CRH Profimalt pre jednoduché murovanie a omietanie

CRH Profimalt pre jednoduché murovanie a omietanie

30. 05. 2018
Zdieľať

Profimalt je určený na výrobu kvalitnej malty na murovanie, ako aj na omietanie všetkých druhov kusového staviva.

Kde na stavbe využijete Profimalt

Profimalt môžete využiť na výrobu murovacej malty pre všetky druhy kusového staviva, ako sú napr. klasické plné tehly, dierované tehly a tehlobloky, priečkovky, pórobetónové tvárnice a priečkovky, betónové tvárnice, prírodný kameň a pod.
Je tiež vhodný na výrobu omietok na vonkajšie a vnútorné použitie najmä pri zhotovovaní jadrových omietok na uvedené typy materiálov, je vhodný aj pri opravách stien a omietok.

Ako pracovať s Profimaltom

Profimalt plne nahrádza pri výrobe mált a omietok cement, vápno a potrebné prísady, pretože všetky zložky sú už v hotovom výrobku zmiešané v správnom pomere. Pre kvalitu pripravených mált a omietok je dôležitý správny technologický postup aj pomer kameniva a vody v zmesi.
Odporúčame používať kamenivo/piesok s certifikátom od výrobcu, najlepšie drobné kamenivo frakcie 0 – 4 mm, resp. kamenivo jemné, piesok frakcie 0 – 2 mm. Kvalita použitého kameniva/piesku je dôležitá a rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje vlastnosti aj trvanlivosť vyrobenej malty.
Voda pre výrobu malty musí byť čistá, bez organických zlúčenín. Pitná voda je použiteľná bez obmedzení a vodu z prírodných podzemných studní je potrebné odskúšať.
Hlavné výhody Profimaltu v porovnaní s klasickou maltou
Úspora nákladov na materiál
•​ Jednoduchá a rýchla výroba
•​ Lacnejšia doprava a skladovanie
•​ Ľahšia manipulácia
•​ Menej odpadu a prašnosti
•​ Menej emisií CO2 – z výroby, z dopravy
•​ Ochrana zdravia
Kategória: Aktuality
Tagy: murovanie stavebný materiál
Zdieľať článok

Diskusia