konštrukcie

Konštrukčná ochrana dreva
Materiály

Konštrukčná ochrana dreva

Konštrukčná ochrana dreva a drevárskych výrobkov vychádza z princípov fyzikálnej ochrany založenej na regulácii expozičných podmienok v okolí dreva. Jej úlohou je cielenými úpravami teploty, vlhkosti, hodnoty pH a iných fyzikálnych parametrov dreva a okolitého vzduchu, prípadne aj ďalších susediacich substrátov, dosiahnuť, aby v danej expozícii biologickí škodcovia (drevokazné huby, drevosfarbujúce huby, plesne, drevokazný hmyz) a abiotické činitele (slnečné žiarenie, zrážky, emisie, zdroje tepla) nenapádali drevo alebo aby ich pôsobnosť bola čo najmenšia.

Spoľahlivá kostra domu (3. časť)
Strecha, podkrovie

Spoľahlivá kostra domu (3. časť)

V tretej - poslednej - časti nášho miniseriálu bude reč o horizontálnych nosných konštrukciách. Na rad príde aj nosný konštrukčný systém šikmých striech - krov a jeho jednotlivé typy, voľba ktorých závisí najčastejšie od rozpätia zvislých nosných konštrukcií.

Spoľahlivá kostra domu (1. časť)
Materiály

Spoľahlivá kostra domu (1. časť)

Nosné konštrukcie sú akousi kostrou stavby – od nich závisí, či bude váš dom bezpečný, bez porúch či trhlín. Iba dom s dobrou kostrou totiž dokáže splniť všetky funkcie a požiadavky naň kladené, iba v bezpečnom dome sa môžu stať realitou všetky vaše predstavy o peknom a pohodlnom bývaní.

Rekonštrukcie a opravy zvislých nosných konštrukcií
Stavba a rekonštrukcia

Rekonštrukcie a opravy zvislých nosných konštrukcií

V minulosti sa rekonštrukcie orientovali, okrem niektorých výnimiek, na historicky vzácne objekty. Súčasnosť si však vyžaduje rekonštruovať aj bytové a občianske stavby. Takýto trend má veľa ekonomických, ekologických a ďalších výhod.

Vlastný dom, konštrukcie a stavebné materiály v ňom
Materiály

Vlastný dom, konštrukcie a stavebné materiály v ňom

Každý z nás má určitú predstavu, sen o budovaní vlastného domčeka. Dobrý architektonický návrh, nápad a v neposlednom rade optimálna voľba stavebných materiálov a ich kombinácií umožní tieto sny pretaviť do hmotnej podstaty. Stavebné materiály sú v oblasti stavebníctva rozsiahlou kapitolou, preto by sme vám chceli podať pomocnú ruku pri ich výbere a zvážení vhodnosti použitia v jednotlivých etapách výstavby alebo rekonštrukcii.