základy

Starosti s topánkami domu
Stavba a rekonštrukcia

Starosti s topánkami domu

Ak chodíte bosí v tráve, musíte si dávať väčší pozor na to, aby ste na niečo nestúpili alebo aby vás niečo neuštiplo. Ak svoj dom obujete do elegantných a zároveň nepremokavých pohodlných topánok, jeho nohy ostanú v suchu a nič ho neuštipne. Ak mu dáte elegantné čižmy, môže vyzerať extravagantnejšie. Nie vždy sa však podarí zladiť topánky s oblečením. Sokle sú ako topánky, vedia oblečenie podčiarknuť, ozvláštniť, ale aj pokaziť celý dojem.

Základom sú základy
Stavba a rekonštrukcia

Základom sú základy

Každá stavba musí byť pevne spojená so zemou, do ktorej sa prenášajú všetky stále i občasné zaťaženia domu. Pri návrhu základov platí, že optimálne základové konštrukcie sú také, ktoré pri najmenšej prácnosti, spotrebe materiálu a energie plne zaisťujú bezpečnosť stavby a vylučujú jej deformácie. Inšpiráciou by mali byť obdivované historické stavby, ktoré stoja na svojich základoch aj niekoľko stoviek rokov bez veľkých zmien. A to sa pri zakladaní stavieb využívali empirické skúsenosti a nie moderné technické a vedecké postupy.

Zakladanie stavieb
Stavba a rekonštrukcia

Zakladanie stavieb

Prenášajú zaťaženie zo stropov, zvislých konštrukcií a strechy. Je všeobecne známe, že podzemné podlažie je nákladovo drahšie ako nadzemné. Navrhnúť stavbu s dobrým a využiteľným podzemným podlažím bez minimálneho prieskumu podložia je riskantné. Preto je dôležité, aby si stavebníci na tejto časti stavby dali veľmi záležať – je potrebné dodržiavať projekt, použitie a typ predpísanej izolácie proti vode, rozmery základov atď.

Na pevných nohách – zakladanie rodinných domov (2. časť)
Stavba a rekonštrukcia

Na pevných nohách – zakladanie rodinných domov (2. časť)

Stavby sa zakladajú do nezamŕzajúcej hĺbky, čo požaduje norma. Dôvodom je možnosť podmŕzania základov s následnými deformáciami. Napríklad v mieste vchodových dverí do suterénu treba základovú dosku prehĺbiť pásom až do nezamŕzajúcej hĺbky. To je hĺbka spodnej hrany základu, v ktorej už zemina v zimných mesiacoch nepremŕza.

Na pevných nohách – zakladanie rodinných domov (1. časť)
Stavba a rekonštrukcia

Na pevných nohách – zakladanie rodinných domov (1. časť)

Pri každej činnosti človeka je najdôležitejší správny začiatok. Inak to nebude ani v prípade výstavby rodinného domu. Jej začiatkom sú základové nosné konštrukcie – časť stavby, ktorú nemožno podceniť. Každý nesprávny krok sa nám neskôr vráti v podobe komplikovaných a veľmi nákladných opráv. Naopak, dôkladnosť, ich správny návrh a vyhotovenie prispievajú k bezproblémovej a bezpečnej prevádzke objektu počas celej jeho životnosti.

Výkopové práce
Stavba a rekonštrukcia

Výkopové práce

Pred začatím výstavby sa pripraví stavenisko. Vyčistí sa, odstránia sa porasty, stromy a kríky, prípadne staré objekty. Umiestnia sa provizórne objekty, ako sú WC, miestnosť alebo prístrešok na ochranu pracovníkov pred nepriaznivým počasím, miestnosť na skladovanie materiálu a náradia. Urobí sa oplotenie pozemku, ktoré ho ochráni pred neželanými návštevníkmi. Zriadi sa elektrická prípojka s uzamykateľnou skriňou elektromera a zabezpečí sa aj voda.