nosné

Spoľahlivá kostra domu (3. časť)
Strecha, podkrovie

Spoľahlivá kostra domu (3. časť)

V tretej - poslednej - časti nášho miniseriálu bude reč o horizontálnych nosných konštrukciách. Na rad príde aj nosný konštrukčný systém šikmých striech - krov a jeho jednotlivé typy, voľba ktorých závisí najčastejšie od rozpätia zvislých nosných konštrukcií.

Spoľahlivá kostra domu (1. časť)
Materiály

Spoľahlivá kostra domu (1. časť)

Nosné konštrukcie sú akousi kostrou stavby – od nich závisí, či bude váš dom bezpečný, bez porúch či trhlín. Iba dom s dobrou kostrou totiž dokáže splniť všetky funkcie a požiadavky naň kladené, iba v bezpečnom dome sa môžu stať realitou všetky vaše predstavy o peknom a pohodlnom bývaní.

Rekonštrukcie a opravy zvislých nosných konštrukcií
Stavba a rekonštrukcia

Rekonštrukcie a opravy zvislých nosných konštrukcií

V minulosti sa rekonštrukcie orientovali, okrem niektorých výnimiek, na historicky vzácne objekty. Súčasnosť si však vyžaduje rekonštruovať aj bytové a občianske stavby. Takýto trend má veľa ekonomických, ekologických a ďalších výhod.