odkvapy

Žľaby a odkvapy – dôležité detaily
Stavba a rekonštrukcia

Žľaby a odkvapy – dôležité detaily

Tak ako na rodinnom dome, aj na chalupe je dôležité nezabúdať na revíziu odkvapov a žľabov. Odborníci odporúčajú vykonať ich kontrolu aspoň dvakrát ročne, pred a po zime. Do celkovej revízie strechy a odkvapov je dobré zahrnúť aj kontrolu snehových zábran, ak sú na streche nainštalované.

Pred zimou si skontrolujte žľaby a odkvapy
Stavba a rekonštrukcia

Pred zimou si skontrolujte žľaby a odkvapy

Zima sa nezadržateľne blíži a s ňou aj starosť o to, aby sme mali v poriadku strechu, žľaby a odkvapy. Na revíziu odkvapov neostáva už veľa času. Odborníci odporúčajú takúto prehliadku vykonať aspoň dvakrát ročne, pred a po zime. Do celkovej jesennej revízie strechy a odkvapov je dobré zahrnúť aj kontrolu snehových zábran, ak sú na streche nainštalované.