Ako si založiť peknú záhradu 2

Ako si založiť peknú záhradu 2

14. 07. 2005
Zdieľať

Pokračovanie článku o vytváraní priestoru, v ktorom sa budete cítiť dobre. Tentokrát o výsadbe vegetácie a zakladaní trávnika.


Príprava pred založením vegetačných prvkov

Po dokončení technických prvkov treba z pozemku odstrániť všetky inertné materiály (stavebný odpad, zvyšky štrku, vápna atď.). Vzhľadom na to, že stavebné stroje pozemok veľmi zhutnili a vytvorili vrstvy, ktoré neprepúšťajú vodu, pôda sa do hĺbky 20 až 40 cm musí rozrušiť hlbokou orbou. Odpad treba odstrániť.

Chemické odburinenie

Pri zakladaní záhrady musíme z pozemku dôsledne odstrániť trváce a jednoročné buriny, zvyšky drevín a inú nežiaducu vegetáciu. Osvedčeným postupom je chemické odstránenie burín aplikáciou postreku systémového neselektívneho herbicídu na zelenú časť rastliny s čo najväčšou listovou plochou (napr. Roundub Biaktiv, Glyfogan). Účinok postreku sa prejaví najneskôr do 10 až 14 dní a celá rastlina zhnedne a uschne. Chemické odburinenie treba vykonať minimálne dvakrát a pri aplikácii by sa malo postupovať presne podľa priloženého návodu (treba prihliadať na teplotu, koncentráciu, poveternostné podmienky).
Množstvo koreňov a zvyškov rastlín sa nachádza aj vo väčšej hĺbke pôdy; napríklad hlboko koreniace rastliny sú chmeľ, ostružina, praslička a pod. Aj pri prevrstvení pôvodného terénu navážkou ornice môže nastať situácia, že zaburinenie bude výrazné, a preto sa neodporúča proces odburinenia príliš urýchľovať. Negatívne následky by sa prejavili v nasledujúcej rozvojovej údržbe.

Na odburinený a definitívne vymodelovaný terén, do ktorého sa uložili všetky potrubné a káblové systémy, sa ešte pred založením záhrady odporúča navoziť kvalitný preosiaty záhradný substrát v hrúbke 10 až 20 cm. Záhradný substrát je zmes ornice, kompostu, rašeliny a iných organických látok s veľmi dobrými rastovými vlastnosťami. Záhradné substráty, ale aj ornicu možno zakúpiť v špecializovaných predajniach. Priemerná cena ornice je 250 až 300 Sk/t a záhradníckeho substrátu asi 350 až 550 Sk/t.

Založenie vegetačných prvkov

  • výsadba stromov,
  • výsadba krov,
  • založenie trávnika (výsevom, uložením trávnej mačiny),
  • výsadba trvaliek a skalničiek,
  • výsadba vodných a močiarnych rastlín,
  • výsadba letničiek, dvojročných rastlín a cibuľovín.

Výsadba stromov

Najvhodnejším termínom na výsadbu stromov je skorá jar a neskorá jeseň, no stromy pestované v kontajneroch možno sadiť takmer celý rok s výnimkou obdobia mrazov.
Veľkosť jamy na výsadbu stromu by mala byť minimálne 1- až 1,5-krát väčšia ako veľkosť koreňového balu stromu. Aby rast stromu bol kvalitný, pôdu treba z veľkej časti (na 50 až 100 %) vymeniť. Vykopanú jamu naplníme záhradným substrátom a ku koreňovému balu je vhodné pridať štartovacie hnojivo (Osmocote).
Pred vysadením stromu treba urobiť redukčný rez koruny. Zabráni sa tak nadmernému vyparovaniu vody a podporí sa prekorenenie stromu. Vysadený strom sa musí ukotviť a uviazať o konštrukciu vytvorenú z troch kolov, zhora spojenú priečnymi latami. Kmene listnatých stromov sa obaľujú jutovinovou bandážou, aby sa znížilo vyparovanie. Po vysadení treba okolo stromu vytvoriť misu na zalievanie.
Po ukončení výsadby strom zalejeme 50 až 100 l vody (množstvo závisí od veľkosti stromu), zálievku opakujeme v pravidelných intervaloch podľa potreby.
Pri výbere stromov by sme sa mali poradiť so záhradným architektom. Na slovenskom trhu je dnes už pomerne bohatý sortiment odrastených listnatých a ihličnatých stromov v dostatočnej kvalite a množstve. Pri výbere stromov v okrasných škôlkach sú dôležité niektoré základné kvalitatívne atribúty, ako sú veľkosť stromov, výška nasadenia koruny, počet presadení, veľkosť koreňového balu. Tieto kvalitatívne atribúty sa, samozrejme, odrazia na cene stromov.
Pri realizovaní záhrady sa odporúča vysádzať veľké, odrastené stromy s obvodom kmeňa 14 až 16 cm a s výškou 300 až 500 cm, aby základná kostra kompozície záhrady rýchlejšie nadobudla svoje črty.

