základy domu

Stavajte s radosťou
Materiály

Stavajte s radosťou

Ak idete stavať, nepanikárte. Dôležitá je správna organizácia a plánovanie. S tým vám pomôžeme a vy sa do stavby budete môcť pustiť s chuťou a s radosťou.

Aké základy dať pod rodinný dom?
Materiály

Aké základy dať pod rodinný dom?

Každá stavba musí byť pevne spojená so zemou, preto treba zohľadniť špecifické danosti prostredia, v ktorom bude stáť. K základom pristupujte s filozofiou, že držia celý dom a spolu s nosnými stenami sú len veľmi ťažko následne opraviteľné.

Čo sa skrýva pod pojmom hrubá stavba?
Materiály

Čo sa skrýva pod pojmom hrubá stavba?

Hrubá stavba môže mať viacero podôb, vôbec to nie je normou vymedzená definícia a hranice medzi hrubou stavbou a následnými prácami neurčuje ani projektová dokumentácia. Zistíte to, ak porovnáte, čo stavebné firmy v rámci hrubej stavby ponúkajú.

Ako správne izolovať základy rodinného domu
Materiály

Ako správne izolovať základy rodinného domu

Vlhnutie múrov, opadávajúca omietka, pleseň na stenách a v najhoršom prípade zaplavenie pivnice. Týmto nočným morám sa môžete vyhnúť správnou hydroizoláciou základov domu, ktorá je kľúčová pre funkčnosť aj budúcnosť celej stavby. Aké sú najčastejšie chyby?

Na základoch záleží
Stavba a rekonštrukcia

Na základoch záleží

Základové nosné konštrukcie sú tou časťou stavby, ktorú nemožno podceniť. Stále prenášajú aj občasné zaťaženia celého objektu do únosnej základovej pôdy, tzv. únosného podložia budovy. Dôležité je ich správne a kvalitné vyhotovenie, ako aj zaizolovanie proti účinkom vlhkosti, podzemnej vody a chladu. V opačnom prípade môžeme rátať s komplikovanými a nákladnými opravami.

Základy chaty
Stavba a rekonštrukcia

Základy chaty

Práce na výkopoch a základoch stavby patria k prvým stavebným činnostiam na stavebnom diele. Predchádza im vytýčenie pôdorysu budovy a odstránenie povrchových vrstiev terénu. Veľmi dôležitá je pritom projektová dokumentácia výkopov a základov.

Základové konštrukcie
Stavba a rekonštrukcia

Základové konštrukcie

Celkové zaťaženie z objektu sa prenáša prostredníctvom nosných stien a stĺpov do základových konštrukcií. Základy majú za úlohu bezpečne preniesť stále aj príležitostné zaťaženie do základovej pôdy. Aby boli základy navrhnuté spoľahlivo a zabezpečili stabilitu stavby, treba poznať veľkosť zaťaženia a vlastnosti základovej pôdy. Skladba horninového prostredia musí byť známa už pri projektovaní a pred samotným výkopom stavebnej jamy. Najdôležitejšie vlastnosti zemín v tomto prípade sú únosnosť pôdy, stlačiteľnosť a vplyv podzemnej vody.