strešná konštrukcia

Nekúrte holubom na streche
Materiály

Nekúrte holubom na streche

V súčasnosti ceny energií na Slovensku stále rastú, čo je dôvodom zvyšovania požiadaviek na zateplenie budov. Cieľom je predovšetkým znížiť straty energií pri vykurovaní. Zateplenie sa týka najmä obvodových múrov, stropov, podláh, stavebných otvorov a strešného plášťa, ktorými uniká teplo z interiéru do vonkajšieho prostredia. Veľká časť tepla uniká práve cez strešnú konštrukciu. Skladba strešnej konštrukcie sa teda musí navrhnúť tak, aby spĺňala svoju funkciu a vytvárala priaznivé podmienky na užívanie podkrovných priestorov. Pozornosť treba upriamiť na správny teplotný a vlhkostný režim počas celého roka.

Akumulácia tepla v murive a strešnej konštrukcii
Nezaradené

Akumulácia tepla v murive a strešnej konštrukcii

V našich klimatických podmienkach spotrebujeme asi jednu tretinu vyrobenej tepelnej energie na vykurovanie obytných budov a na ohrev teplej úžitkovej vody. Jednou z ciest k optimalizácii spotreby je správne využitie akumulácie tepla v stavebných konštrukciách.