titánzinok

Doma v plechovke
Návšteva

Doma v plechovke

Postaviť dom, zasadiť strom, ešte ten syn – všetko sa splnilo, len dom akosi vybočil z tradície. Bodaj by nie, veď Ivana nevyzerá na to, že by nevedela napočítať do päť. Žena v najlepších rokoch, plná energie a plánov, s potomkom za pätami. Odvetí mne i synovi; obom odpovedá bez zaváhania. Prehrabujeme sa v katalógoch, časopisoch. Potom sa Ivana prizná, že domy, a najmä tie, ktoré sa úplne vymykajú konvenciám, ju osudovo priťahujú.