačný substrát a drenážnu vrstvu vkladá filtračná vrstva, zväčša tvorená geotextíliou alebo rohožou z minerálnej plsti.

Hydroakumulačná vrstva sa pri strechách s intenzívnou strešnou zeleňou (strešné záhrady) vkladá pod vegetačný substrát, a slúži na udržanie minimálneho množstva vody, potrebného na život rastlín. Pri intenzívnych zrážkach plní do istej miery aj funkciu drenáže. Hydroakumulačné vlastnosti môžu zabezpečiť dosky z minerálnych vláken, schopné nasať veľký objem vody. Pri strechách s extenzívnou zeleňou je hydroakumulačná vrstva skôr výnimkou, používa sa len pri veľmi tenkej vrstve substrátu (2 až 4 cm).

Na filtračnú alebo podľa potreby na hydroakumulačnú vrstvu sa kladie vegetačný substrát (najčastejšie zmes rašeliny a záhradnej zeminy). Jeho zloženie, hrúbka a častosť zálievky závisia od druhu zelene.

Celistvosť strešnej konštrukcie a dôkladné vyhotovenie jednotlivých vrstiev vrátane detailov sú mimoriadne dôležité z hľadiska výsledných vlastností strechy. Vynechanie, nevhodný návrh alebo neodborná realizácia niektorej časti strechy môže neskôr spôsobiť vážne poruchy strešného plášťa.


Vegetačné strechy

197483

Intenzívna a extenzívna zeleň

Okrem spôsobu zostavenia strešného plášťa sa zelené strechy delia na intenzívne a extenzívne. Extenzívna vegetačná strecha s výškou vegetačného súvrstvia od 60 do 150 mm postačí najmä záhradníkom, ktorí trpia nedostatkom času – je vhodná na nízku zeleň, nenáročnú na starostlivosť, ako sú napríklad suchomilné skalničky či trávy. Ak by však strechu mali zdobiť kvety, kríky či zelenina, výška vegetačného súvrstvia by bola viac ako 300 mm, v prípade väčších stromov dokonca viac ako 500 mm. Tu je vhodnou voľbou strecha pre intenzívnu zeleň. Extenzívna aj intenzívna zeleň si vyžadujú vhodnú a pravidelnú starostlivosť – dopĺňanie živín a zalievanie musí byť rovnaké ako v bežnej záhrade a nemožno ich zanedbať. Rozhodnutie pre intenzívnu alebo extenzívnu vegetačnú strechu však má vplyv nielen na vzhľad strechy či nároky na starostlivosť o rastliny, ale najmä na nosnú konštrukciu. Tá totiž treba dimenzovať s ohľadom na hrúbku, a teda aj hmotnosť strešných vrstiev.

Nezanedbateľnou výhodou plochých striech je ich atmosféra či relaxačná funkcia. Aj uprostred mesta tak môže vzniknúť priestor na letné opaľovanie, grilovanie, pestovanie obľúbenej zeleniny alebo čítanie, či ranné posedenia pri voňavej káve. Možností je veľa a záleží len na vás, akému spôsobu trávenia voľného času dáte prednosť.
 

Extenzívna a intenzívna zeleň
Strešná vegetácia môže byť extenzívna alebo intenzívna – druh strechy si treba zvoliť podľa jej budúceho využitia a želaných vlastností.

Extenzívna strešná zeleň sa zakladá na strechách s nízkou únosnosťou (60 až 300 kg/m2), výška substrátu sa pri tomto type zelene pohybuje od 2 do 5 cm. Je menej náročná technologicky aj finančne, znamená však vyššie nároky na výber rastlín, ktoré musia zniesť extrémne podmienky takéhoto stanovišťa. Na tento druh striech sú vhodné rastliny, ktoré sa rozrastajú do priestoru, pri dostatku vlahy ľahko regenerujú a nevyžadujú pravidelnú a častú údržbu. Komplikované je tiež určenie optimálnej skladby extenzívneho vegetačného substrátu, ktorý umožňuje rast vysadených rastlín a zároveň zamedzuje rast nežiaducich burín. Charakter výsadieb je prirodzený, skupiny rastlín sa často prelínajú a pripomínajú tak zahustené prirodzené spoločenstvá.

Intenzívna strešná zeleň sa zakladá na strechách s vyššou únosnosťou – od viac ako 300 do 2 000 kg/m2 – a je charakteristická väčšou hrúbkou substrátu – v rozpätí 30 až 100 cm (a viac). Takéto strechy sa už budujú ako pochôdzne, môžu sa tu využiť aj niektoré drobné architektonické prvky. V praxi to znamená široké možnosti využívania strešnej záhrady na rôzne odpočinkové aktivity či ako rozšírenie obytného priestoru. Ďalšou možnosťou je vybudovanie úžitkovej záhrady, to znamená pestovanie zeleniny, bobuľovín, byliniek i drobného ovocia. Kompozičné zásady sú pri strešných záhradách takmer zhodné s bežnými záhradnými a sadovníckymi úpravami.

(zdroj: Marigreen)

Autor článku je technickým poradcom v spoločnosti Icopal, a. s.

Článok bol uverejnený v časopise Môj dom

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: vegetačná strecha zelená
Zdieľať článok

Diskusia