Na využití plochy záleží

24. 06. 2005
Zdieľať

Vonkajšia dlažba zabezpečuje funkčnosť príjazdových a peších ciest, chodníkov, terás a záhradných posedení, preto výber materiálu a technológie kladenia dlažby závisí najmä od budúceho využitia plochy.

Príjazdové cesty a parkoviská: Príjazdové cesty a parkovacie plochy zvyčajne musia znášať veľké zaťaženie a súčasne treba vyriešiť aj spôsob ich odvodnenia. Preto sa na týchto plochách používa najmä kamenná alebo betónová dlažba položená do maltového lôžka na hutnom štrkovom podklade. V suchej a pevnej pôde s nízkou hladinou spodnej vody možno namiesto štrku použiť aj 10 až 12 cm hrubý, ľahko armovaný betón. Povrch dlažby musíme dobre vyspádovať (sklon má byť najmenej 5 cm na každé dva metre), aby mohla voda odtekať na trávnik, do trativodu alebo do odvodňovacieho žľabu a kanalizácie. Na spevnenie parkoviska možno použiť aj vegetačné tvárnice. Ukladajú sa do piesku na hutnom štrkovom podklade. Medzi piesok a štrk sa niekedy vkladá špeciálna sieťovina, ktorá spevňuje podložie, zabraňuje prelínaniu podkladových vrstiev a chráni pred prerastaním burinou.


Pešie cesty a chodníky: Pešie cesty a chodníky musia byť predovšetkým pohodlné a bezpečné. Hlavná prístupová cesta by mala mať šírku 120 až 160 cm, aby mohli po nej kráčať dve osoby vedľa seba, na bočné a menej frekventované cestičky stačí šírka 50 až 70 cm. Pešie cestičky používaním veľmi nezaťažujeme, ale mali by dobre vsakovať vodu. Preto je pre ne vhodná voľne ukladaná, tzv. anglická dlažba. Prvky dlažby (kocky, tehly) sa ukladajú do 5 cm hrubého pieskového lôžka a aj škáry sa zasypávajú len jemným pieskom. Výhodou takto uloženej dlažby je, že ju možno aj po čase ľahko odstrániť a premiestniť na iné miesto. V záhrade si často vystačíme aj s nášľapnými plochými kameňmi, ktoré sa ukladajú jednotlivo v rozstupoch asi 65 cm (priemerná dĺžka kroku dospelej osoby).

Terasy a záhradné zákutia: Terasy, záhradné posedenia a vnútorné dvory (patiá) plnia funkciu komunikačných bodov. Prevádzka ich priveľmi nezaťažuje, takže pri výbere povrchu uplatňujeme podobné kritériá ako pri peších cestičkách. Omnoho viac tu však platí, že nevhodne vybratou dlažbou môžeme našim hosťom pokaziť dojem z posedenia v záhrade alebo hostí nebodaj ohroziť prípadným úrazom. Dlažba na terase by preto mala dobre ladiť s architektúrou domu a záhrady a mala by byť pohodlná a bezpečná pri chôdzi. Veľmi dôležité je správne spádovanie povrchu, aby dažďová voda z plôch rýchlo a bez problémov odtekala. Vo väčších záhradných kútoch a na väčších terasách sa uplatnia aj drevené laty alebo kazetové konštrukcie.

Kategória: Záhrada a exteriér Záhradné stavby
Tagy: chodník dlaždice exteriér terasa vonkajšia dlažba
Zdieľať článok

Diskusia