Tip: Záhradný nábytok od výmyslu sveta

Výsadba krov

Na našom trhu je široký sortiment listnatých a ihličnatých kríkov. Kríky sa predpestujú v kontajneroch alebo sa predávajú so zemným balom, prípadne ako voľnokoreňové rastliny. Väčšie solitérne listnaté a ihličnaté kry sa sadia s balom do vyhĺbenej jamy. Technológia výsadby je podobná ako pri odrastených stromoch. Výsadbu balových a voľnokoreňových drevín je vhodné realizovať od začiatku marca do konca mája a od začiatku septembra do konca októbra.
Na výsadbu solitérnych krov sa odporúča použiť dreviny s balom, ktoré sa sadia do vopred vyhĺbenej jamy s hĺbkou 40 až 70 cm. Veľkosť jamy závisí od veľkosti koreňového balu rastlín. Na výsadbu živých plotov sa odporúča použiť rastliny predpestované v kontajneroch alebo voľnokoreňové rastliny. Živé ploty sa vysádzajú do jám alebo rýh v jednom alebo dvoch radoch. Listnaté kríky je vhodné pred výsadbou skrátiť a mali by sa odstrániť suché a poškodené časti rastliny.
Listnaté a ihličnaté kríky predpestované v kontajneroch možno vysádzať od marca až do konca októbra, samozrejme, mimo obdobia výskytu mrazov a extrémnych teplôt.
Kríky vysádzame do jám, do ktorých pridáme jednu tabletu hnojiva Osmocote. Po zasadení krík zalejeme dostatočným množstvom vody. Pri výsadbe kríkov do skupín treba medzi nimi dodržať určitú vzdialenosť, t. j. vytvoriť spon rastlín; uvádza sa ako počet rastlín na m². Pri kríkoch sa uplatňuje tzv. trojspon. Pri každom druhu rastlín je odlišný a závisí od rýchlosti rastu a výšky dreviny. Spon rastlín v záhone má byť taký hustý, aby sa do dvoch až troch rokov navzájom spojili. Potom sa musia rastliny pestovateľsky upravovať. Po výsadbe kríky mulčujeme, najlepšie borovicovou kôrou v hrúbke 8 až 10 cm.

Založenie trávnika výsevom

Najideálnejší termín na založenie trávnika je obdobie od začiatku marca do polovice mája alebo na jeseň od začiatku septembra do polovice novembra. Ak máme automatické zavlažovanie, potom trávnik môžeme zakladať aj v letnom období. Pred výsevom treba navozený substrát niekoľkokrát dobre uvalcovať, aby terén neskôr nepoklesol. Pred výsevom sa pôda musí uhrabať na úroveň chodníkov tak, aby pri kosení trávnika neostával nepokosený pás trávy vedľa obrubníka. Pred výsevom sa odporúča zapracovať do pripravenej pôdy umelé štartovacie hnojivo (liadok amónny v množstve 20 g/m²). Pri výseve trávnika sa trávová zmes rovnomerne rozhodí na pripravený substrát v množstve 20 až 40 g/m². Ak sa trávnik zakladá na svahu, na výsev sa použije 40 až 60 g/m² trávovej zmesi. Trávové osivo nakoniec jemne pohrabeme, aby sa nepremiešalo so substrátom, a vysiatu plochu dôkladne uvalcujeme. Trávové osivo začne klíčiť po 6 až 14 dňoch; závisí to od druhového zloženia a kvality osiva a od klimatických podmienok. Novozaložený trávnik opakovane intenzívne zalievame množstvom vody 20 l/m². Prvýkrát môžeme kosiť, keď tráva dosiahne výšku 7 až 10 cm. Ak chceme mať trávnik založený výsevom kvalitný, oplatí sa osloviť skúsenú záhradnícku firmu. Cena založenia trávnika výsevom sa pohybuje od 25 do 60 Sk/m².

Založenie trávnika mačinovaním

Pri príprave pôdy sa postupuje podobne ako pri založení trávnika výsevom. Pred výsevom najprv navozíme substrát, ktorý niekoľkokrát dobre uvalcujeme a pôdu pohnojíme umelým hnojivom (liadkom amónnym v množstve 20 g/m²). Potom pôdu pohrabeme do roviny asi 2 až 3 cm pod okraj obrubníkov a terén vyrovnáme latou.
Zakladať trávnik mačinovaním možno od začiatku marca do konca októbra, neodporúča sa v období hroziacich mrazov ani v extrémnych horúčavách. Na pripravený terén sa ukladajú pásy trávnej mačiny tesne vedľa seba tak, aby škáry medzi nimi boli čo najmenšie. Škáry sa nakoniec zasypú zmesou jemného substrátu a piesku. Uloženú trávu uvalcujeme tak, aby sa spod mačiny vytlačil všetok vzduch a mačina dobre priľahla k podkladovej vrstve. Približne do 14 dní sa mačina dokonale zakorení do podkladovej vrstvy. Po celý tento čas trávnik intenzívne a pravidelne zavlažujeme. Potom už môžeme na trávnik voľne vstupovať a môžeme prvýkrát kosiť. Novozaložený trávnik sa odporúča ešte raz zavalcovať. Založenie trávnika mačinovaním si vyžaduje veľa skúseností, preto je vhodné prenechať túto činnosť špecializovaným firmám. Cena založenia kobercového trávnika sa na našom trhu pohybuje od 170 do 220 Sk za m².

Kategória: Záhrada a exteriér
Tagy: lipka2 stromy trávnik výsadba za zakladanie záhrady
Zdieľať článok

Diskusia