vnup

Vnútorné priečky (2. časť)
Steny a fasády

Vnútorné priečky (2. časť)

V dnešnom pokračovaní článku o vnútorných priečkach sa dozviete viac o rôznych technolológiách ich výroby, ako aj o materiáloch, ktoré sa používajú pri ich výrobe.

Vnútorné priečky (1. časť)
Steny a fasády

Vnútorné priečky (1. časť)

Dispozičné riešenie vnútorných obytných priestorov rodinného domu či bytu sa vytvára pomocou vnútorných zvislých nenosných deliacich konštrukcií, medzi ktoré patria aj priečky. Tie plnia viacero funkcií. Ich prvoradou a základnou úlohou je priestor funkčne a logicky členiť a rozdeľovať.