Žľaby a odkvapy – dôležité detaily

Žľaby a odkvapy – dôležité detaily

11. 01. 2010
Zdieľať

Tak ako na rodinnom dome, aj na chalupe je dôležité nezabúdať na revíziu odkvapov a žľabov. Odborníci odporúčajú vykonať ich kontrolu aspoň dvakrát ročne, pred a po zime. Do celkovej revízie strechy a odkvapov je dobré zahrnúť aj kontrolu snehových zábran, ak sú na streche nainštalované.

Odkvapy sú najväčšmi zanášané padajúcim lístím na jeseň. Po zime v nich zasa zostáva veľa nečistôt, ktoré zo strechy spláchol topiaci sa sneh. Aby odkvapy plnili svoju funkciu, treba všetky nečistoty odstrániť. Inak sa môže ľahko stať, že odkvap sa nečistotami upchá a voda si zo strechy začne hľadať inú cestu. Azda každému je jasné, že nekontrolovaný tok vody po fasáde – to nie je iba obyčajná chyba krásy. Ohrozuje a skracuje životnosť domu. Navyše, v usadeninách sa udržuje vlhkosť, ktorá podporuje hrdzavenie a pomáha tak devastácii odkvapového systému.

 

Narovnať a vyspádovať


Žľaby a odkvapy – dôležité detaily

237803

Pri oprave žľabu, ktorý sa ohol pod masou snehu a pri daždi z neho cez okraj vyteká voda, ho najskôr uvoľníme z plechových úchytov na hákoch po celej dĺžke, ktorú budeme opravovať. Medzi dvoma neohnutými hákmi, napneme špagát, a získame tak potrebnú rovinu odkvapu. Potom sa pokúsime vrátiť nosné háky do pôvodného stavu. Na profil háku nasunieme ohýbaciu páku alebo rúrku a miernym tlakom hák podľa potreby ohneme Tak postupne opravíme všetky poškodené háky. Podobným spôsobom postupujeme aj ak dažďový žľab nemá dostatočný sklon (2 až 3 cm na 10 m dĺžky), voda neodteká a postupne sa v ňom zhromažďujú nečistoty. Žľab uvoľníme z plechových úchytov na hákoch po celej dĺžke a ohýbať začneme od odtokovej rúry.

 

 

Preveriť a nalakovať

Skrutkovačom alebo väčším klincom preveríme, či na očistených žľaboch nie je prehrdzavený plech. Ak nájdeme bodovú koróziu, ktorá prestupuje takmer celou hrúbkou, alebo sa plech na určitých miestach tak ľahko ohýba, že hrozí jeho zlomenie, sú všetky pokusy o ďalšiu opravu zbytočné. Celú poškodenú časť odkvapu musíme vymeniť. Ak je plech žľabu ešte dostatočne pevný, vyčistíme ho drôtenou kefou a natrieme odhrdzovačom, základnou farbou a nakoniec niektorým z krycích vonkajších lakov. Na zjednodušenie práce môžeme použiť aj jednorazové antikorózne nátery, ktorých je na trhu dostatok. Sú však cenovo náročnejšie. Takisto je nutné skontrolovať tesnosť spojov medzi odkvapovými dielmi. V prípade, že povolil niektorý z letovaných spojov, preteká voda škárou a robí škody. Najjednoduchším a spoľahlivým riešením je vyplniť škáru silikónovým tmelom. Dôkladne ho natlačíme do štrbiny, najmä z vnútornej strany žľabu.

 

 

Vymeniť a neváhať

Ak sú už odkvapy v takom stave, že sa nedajú opraviť iba náterom, odporúča sa výmena celého systému. Pri nej je najlepšie siahnuť po odkvapoch, ktoré nehrdzavejú a nevyžadujú si pravidelné lakovanie – napríklad po tých z umelej hmoty alebo z pozinkovanej ocele. Systémy odvodnenia striech dostávajú v čase moderných materiálov a rastúcich požiadaviek na estetiku a úžitkové vlastnosti nový rozmer. Výber sa už dávno nekončí pri obyčajnom pozinkovanom plechu. Jeho obmedzená životnosť dnes už nikoho neláka a na nevyhnutné pravidelné natieranie nemá nikto chuť, čas a možno ani peniaze. Chceme mať odkvapový systém krásny, farebný, stále ako nový. Bezúdržbové farebné odkvapové systémy sú na našom trhu v ponuke už niekoľko rokov, a napriek tomu o ich vlastnostiach a použití veľa ľudí stále nevie. Inštalácia je pritom veľmi rýchla a jednoduchá, v systémoch sa využíva princíp spájania alebo lepenia, vďaka ktorým odpadá prácne letovanie.

 

 

 

Rozmrazovanie odkvapov

Odvod zrážok zo striech môže v horských a podhorských oblastiach spôsobovať v zime problémy. Odkvapové žľaby a zvody zamŕzajú a vytvárajú sa na nich cencúle. Dôsledkom toho bývajú padajúce špicaté harpúny, strhnuté odkvapy, popraskané zvody. Cencúľ môže okoloidúcim spôsobiť aj ťažkú ujmu na zdraví. Výdavky na opravy odkvapov, zatečených omietok a náhrada za spôsobené škody sú veľakrát vyššie, ako napríklad náklady na rozmrazovacie odkvapné systémy. Tie sa inštalujú predovšetkým tam, kde sa hromadí voda z topiaceho sa snehu a ľadu. Zväčša ide o dažďové žľaby, zvody, rôzne úžľabia, okraje striech. Na rozohrievanie sa používajú elektrické odporové káble, tvoriace s montážnymi prvkami, napájaním a reguláciou rozmrazovací systém. Voľba typov, vyhotovenie a výkon jednotlivých prvkov systému vychádza predovšetkým z rozmerov, sklonu a orientácie strechy, typu strešnej krytiny, spôsobu odvodnenia strechy a, samozrejme, z klimatických podmienok, ktorým sú vystavené. Ale to už nechajme odborníkom.
 

6 dobrých rád, ako postupovať pri revízii strechy pred zimou
1. Prezrieť odkvapy, odtokové rúry (dať pozor najmä na prehnuté žľaby, pokrivené nosné háky či tesnosť jednotlivých dielov).
2. Vyčistiť odkvapy.
3. V prípade starších pozinkovaných odkvapov dať pozor na koróziu a pri použití lacnejších plastových preveriť možné popraskanie vplyvom mrazu.
4. Dôkladne prejsť podkrovie, či niekde nezateká alebo sa na častiach drevených krovov nevytvárajú huby a plesne.
5. Nezľahčovať množstvo a rozsah poškodení uvedených častí (pokiaľ ide o malé chyby, odstránime ich sami, v prípade veľkých zavoláme odborníkov).
6. Revízia by mala byť minimálne jedenkrát do roka, optimálne je ale uskutočniť ju dvakrát – pred a po zime.
Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: odkvapy rekonštrukcia žľaby
Zdieľať článok

Diskusia