Závlahové systémy záhrad

Závlahové systémy záhrad

31. 03. 2006
Zdieľať

Súčasťou pozemku s rodinným alebo víkendovým domčekom často býva aj záhradka, ktorú majitelia môžu využívať na oddych a rekreáciu, a kde si môžu dopestovať trochu čerstvej zeleniny a ovocia. Slnečné letné počasie v našich klimatických podmienkach sprevádza aj sucho. Každý záhradkár vie, aká smädná je pôda v letnom období a koľko času a námahy treba investovať pri zalievaní záhrady s hadicou a kanvou. Ak uvažujete o inštalácii automatického závlahového systému a stále váhate, odborná rada realizačnej firmy je na nezaplatenie...

Výhody a nevýhody závlahového systému


Závlahové systémy záhrad

49592

Automatický závlahový systém odstráni zdĺhavú prácu pri ručnom polievaní zelene. Závlahový systém umožňuje presné dávkovanie vody pre jednotlivé typy zelene (trávnik, skalku, výsadby atď.) v ideálnom čase a s minimálnymi stratami vody (menšie straty spôsobené výparovaním sú večer a v noci). Veľkou výhodou systému je automatika, ktorá šetrí čas a peniaze zákazníkov. Čas, ktorý takto získate, možno venovať ďalším užitočným činnostiam.

Jedinou nevýhodou, ktorá klientov často odrádza ešte na začiatku rozhodovania, sú obstarávacie náklady na kúpu a inštaláciu automatického závlahového systému. Kvalitný závlahový systém vyzerá na prvý pohľad ako luxus, ale úspory vody a výsledky v podobe krásnej záhrady sú po inštalácii markantné.


Závlahové systémy záhrad

49598

Závlahový systém

Systém sa skladá z plastového potrubia uloženého pod zemou, ktoré rozvádza vodu na miesto určenia. Podúrovňové postrekovače sa pod tlakom vody vysúvajú nad úroveň terénu a po skončení zavlažovania sa stiahnu do puzdra pod terénom. Jadrom systému je centrálna ovládacia jednotka, pomocou ktorej sa programuje režim zavlažovania v rôznych sekciách záhrady, presne podľa potrieb rastlinného druhu v sekcii. Prívod vody do sekcií otvárajú elektromagnetické ventily.

Návrh závlahového systému

Základom úspešného fungovania závlahy je správny návrh celého systému. Prvým krokom v procese navrhovania je zbieranie informácií o stavenisku alebo hotovej záhrade, kde sa bude systém realizovať. Odborník z realizačnej firmy potrebuje plán pozemku v mierke 1 : 50 alebo 1 : 100. Ak plány nie sú k dispozícii, treba pozemok zamerať a zaznamenať, kde je zdroj vody, na ktorý sa systém napojí a zdroj elektriny. Je dôležité opísať a posúdiť typy výsadieb, ktoré chceme zavlažovať, zohľadniť prevýšenia v záhrade, poveternostné a svetelné podmienky.







Závlahové systémy záhrad

49587


Závlahové systémy záhrad

49588

Po podrobnom prieskume nasleduje návrh závlahového systému jednotlivých plôch, vymedzia sa samostatné sekcie, určia sa správne typy zavlažovačov pre jednotlivé plochy trávnika a typy kvapkovacej hadice pre výsadby, dimenzujú sa prívodné potrubia. Na základe plánu zavlažovania vznikne plán výkopov. Nesmie sa zabudnúť na miesto, kde bude umiestnená riadiaca jednotka a snímač zrážok.

Zdroj vody


Závlahové systémy záhrad

49590

Zdrojom vody pre závlahový systém najčastejšie býva vodovodná sieť alebo studňa, prípadne nazbieraná dažďová voda. Zbernú nádrž treba vždy napojiť aj na ďalší zdroj vody. Voda z vodovodnej siete je pomerne drahá a často má vysoký obsah chlóru, ktorý rastlinám veľmi neprospieva. Ak je zdrojom vody vodovodná prípojka, je malá pravdepodobnosť, že niekedy budeme musieť bojovať s nedostatkom vody. Voda zo studne je pomerne lacná a bez chlóru, ale môže vo zvýšenej miere obsahovať niektoré prvky a minerály, ktoré môžu mať negatívny vplyv na rastliny, ale aj na niektoré časti závlahového systému. Kopané studne často zadržiavajú iba povrchovú vodu a v období sucha sú pomerne neistým zdrojom vody. Vŕtané studne sústreďujú podzemnú vodu a v lete sú istejším zdrojom na zavlažovanie.


