chalupy

Zimy sa báť nemusíte
Nezaradené

Zimy sa báť nemusíte

Vybrať správny kotol na chatu či chalupu si vyžaduje dôkladnú prípravu. Pri projektovaní vykurovacej sústavy treba vychádzať z energetickej bilancie domu, ktorá pozostáva z bilancie energie, tepelných strát budovy, tepelného príkonu systému, prípojných hodnôt a zo spotreby paliva. Správne určenie tepelného výkonu zdroja tepla a vetiev rozvodov vykurovacej sústavy je priamo závislé od presných technických a projektových podkladov.

Chalupárske ploty a plôtiky
Dvere, brány

Chalupárske ploty a plôtiky

Ploty vytvárajú pocit intimity, dokážu tlmiť hluk a silný vietor, no môžu byť aj zaujímavou kulisou na výsadby. Ich prvoradou úlohou je však ohraničovať pozemok a chrániť ho, napríklad pred potulujúcimi sa zvieratami. Pri chalupách by ploty nemali pôsobiť ako bariéry, dokonca by ani nemali zakrývať pohľad na samotnú stavbu. Práve naopak – mali by ju príjemne dopĺňať. Smutným faktom je, že na estetickú hodnotu plotov pri chalupách sa často zabúda, preto sa netreba čudovať, že niektoré riešenia pôsobia doslova odstrašujúco.

Vytvorte si harmonický celok
Záhrada a exteriér

Vytvorte si harmonický celok

Pôsobenie každej stavby sa môže rozvinúť až po úprave jej okolia. Upravené okolie môže stavbu vyzdvihnúť, potlačiť alebo vytvoriť s ňou harmonický celok. A práve vytvorenie harmónie je cesta, ktorá umožní vyniknúť stavbe a nezaniknúť jej okoliu. Využitím okolia – exteriéru, sa zároveň rozšíria aj možnosti využívania interéru.

Základy chaty
Stavba a rekonštrukcia

Základy chaty

Práce na výkopoch a základoch stavby patria k prvým stavebným činnostiam na stavebnom diele. Predchádza im vytýčenie pôdorysu budovy a odstránenie povrchových vrstiev terénu. Veľmi dôležitá je pritom projektová dokumentácia výkopov a základov.

Kúpeľňa na chalupe
Kúpeľňa, WC

Kúpeľňa na chalupe

Pojem vidiecka kúpeľňa nemá v slovenskom staviteľstve reálnu minulosť, pretože v malých dedinských domčekoch v skutočnosti žiadne kúpeľne neboli. Ak ste sa stali majiteľom starej chalúpky, ktorú chcete zmeniť na svoje víkendové sídlo, nemusíte sa obávať, že vybudovaním kúpeľne by domček stratil svoje čaro. Väčšina starých dedinských domov má celý rad hospodárskych miestností, ktoré sa postupne vyprázdňovali a zostali nevyužité. Možno práve v jednej z nich by po rekonštrukcii mohla vzniknúť krásna priestranná kúpeľňa.

Kontrola celkového stavu chaty a chalupy
Stavba a rekonštrukcia

Kontrola celkového stavu chaty a chalupy

Kontrolu celkového technického stavu chaty alebo chalupy je v prípade kúpy potrebné vykonať ešte pred uzavretím zmluvy, aby sme vedeli, čo skutočne kupujeme. Ak nie sme dostatočne technicky vzdelaní (najlepšie v stavebnom odbore), dohodnime si prieskum s odborníkom, ktorý má so staršími budovami skúsenosti.

Ochraňujte si majetok
Dvere, brány

Ochraňujte si majetok

Nejestvujú žiadne okná a dvere, ktoré sú 100 % odolné proti vlámaniu. Ale jestvuje spôsob ako najlepšie zabrániť vniknutiu cudzej osoby. Páchateľa, ktorý sa pevne rozhodol pre vlámanie do vašej chaty či chalupy, nezastaví nič. Ale riziko jeho objavenia pri vlámaní možno zvýšiť, a tak pôsobiť odstrašujúco na ďalších páchateľov. V princípe ide o používanie takých bezpečnostných prostriedkov, ktoré vlámanie čo najviac sťažia, pretože podľa štatistík sa neželaní návštevníci väčšinou vzdajú, ak sa musia dnu prebíjať dlhšie ako 5 minút.

Nátery na fasádu vašej chalupy
Stavba a rekonštrukcia

Nátery na fasádu vašej chalupy

Fasádové náterové hmoty sa dnes vyrábajú s rôznymi spojivami, napr. akrylátovými, silikónovými, silikátovými, ktoré ovplyvňujú nielen výslednú kvalitu náteru v čase jeho realizácie, ale aj neskoršie starnutie – zmenu odtieňa, špinenie a pod.

Keď okná a dvere prestanú slúžiť
Dvere, brány

Keď okná a dvere prestanú slúžiť

Skôr než na chalupe pristúpime k oprave alebo výmene okien či dverí, je potrebné zistiť skutočný stav a kvalitu konštrukcie a rozsah zníženia funkčnosti okien a dverí, a to napríklad celkovú pevnosť okna a dverí, ovisnutie a odieranie spodnou časťou, stav pripevnenia závesov a iných kovaní, ľahkosť a úplnosť otvárania a zatvárania, poškodenie drevených prvkov hubami, zlomené alebo prasknuté prvky, únik tepla prúdiacim vzduchom, prenikanie hluku, zatekanie vody z dažďa a pod.

Zatepľovanie chaty a chalupy
Stavba a rekonštrukcia

Zatepľovanie chaty a chalupy

Dodatočné kontaktné zatepľovanie rodinných domov a objektov s celoročným užívaním predstavuje pomerne vysokú jednorázovú investíciu. Pri objektoch s občasným využívaním, ako sú víkendové domy a chalupy, je situácia diametrálne iná. Tu sa návratnosť vynaloženej investície na zateplenie prejaví podstatne neskôr.