Vlastný dom, konštrukcie a stavebné materiály v ňom

22. 06. 2005
Zdieľať

Každý z nás má určitú predstavu, sen o budovaní vlastného domčeka. Dobrý architektonický návrh, nápad a v neposlednom rade optimálna voľba stavebných materiálov a ich kombinácií umožní tieto sny pretaviť do hmotnej podstaty. Stavebné materiály sú v oblasti stavebníctva rozsiahlou kapitolou, preto by sme vám chceli podať pomocnú ruku pri ich výbere a zvážení vhodnosti použitia v jednotlivých etapách výstavby alebo rekonštrukcii.

Ako vyberať stavebné materiály na rodinný dom?

S výberom materiálov súvisí rýchlosť výstavby. Ich vhodný výber znamená bezproblémovú výstavbu a následné využívanie stavby. Keďže rodinný dom sa stavia pomerne dlhý čas, očakávame, že by tomu mala zodpovedať i jeho životnosť ako celku. Z tohto nám vyplýva, že stavebné materiály okrem úplnej zdravotnej neškodnosti, statickej stability a dobrých tepelnotechnických vlastností by mali mať okrem iného rovnakú životnosť a minimálne nároky na údržbu.

Prvé práce pri stavbe domu

K prvým prácam pri stavbe domu z hľadiska správneho navrhnutia, bezchybnej realizácie, kvality použitých materiálov patria zemné práce a zakladanie stavby. Pri stavebných prácach a úprave okolitého terénu je dôležité v závislosti od polohy, sklonu, prístupnosti a skladby terénu zvoliť optimálny spôsob mechanizácie.

Z čoho postaviť zvislé konštrukcie?

Zvislé nosné konštrukcie sú súčasťou celého konštrukčného systému budovy, ktorý je určený tvarom, usporiadaním a vzájomným prepojením vertikálnych a horizontálnych nosných konštrukcií. Tieto konštrukcie prenášajú zaťaženie budovy do základov. Zvislý nosný systém budovy alebo rodinného domu môže byť murovaný monolitický alebo montovaný. Najbežnejší spôsob je murovaný, pri ktorom sa zvislé nosné konštrukcie vytvárajú z kameňa, tehál, tvaroviek alebo kvádrov. Okrem toho, že prenášajú zaťaženia, ohraničujú dom, členia vnútorný priestor a majú tepelnoizolačnú a zvukovoizolačnú funkciu. Napríklad pri zvislých konštrukciách, ako sú steny, stĺpy a piliere, sa aplikujú klasické tehly. Na celý dom možno používať i tehlové bloky, ktoré majú vhodné tepelnotechnické vlastnosti. Výrobcovia dodávajú kompletné tehlové systémy (obvodové murivo, nosné steny, priečky, vencovky…). Efektívnu výstavbu prináša i veľký formát a nízka hmotnosť pórobetónových tvárnic. Spomeňme ešte prvky strateného debnenia, ktoré tvoria štiepkocementové dosky. Rýchlo sa zostavujú do výšky jedného podlažia a zalievajú sa betónovou zmesou. Železobetónové steny nie sú až také časté – ide o monolitický betón vyliaty do debnenia s výstužou, ktorá je staticky nadimenzovaná. Čo sa týka výstavby komínov, tak dnes už prácnosť ich vyhotovenia nahradili komplexné systémy z dielcov vo viacvrstvovej úprave alebo fasádne komíny z nehrdzavejúcej ocele. Súčasťou murovacieho systému sú preklady, prekladové prefabrikáty alebo monolitické preklady s výstužou osádzané nad okná, dvere a ostatné otvory. Preklad z iného materiálu ako murivo znamená i inú vlastnosť z hľadiska stavebno-tepelnej fyziky, preto hlavne v obvodových konštrukciách je dodatočná izolácia nutnosťou.

Materiály na murovanie

Pálené murovacie materiály – plné pálené tehly a ľahčené dutinové tehly, ktoré dnes patria k najpoužívanejším materiálom vyrobeným z prírodnej suroviny, sa vyznačujú pevnosťou, nosnosťou, tvarovou stálosťou, dobrou tepelnou akumuláciou a malým difúznym odporom. Pri plných pálených tehlách je nutné počítať s tepelnou izoláciou. Dierované tehly už pri hrúbke 380 mm majú dostatočný tepelný odpor, v prípade že sa použije tepelnoizolačná malta s omietkou v príslušnej hrúbke. Ak nechceme zbytočne investovať do tepelnej izolácie, musíme zvoliť väčšiu hrúbku muriva – tu je vhodné informovať sa o tepelnotechnických parametroch priamo u výrobcov.


Pórobetónové tvárnice sú progresívnym materiálom s dobrou kombináciou tepelnoizolačných a pevnostných vlastností. Drobné dutinky v pórobetóne vytvárajú prirodzenú tepelnú ochranu, čím zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti. Sú nehorľavé. Majú dobrý difúzny odpor a veľmi ľahko sa dajú opracúvať, rezať a sekať.

Ďalšími murovacími materiálmi sú kameň, betón a betónové tvárnice, ktoré síce majú vysokú pevnosť, tepelnoakumulačnú schopnosť a dlhú životnosť, ale ich tepelný odpor je veľmi nízky. Vyžadujú zateplenie, ktoré je pre svoju hrúbku finančne náročné.

