exteriérová tieniaca technika

Slnko vie aj podkúriť
Bývanie

Slnko vie aj podkúriť

Tému nasledujúcich riadkov geniálnym, aj keď trochu vulgárnym spôsobom vystihol Bolek Polívka v nezabudnuteľnej snímke Dědictví… Vo vetách: „Víš, jaké je slnko sviňa, víš, jaké sú tam díry? Nečteš noviny, nevíš!“ je presne to, o čom by mal byť nasledujúci článok. Naša životodarná hviezda vie byť často aj nepríjemná. A to nielen k ľuďom, ale aj k ich obydliam. Ak naše domy v letnom období dostatočne neochránime pred slnkom, stanú sa neobývateľnými práve pre naakumulované teplo. No a to teplo putuje do našich príbytkov, mimo vykurovacej sezóny, po trase: slnko – netienené stavebné otvory – interiér.