vzduch

Obnovené školy pre vzdelanejšie deti
Okná

Obnovené školy pre vzdelanejšie deti

Cesta k znižovaniu uhlíkovej stopy vedie nielen cez obnovu bytového fondu. Potrebné sú aj renovácie verejných budov, akými sú napríklad školy. Modernizácie školských budov predstavujú pre architektov i pedagógov skvelú príležitosť zamyslieť sa nad tým, akú úlohu vo výchove mládeže škola má a ako možno rozvrhnúť jej fyzické prostredie, aby malo pozitívny vplyv na učenie.

Pohyb vonku je zdravý len na čistom vzduchu
Aktuality

Pohyb vonku je zdravý len na čistom vzduchu

Individuálne športovanie je jedna z mála vecí, ktoré dokážeme bezpečne praktizovať aj počas aktuálnych pandemických opatrení.

Teplo a chlad zo zeme
Nezaradené

Teplo a chlad zo zeme

V chladnom období sa môže predhrievanie privádzaného vzduchu zabezpečiť aj iným spôsobom než len spätným získavaním tepla – zemným výmenníkom (vzduchovým zemným kolektorom). Jeho princíp je jednoduchý: vonkajší vzduch sa privádza potrubím uloženým v zemi, cez ktoré dochádza k výmene tepla medzi vzduchom a okolitou zeminou.

Spätné získavanie tepla a rekuperácia
Technológie

Spätné získavanie tepla a rekuperácia

Zjednodušene povedané, spätné získavanie tepla je využitie energie obsiahnutej vo vzduchu, ktorý sa odvádza z budovy. Zväčša ide o opätovné získavanie citeľného tepla (zmena teploty vzduchu), niektoré zariadenia však umožňujú aj prenos vlhkosti, to znamená tepla viazaného.

Vetranie bez prievanu – v byte aj v peňaženke (1. časť)
Technológie

Vetranie bez prievanu – v byte aj v peňaženke (1. časť)

Mať doma príjemne teplučko je dôležitá vec, nemenej dôležitá je však aj cena, za ktorú tento stav dosiahneme. Jedným z účinných nástrojov, pomocou ktorých možno znížiť tepelné straty, a tým aj náklady na vykurovanie, je rekuperácia tepla.