záhradam pestovanie

Stromy v miskách
Zo života rastlín

Stromy v miskách

Jedným slovom bonsaje. Umenie pestovania miniatúrnych stromčekov má svoje korene v Číne, odtiaľ sa dostalo do Japonska a postupom času aj do západného sveta. Prináša so sebou viac než len pravidlá, ktoré treba dodržiavať pri pestovaní. Bonsaj – to je aj filozofia, ktorá učí človeka porozumieť prírode aj sebe samému.

Zásady pestovania bonsajov
Záhrada a exteriér

Zásady pestovania bonsajov

Podľa skúsených bonsajistov pestovanie bonsajov nie je náročné. Napriek tomu mnohí ľudia spájajú bonsaje s prehnanou starostlivosťou, ktorú im treba venovať. Tvrdenie, že bonsaj je strom ako každý iný, si každý overí až na vlastnej skúsenosti. Ale predsa len, ak má byť stromček, či už exteriérový, alebo interiérový, skutočne zdravý, krásny a reprezentatívny, vyplatí sa pri jeho pestovaní dodržiavať isté zásady.