Nielen keď zaprší…: Malé vodné prvky v záhradnej kompozícii

Nielen keď zaprší…: Malé vodné prvky v záhradnej kompozícii

27. 06. 2008
Zdieľať

Voda je úžasný prostriedok, ktorým môžete oživiť a obohatiť vašu záhradu. Že máte len balkón alebo terasu? Žiaden problém. O prítomnosti malého vodného prvku vo vašej záhradnej alebo balkónovej kompozícii totiž nerozhoduje veľkosť priestoru, ale jedine vaša vôľa a chuť.Voda môže mať aj na malom priestore veľa podôb Fontány, malé okrasné vodné nádrže, prameniská, vtáčie napájadlá – to sú len niektoré z množstva malých vodných prvkov. Zoznam by sa mohol končiť (alebo skôr začínať) obyčajnými keramickými nádobami napustenými vodou, ktoré slúžia na spríjemnenie horúcich dní aj na tej najmenšej terase. Pri voľbe „vodnej atrakcie“ berte do úvahy rozmery a štýl záhrady (respektíve balkóna, terasy), účel, ktorý ma vodná plocha plniť, čas a sily potrebné na udržiavanie vodného diela, vaše finančné možnosti a bezpečnosť. Malé vodné atrakcie môžete využiť aj vo veľkej záhrade, ale treba ich umiestniť na exponované miesta, napríklad na okraj terasy, k odpočívadlu, k vstupu alebo priechodu.

Pre zjednodušenie možno malé vodné prvky rozdeliť do štyroch skupín:
1. pokojná voda bez rastlín,
2. pokojná voda s rastlinami,
3. voda v pohybe bez rastlín,
4. voda v pohybe s rastlinami.

Pokojná voda s rastlinami


Nielen keď zaprší...: Malé vodné prvky v záhradnej kompozícii

154101

Vodná nádrž (či už prenosná, alebo zabudovaná) s výsadbou je zložitejšia v podstate len o starostlivosť, ktorú treba venovať zazimovaniu niektorých druhov vodných rastlín. Medzi najobľúbenejšie patria, samozrejme, lekná. Možno medzi nimi nájsť aj drobné odrody, ktoré sa dajú pestovať aj v celkom malých nádobách (s hĺbkou od 10 cm). Aby sa voda rýchlo nekazila, objem nádoby by mal byť aspoň 25 l. Nádrž musí byť vodotesná a netoxická.


Nielen keď zaprší...: Malé vodné prvky v záhradnej kompozícii

154141

Ak v nej chcete pestovať lekná, mala by byť denne oslnená dve až tri hodiny a zvyšok dňa v tieni. Nie je problém zatieniť nádobu väčšími rastlinami či paravánom. Tam, kde slnečné lúče nedosiahnu, budú z rastlín vhodnejšie vodomor kanadský (Elodea canadensis), perutník močiarny (Hottonia palustris) alebo leknica žltá (Nuphar lutea); lekná by síce v permanentnom tieni prežili, ale nekvitli by.
 

Prezimovanie lekien a iných vodných rastlín treba premyslieť dopredu. Ak máte chladnú pivnicu, najistejšie bude premiestniť ich tam. Ak je vonkajšia vodná nádrž malá a mobilná, môžete ju preniesť celú aj s rastlinami a vodou. Keď to nepôjde, dobrými pomocníkmi pri prenášaní budú kvetináče alebo jutové kapsy, v ktorých rastliny rástli vo vodnej nádobe. Náhradnou vodnou zimnou nádržou môže byť akákoľvek väčšia netoxická a vodotesná nádoba s vodou. Vplyvom tepla a malého množstva vody môžu rastliny začať hniť, preto je namieste ich občasná kontrola.

Lekná však môžete zazimovať aj bez vody – iba vo vlhku, stačí ich prikryť mokrým a priedušným materiálom, napríklad rašelinou, jutovým vrecom a podobne. 
Ak nemáte pivnicu, musíte na zimu vodu z nádoby vypustiť, pretože zamrznutý ľad by ju mohol roztrhnúť. Rastliny prezimujte v šachte hlbokej približne 50 cm, ktorú vyhĺbite v záhrade. Sem ich premiestnite v kvetináčoch alebo košoch, v ktorých rástli vo vodnej nádrži, a dobre ich zakryte lístím.


Nielen keď zaprší...: Malé vodné prvky v záhradnej kompozícii

Tip: Záhradný nábytok od výmyslu sveta

154139

Návrh jednoduchej modernej záhrady na terase či v átriu, kde to doslova dýcha pohodou a pokojom.

Pokojná voda bez rastlín

Najjednoduchšie malé vodné prvky sú rozličné nádoby naplnené vodou, ale bez živých výsadieb. Keď si v záhrade užívate chvíle pohody, stačí nádobu naplniť vodou. Táto forma je vhodná vtedy, ak chcete mať len minimum starostí, aj preto nádoby netreba osádzať rastlinami. O želaný efekt sa postará okolitá výsadba, ktorá sa bude odrážať na vodnej hladine. Ideálne sú kosatce, trávy či drobné previsnuté vŕby, čiže rastliny, ktoré nemusíte zložito zazimovať.
Veľmi jednoduchým vodným prvkom sú aj vtáčie napájadlá, ktoré by mali byť plytké a bezpečné aj pre mláďatá. Umiestňujte ich do pokojnejšej časti záhrady, aby sa vtáci mohli nerušene napiť.

