kladenie

Kladenie dreva do uzatvárateľného ohniska
Ekolife

Kladenie dreva do uzatvárateľného ohniska

Poznáme rôzne spôsoby zakladania ohňa i prikladania. Podstatné je, aby sme kúrili úsporne a nedymili.