Závlahové systémy záhrad

49606

Čerpadlo

Pri výbere ponorného čerpadla na vodu by sme sa nemali nechať zlákať lacnými replikami z nekvalitných materiálov a komponentov. Antikorové čerpadlá využívajú prednosti kvalitného a trvácneho materiálu s dlhou životnosťou. Oplatí sa investovať do kvalitného zariadenia, keďže nejde o krátkodobú investíciu. Základnými parametrami pri výbere čerpadla sú pracovný tlak a objem prepravenej vody za jednotku času. Na základe týchto údajov dokážeme určiť, koľko zavlažovačov možno zapojiť v jednej sekcii. Čerpadlo by malo obsahovať aj prietokový spínač, malá vodáreň tlakový spínač a filter, v prípade veľmi znečistenej vody viac filtrov za sebou. Každý filter však znižuje tlak, preto je vhodné čerpadlo nadimenzovať s rezervou. Väčšina závlah optimálne pracuje pri tlaku 0,3 až 0,5 MPa.

Výber zavlažovačov


Závlahové systémy záhrad

49609

Zavlažovače sa rozdeľujú do dvoch základných skupín – na statické a rotačné. Statické zavlažovače sa používajú najmä na zavlažovanie menších trávnatých plôch, prípadne nižších porastových skupín, ako sú trvalkové záhony či skalky. Možno ich použiť aj s nadstavcom až do výšky približne 50 cm. Statické zavlažovače sa skladajú z pevného puzdra, výsuvného dielu a dýzy. Dýza môže mať pevnú alebo nastaviteľnú kruhový výsek, prípadne výsek v tvare obdĺžnika. Polomer dosahu zavlažovačov sa pohybuje od 1 do 5,5 m, podľa typu trysky. Výhodami statických zavlažovačov sú jednoduchá konštrukcia, veľká závlahová dávka na plochu v krátkom čase (až 0,5 m3 za hodinu), ľahká výmena dýz, jednoduché nastavenie a priaznivá cena. Za nevýhodu možno považovať malý rádius dosahu.


Závlahové systémy záhrad

49608

Rotačné zavlažovače sa používajú na zavlažovanie väčších plôch, pretože majú väčší rádius zavlažovania. Existuje množstvo druhov rotačných zavlažovačov – od takých, ktoré sú určené pre záhrady rodinných domov, až po zavlažovače parkov a futbalových či golfových ihrísk. Rotačný zavlažovač sa skladá z pevného puzdra, výsuvného mechanizmu a rotačnej hlavy, na ktorej je umiestnená jedna, prípadne viac stabilných alebo vymeniteľných dýz. Rotačné zavlažovače do záhrad majú polomer dostreku 6 – 16 metrov. Dosah a uhol dostreku možno nastavovať. Medzi nevýhody tohto typu zavlažovačov patria dlhšia časomiera zavlažovania, vyššia nepresnosť zálievky (v porovnaní so statickými zavlažovačmi), väčšie zanášanie vody pri prúdení vetra a pri vyšších triedach aj vyššia cena.

Rádius


Závlahové systémy záhrad

49600

Väčšina zákazníkov sa mylne domnieva, že ak má zavlažovač polomer dostreku 4 m, tak na plochu 8 X 8 m stačí umiestniť jeden zavlažovač do stredu. Pri správnom umiestnení by sa malo vychádzať z pravidla, že rádiusy dvoch zavlažovačov do seba navzájom zasahujú. Na kvalitné a rovnomerné zavlaženie plochy 8 X 8 m by sa malo použiť až deväť zavlažovačov (štyri kusy so štvrťkruhovým výsekom do rohov, štyri kusy s polkruhovým výsekom do stredu štyroch strán a jeden kus s plnokruhovou dýzou do stredu plochy). Keď sa už rozhodnete investovať do kvalitného zavlažovacieho systému, oplatí sa obrátiť na odborníkov, ktorí majú skúsenosti s navrhovaním a realizáciou systémov zavlažovania.

Kategória: Záhradná technika
Tagy: záhrada zavlažovanie
Zdieľať článok

Diskusia