zarosovanie

Zarosovanie okien
Okná

Zarosovanie okien

Začiatkom 90-tych rokov vzniklo veľké množstvo firiem, ktoré sa zaoberajú výrobou okien a dverí. V tom čase prevzali tieto spoločnosti už známe technológie výroby otvorových výplní na báze drevených, hliníkových alebo plastových rámov s izolačným zasklením a s celoobvodovým kovaním. Počet otvorových výplní, ktoré ponúkajú tieto spoločnosti, stúpa z roka na rok. Stúpa však aj počet reklamácií, pôvod ktorých je v tom, že ide o výrobky nové na našom trhu, s kvalitatívne odlišnými vlastnosťami, s ktorými zákazníci ešte nemajú dlhé skúsenosti.