Projekt Solarifikácia miest a obcí na Slovensku

Projekt Solarifikácia miest a obcí na Slovensku

12. 04. 2010
Zdieľať

V súvislosti s pretrvávajúcou svetovou ekonomickou krízou a klimatickými zmenami sa čoraz aktuálnejšou stáva potreba vypracovania projektov, ktoré veľkým i malým spotrebiteľom pomôžu znížiť energetickú náročnosť ich domácností či podnikateľských prevádzok. Jednou z možností ako znížiť spotrebu energie je projekt „Solarifikácia miest a obcí na Slovensku", ktorý začal 1. apríla 2010.

Hlavné ciele projektu:


    * zníženie emisií CO2,
    * zníženie závislosti SR od plynu a iných fosílnych palív,
    * zvýšenie informovanosti občanov o výhodách využívania obnoviteľných zdrojov energie,
    * zvýšenie dostupnosti solárnych systémov.Ak sa majú tieto ciele naplniť, potom je potrebné dosiahnuť vyššiu dostupnosť solárnych systémov rodinám, ktoré žijú v rodinných alebo bytových domoch, ale aj pre vlastníkov či prevádzkovateľov ubytovacích a rekreačných zariadení.Výhody SolarifikácieProjekt Solarifikácia miest a obcí na Slovensku

255948

V rámci Projektu Solarifikácia miest a obcí na Slovensku je zabezpečený bezplatný dovoz solárnej zostavy priamo na miesto určenia v rámci celej SR. Ak sa splní jeden z hlavných cieľov projektu – zníženie množstva skleníkových plynov pomocou Solarifikácie o sto ton ročne, 1. novembra 2010 prebehne žrebovanie. Vyžrebuje sa jeden majiteľ solárnej zostavy s plochými kolektormi a jeden majiteľ s vákuovo-trubicovými kolektormi. Vyžrebovaným majiteľom sa vrátia všetky finančné prostriedky vynaložené na kúpu zostavy.


Projekt Solarifikácia umožňuje získať okrem štátnej dotácie aj extra dotáciu, ktorej výška závisí od toho, či sa jedná o rodinné alebo bytové domy alebo ubytovacie a rekreačné zariadenia.


Zúčastnené obce dokážu vyťažiť z projektu pre svojich obyvateľov ďalšie výhody. Okrem zvýšenia životnej úrovne občanov a aktívnej účasti na ochrane životného prostredia získajú finančné prostriedky vo výške 3% z ceny solárnej zostavy zakúpenej občanom s trvalým pobytom na území danej obce. Tieto prostriedky môžu byť následne použité na zelené projekty v rámci obce.


1. novembra 2010 sa navyše vyhodnotí najviac solarifikovaná obec na základe celkovej inštalovanej plochy kolektorov v rámci projektu Solarifikácie na počet obyvateľov. V prípade úspešného zníženia objemu skleníkových plynov pomocou projektu o sto ton ročne získa najviac solarifikovaná obec finančné prostriedky vo výške 1000 Eur. Tieto prostriedky môžu byť použité na zelené projekty v obci (separovanie odpadu, výsadba stromov, zníženie energetickej závislosti budov obnoviteľnými zdrojmi energie).


Formulár žiadosti pre získanie štátnej dotácie, ako aj jej prílohy, je k dispozícií na pracoviskách Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a na webovej stránke MH SR www.sea.gov.sk/energeticke_aktivity/ alebo na stránke projektu Solarifikácie miest a obcí na Slovensku www.solarifikacia.sk.


Kategória: Aktuality
Tagy: aktualita solarifikacia
Zdieľať článok

Diskusia