Voda v pohybe bez rastlín

Prameniská a fontánky, ktoré majú uzatvorený vodný okruh, patria medzi ľahko dostupné malé vodné prvky. Ich podstatu tvorí otvorená alebo skrytá zásobovacia nádrž na vodu a čerpadlo s dýzou. Ak má byť voda umelo v pohybe, počítajte s prívodom elektrického prúdu – na pohon čerpadla a aj na umelé osvetlenie, ktoré dokáže vytvoriť romantickú večernú atmosféru. (Bezpečnejšie sú čerpadlá s motormi na prúd s nízkym napätím – v dome sa umiestni transformátor a na vonkajšej ploche sa používa len nízke napätie 12 až 24 V.)
V blízkosti nádrží a nádob s objemom nad 20 l sa oplatí mať aj prívod vody na doplnenie potrebnej výšky hladiny. Do tých menších môžete vodu dolievať kanvicou alebo vedrom.
 


Nielen keď zaprší...: Malé vodné prvky v záhradnej kompozícii

154106


Nielen keď zaprší...: Malé vodné prvky v záhradnej kompozícii

154151

Fontána v dobovej záhrade Iný spôsob využitia vody v starej záhrade

Nielen keď zaprší...: Malé vodné prvky v záhradnej kompozícii

154109


Nielen keď zaprší...: Malé vodné prvky v záhradnej kompozícii

154108

Prameň typický pre japonskú záhradu Pramenisko v prevŕtanom kameni


Nielen keď zaprší...: Malé vodné prvky v záhradnej kompozícii

154104


Nielen keď zaprší...: Malé vodné prvky v záhradnej kompozícii

154105

Varianty využitia starého kamenného koryta ako malej prietokovej vodnej nádrže

Pri výbere vodného prvku vychádzajte zo štýlu záhrady a domu – zjednoťte a zopakujte už použité materiály. Nezabúdajte, že techniku treba dobre zazimovať, to znamená vypustiť vodu a zakryť alebo schovať čerpadlo, prípadne celú nádrž. Potôčikmi môžete spojiť aj niekoľko prírodných jazierok či pravidelných vodných nádrží. Terén by mal mať mierny sklon.

Ak máte záhradu s väčším svahom, môžete pomocou potôčika vytvoriť čarovné partie – a to vytvorením celej sústavy jazierok, tôní a vodopádov. Takáto atrakcia môže byť v prevádzke stále, ak máte k dispozícii prirodzený zdroj vody, v opačnom prípade, ak ste odkázaní na vodu z vodovodu, potok dajte do pohybu len občas.
 

Pri vytváraní pramenísk a malých fontán sa pridržiavajte jednoduchosti. Do malého priestoru je vhodnejšia pravidelne tvarovaná vodná nádrž (prírodné jazierko na malej ploche pôsobí skôr ako mláka). Pri využití rozličných vodometov alebo rozprašovačov dajte pozor na veľkosť nádrže a výšku, do akej vytryskáva voda. Ak je vodný stĺp priveľmi vysoký a objem nádrže malý, stačí, aby zafúkal vietor a voda sa rýchlo odčerpá; navyše vysoký stĺp nad malou nádržou vyzerá neprirodzene a nevyvážene.

Ak chcete mať vodu v pohybe aj na hladine malej nádoby, odporúčam zadovážiť si čerpadlo, ktoré sa postará o tiché a nenápadné žblnkotanie. Veľmi dobre vyzerá aj voda stekajúca po kameni – ten však treba prevŕtať, čo môže byť niekedy dosť ťažké.

Voda v pohybe s rastlinami

Tu ide o kombináciu predchádzajúcich troch skupín. Na zimu sa treba postarať o nádrž, čerpadlo aj rastliny. Kombinované nádrže je lepšie budovať o niečo väčšie, pretože väčšina vodných rastlín dáva prednosť stojatej vode. Pri kombinácii rastlín a tečúcej vody v jednej nádrži, miesto, kde bude voda v pohybe, by malo mať odstup alebo byť oddelené priehradkou – ulahodíte tak najmä leknám, ktoré milujú stojatú vodu.
Čo sa týka zazimovania, je lepšie na dne nádrže vybudovať šachtu na prezimovanie rastlín (myslite na to už pri jej výstavbe). Priamo do šachty môžete vysadiť lekná natrvalo (stačí hĺbka 60 cm). Na zimu vodu vypustite alebo odčerpajte a rastliny riadne zakryte lístím alebo jutovinou.

 


Nielen keď zaprší...: Malé vodné prvky v záhradnej kompozícii

154112

Odpočinková terasa pri vidieckom dome; pod ňou je celá vodná sústava (pieskovcové pramenisko pri múre vzadu, kaskádový potôčik a prírodné jazierko).

Kategória: Záhrada a exteriér Záhradné stavby
Tagy: vodné prvky v záhradnej kompozícii záhradná architektúra
Zdieľať článok

Diskusia