slnečná clona

Creating healty spaces – vytvárame zdravé prostredie
Energia

Creating healty spaces – vytvárame zdravé prostredie

Riadené vetranie = vetrať, keď je to potrebné. Vetranie je veľmi dôležité pre naše zdravie. Vzduch vo vnútornom prostredí budov je 10 x horší ako vonkajší vzduch. Varenie, sprchovanie, kúrenie, upratovanie a dokonca aj dýchanie vedie k znečisťovaniu vnútorného prostredia.To môže viesť k vzniku nepríjemných pocitov , bolestiam hlavy a krku, k alergiám, dýchacím problémom a tiež k chorobám. Zvýšená vlhkosť v domácnostiach môže spôsobiť zápach , kondenzáciu a vznik plesní.

Okenná móda
Navrhovanie interiéru

Okenná móda

Slnečné svetlo počas jedného dňa mení svoju intenzitu až o viac ako tisíc percent! Rovnako sa ustavične mení celková vonkajšia klíma, pričom klíma v miestnosti by mala zostať čo najstabilnejšia. Ideálne je konštantné osvetlenie, teplota a vlhkosť vzduchu v miestnosti. Vonkajšie prostredie nemá ovplyvňovať a obmedzovať našu pohodu v interiéri. Pomôže nám k tomu systém protislnečnej techniky.