vzduch

Pohyb vonku je zdravý len na čistom vzduchu
Aktuality

Pohyb vonku je zdravý len na čistom vzduchu

Individuálne športovanie je jedna z mála vecí, ktoré dokážeme bezpečne praktizovať aj počas aktuálnych pandemických opatrení.

Teplo a chlad zo zeme
Nezaradené

Teplo a chlad zo zeme

V chladnom období sa môže predhrievanie privádzaného vzduchu zabezpečiť aj iným spôsobom než len spätným získavaním tepla – zemným výmenníkom (vzduchovým zemným kolektorom). Jeho princíp je jednoduchý: vonkajší vzduch sa privádza potrubím uloženým v zemi, cez ktoré dochádza k výmene tepla medzi vzduchom a okolitou zeminou.

Spätné získavanie tepla a rekuperácia
Technológie

Spätné získavanie tepla a rekuperácia

Zjednodušene povedané, spätné získavanie tepla je využitie energie obsiahnutej vo vzduchu, ktorý sa odvádza z budovy. Zväčša ide o opätovné získavanie citeľného tepla (zmena teploty vzduchu), niektoré zariadenia však umožňujú aj prenos vlhkosti, to znamená tepla viazaného.

Vetranie bez prievanu – v byte aj v peňaženke (1. časť)
Technológie

Vetranie bez prievanu – v byte aj v peňaženke (1. časť)

Mať doma príjemne teplučko je dôležitá vec, nemenej dôležitá je však aj cena, za ktorú tento stav dosiahneme. Jedným z účinných nástrojov, pomocou ktorých možno znížiť tepelné straty, a tým aj náklady na vykurovanie, je rekuperácia tepla.