Čo sa skrýva pod pojmom hrubá stavba?

21. 11. 2018
Zdieľať

Hrubá stavba môže mať viacero podôb, vôbec to nie je normou vymedzená definícia a hranice medzi hrubou stavbou a následnými prácami neurčuje ani projektová dokumentácia. Zistíte to, ak porovnáte, čo stavebné firmy v rámci hrubej stavby ponúkajú.

Paradoxne, nie vždy je súčasťou hrubej stavby základová doska, bez ktorej sa väčšinou nezaobídete. Tento trend priniesli firmy realizujúce montované domy na už vopred pripravené základy. Otázne je napríklad aj schodisko. Niektorá firma ho zrealizuje v rámci hrubej stavby a v niektorej si musíte zaň zaplatiť ako za nadštandard.

Štandard hrubej stavby

Pri murovaných domoch do hrubej stavby vždy patrili základy a to, čo je pod základovou doskou alebo podkladovým betónom. Jej súčasťou sú vždy obvodové a vnútorné nosné steny, stropy, nenosné priečky, strešná konštrukcia. Pri šikmých strechách aj vrátane skladby strešného plášťa na rovinou krokiev, teda poistnej hydroizolácie. Obvykle aj murovaný vnútorný komín (zavesený, kovový nie) a železobetónové schodisko (kovové niekedy, drevené nie). Všeobecne sa dá povedať, že hrubá stavba je postavenie surového domu bez estetických úprav. Do rozšírenej verzie hrubej stavby patrí ešte inštalácia okien vrátane parapetov a inštalácia vchodových dverí. 

 

Ak sa rozhodnete pre výstavbu hrubej stavby dodávateľským spôsobom, je nevyhnutné si v zmluve stanoviť rozsah dodávky, obvykle v rámci ponukového rozpočtu.


Ak chcete nechať stavbu z tehlových blokov, pórobetónových tvárnic či iných tvárnic „vymrznúť“, treba najskôr zabezpečiť zastrešenie. Inak sa do stavebných konštrukcií dostane nadmerné množstvo vody, čo by pre nemohlo byť nebezpečné.

Ak chcete nechať stavbu z tehlových blokov, pórobetónových tvárnic či iných tvárnic „vymrznúť“, treba najskôr zabezpečiť zastrešenie. Inak sa do stavebných konštrukcií dostane nadmerné množstvo vody, čo by pre nemohlo byť nebezpečné.
WWW.MAKULA-CHRAST.CZ

Ako prebieha realizácia hrubej stavby

Najskôr sa stavba zamiera a vytýči, potom sa zhrnie ornica, vykopú a zabetónujú sa základy. Neskôr sa zhotoví základová doska celej hrubej stavby a pod obvodové murivo sa položí hydroizolácia, aby do múrov domu nepresakovala vlhkosť zo zeme. Často súvisí aj s ochranou pred radónom. Nato sa na hydroizoláciu založí prvý rad tehál, vymurujú sa obvodové múry a osadia nadokenné preklady.

Ďalší krok je príprava na vytvorenie stropu a strechy – na obvodové múry sa vybuduje veniec, ktorý tvorí základ stropu hrubej stavby. Ten môže byť buď monolitický, alebo sa (častejšie) používa montovaný systém. Potom sa môžu realizovať vnútorné steny. Na rad prichádza nadmurovka, na ktorú sa neskôr položia a uchytia pomúrnice a namontujú krovy. Na ne sa prichytí difúzna fólia a pomocou latiek sa vytvorí základ pod strešnú krytinu.

Ďalej sa môže pristúpiť k izolovaniu vodorovných a zvislých stavebných konštrukcií. Po tomto kroku nasleduje technologická prestávka – vymrznutie stavby budovanej mokrou cestou. Dnes to však nie je nutné, aj keď sa to odporúča, pretože sa mokré procesy obmedzujú a presné murovacie bloky sa spájajú špeciálnou stavebnou penou či lepidlami. Posledným krokom je uzatvorenie hrubej stavby – osadenie okien, vchodových i balkónových dverí


K štandardu hrubej stavby patrí aj budovanie základovej škáry a realizácia základovej dosky, respektíve základov. Pojem základová doska je preceňovaný a väčšina základov pod bežný rodinný dom nie je základová doska v pravom slova zmysle, i keď tak vyzerajú.

K štandardu hrubej stavby patrí aj budovanie základovej škáry a realizácia základovej dosky, respektíve základov. Pojem základová doska je preceňovaný a väčšina základov pod bežný rodinný dom nie je základová doska v pravom slova zmysle, i keď tak vyzerajú.
WWW.COUNTRYHOME.COM)

 

Dobrá rada: 

Nezabudnite, že na všetky súčasti hrubej stavby domu sa vzťahuje zákonom daná záručná lehota. Ak sa počas nej prejavia chyby, musí ich dodávateľ bezplatne odstrániť. 


Pohľad na dom s hotovou konštrukciou krovu

Pohľad na dom s hotovou konštrukciou krovu
WWW.CZ.INDOGATE.COM

Fázy hrubej výstavby

*Zemné výkopové práce.

*Prípojky inžinierskych sietí a vodorovné rozvody v základoch.

*Základová škára + základová doska.

*Zvislé nosné konštrukcie.

*Vodorovné nosné konštrukcie – stropy.

*Vnútorné steny vrátane prekladov a vencov.

*Strešná konštrukcia – krov, atika, komín, priestupy, strešná krytina.

*Izolácie vodorovných a zvislých konštrukcií.

*Výplne stavebných otvorov – okná, vstupné a balkónové dvere.

PRIPRAVILA: ADELA MOTYKOVÁ 
FOTO: ARCHÍV FIRIEM
ZDROJ: Môj dom špeciál 

Kategória: Materiály
Tagy: hrubá stavba murované domy základy domu
Zdieľať článok

Diskusia