Pohľadové murivo z vápenno-pieskových tehál sa využíva hlavne ako materiál na estetické oplotenia domov a budov; ak sa použije na fasáde, dodáva jej osobitý dekoratívny charakter.Okrem tehál s bežným rozmerom s upraveným povrchom, dutinových výrobkov – tehlových blokov, pórobetónových tvárnic s tenkovrstvovou omietkou –, možno použiť prvky strateného debnenia, kde obvodový plášť tvoria štiepkocementové dosky, do ktorých je vložená tepelná izolácia zaliata betónovou zmesou. Takýto obvodový plášť má výbornú schopnosť akumulácie tepla a vytvára i výbornú tepelnú izoláciu. Pri drevostavbách sa často využívajú panely, ktoré sa navrhujú spravidla ako sendvičové, alebo vrstvené konštrukcie s aplikáciou vysoko účinných izolačných materiálov. Dotvárať exteriér môžu i tehly s bežným rozmerom, ktoré majú povrch upravený na používanie v pohľadových stenách. Múry zo škárovaného neomietaného fasádneho muriva v podobe ostropálených alebo vápenno-pieskových tehál dotvárajú nielen exteriér, ale i interiér domov. Súčasťou obvodového plášťa sú aj zatepľovacie systémy, ktoré nájdu svoje uplatnenie najmä pri rekonštrukciách a tepelne nevyhovujúcich konštrukciách.

Materiálové vyhotovenie vodorovných konštrukcií

Medzi horizontálne nosné konštrukcie zaraďujeme okrem klenieb stropy, ktoré musia byť dostatočne tuhé a s minimálnym priehybom. Ich hrúbka spolu s podlahou má byť podľa možnosti čo najmenšia, aby sa zbytočne nezväčšovala konštrukčná výška ďalšieho podlažia, a tým i obstavaný priestor budovy, čo by sme pocítili hlavne pri financovaní. Stropy musia byť trvanlivé, úsporné z hľadiska materiálu, musia vyhovovať požiadavkám statického a dynamického zaťaženia, tepelnej a zvukovej izolácie a predpisom požiarnej bezpečnosti. Z materiálového hľadiska rozoznávame stropy drevené, keramické, železobetónové, sklobetónové a oceľové. Pri stavbe rodinného domu sa uplatňujú najmä monolitické stropy, ktoré môžu byť vytvorené ako železobetónová doska. Na poddebnenie tejto dosky sa používa niekoľko spôsobov, a to strateným debnením v podobe železobetónových prvkov, sklocementových alebo štiepkocementových dosiek. Na stratené debnenie sa môžu použiť aj trapézové plechy. Využíva sa aj klasický debniaci systém, ktorý sa po dosiahnutí dostatočnej pevnosti železobetónovej dosky odstráni a očistený sa pripraví na ďalšie použitie. Rýchlym a praktickým spôsobom sú stropy montované z panelov, ktoré sú vytvorené na mieru podľa podrobného plánu, alebo stropy montované z nosníkov a vložiek. Nosníky môžu byť oceľové z profilov v tvare I alebo železobetónové. Výplň tvoria keramické vložky rôzneho tvaru a veľkosti, ktoré sa po osadení zalejú tenkou betónovou vrstvou s výstužou. K zníženiu prácnosti veľkou mierou prispievajú keramické stropy. Celokeramické stropy z keramických nosníkov a vložiek majú mnoho výhod založených na tepelnoizolačných a zvukovoizolačných vlastnostiach, úspornejšom debnení a využití jednoduchých montážnych prostriedkov. Nemožno pozabudnúť ani na drevené stropy z trámov a záklopu, ktoré nachádzajú uplatnenie najmä v drevostavbách a pri rekonštrukciách starších budov. Vyžadujú však kvalitné drevo, pretože môžu podliehať rozličným škodlivinám. Okrem toho nedostatočne stužujú stavbu a vyznačujú sa veľkými priehybmi. Nevhodné sú z hľadiska požiarnej bezpečnosti, ale dobré z tepelnoizolačného a zvukovoizolačného hľadiska.

Z akého materiálu krov a strechu?

Najčastejším materiálom na krov rodinných domov je drevo s patričnou ochranou a kvalitou. V prípade extrémne namáhaných prvkov krovu sa bežne používajú oceľové profily. Pri voľbe strešnej krytiny musíme poznať sklon strechy. Plechová strešná krytina je vhodná pri miernych sklonoch. Dôležitá je jej úprava (meď, titánzinok…). Skladaná strešná krytina v podobe pálených alebo betónových strešných škridiel je podobne ako drevo kvalitným a trvanlivým stavebným materiálom. Dosková strešná krytina sa osádza na strechu ako skladaná krytina. Má veľké plošné rozmery, preto sa kladie veľmi rýchlo. Pri plochých strechách je veľmi dôležitá hydroizolačná vrstva a kladenie jednotlivých vrstiev strechy v správnom poradí. Plochá strecha sa môže riešiť ako pochôdzna. Príjemným spestrením piatej fasády domu sú zelené strechy s trávnatým pokrovcom a výsadbou rastlín. Je však náročná z hľadiska strešnej skladby, ktorá musí – a zvlášť hydroizolácia odolávať koreňovým systémom rastlín. Dôležitú vrstvu v skladbe striech predstavuje tepelná izolácia z pásov alebo dosák z minerálnych vláken. Vkladá sa medzi krokvy šikmých striech alebo priamo na stropnú konštrukciu plochej strechy. Strešnú krytinu v detailoch dopĺňajú klampiarske konštrukcie v miestach prepojenia a oplechovania. Súčasťou klampiarskych prác sú aj odkvapy a zvody. Na strechách sa nachádzajú doplnkové prvky ako strešné otvory, poklopy, prevetrávanie, odvetranie z miestností a kanalizácie, snehové zábrany a rôzne priestupy cez strechu a pod.

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: konštrukcie rodinný dom sm stavba domu stavebný materiál vlastny
Zdieľať článok

Diskusia