solarifikacia

Solarifikácia pre vás skrotila Slnko
Aktuality

Solarifikácia pre vás skrotila Slnko

Od 1.4.2010 úspešne prebieha I. ročník projektu Solarifikácia miest a obcí na Slovensku, ktorého hlavným zámerom je informovať obyvateľov o výhodách využívania obnoviteľných zdrojov energie a ponúknuť im výhodné solárne zostavy, priniesť finančné výhody obciam a mestám a zníženie produkcie skleníkových plynov o 100 ton ročne.

Projekt Solarifikácia miest a obcí na Slovensku
Aktuality

Projekt Solarifikácia miest a obcí na Slovensku

V súvislosti s pretrvávajúcou svetovou ekonomickou krízou a klimatickými zmenami sa čoraz aktuálnejšou stáva potreba vypracovania projektov, ktoré veľkým i malým spotrebiteľom pomôžu znížiť energetickú náročnosť ich domácností či podnikateľských prevádzok. Jednou z možností ako znížiť spotrebu energie je projekt „Solarifikácia miest a obcí na Slovensku", ktorý začal 1. apríla 2010.