Nové snímače jemného prachu QSA2700 a QSM21xx
Zdroj: Siemens

Nové snímače jemného prachu QSA2700 a QSM21xx

30. 09. 2020 Zdieľať

V posledných rokoch rastie povedomie o tom, že tuhé znečisťujúce látky vo vzduchu majú významný vplyv na ľudské zdravie. To platí najmä pre metropolitné oblasti s vysokou premávkou a / alebo priemyselnou výrobou. Napriek takmer tomu, že 90 percent času trávime v interiéroch, mnoho ľudí si neuvedomuje, že aj tam by mohli naraziť na problémy s pevnými časticami.

Ochrana používateľov miestností v týchto oblastiach pomocou integrovaného riešenia je jednou z úloh, ktorej sa spoločnosť Siemens venuje pri vývoji novej rady snímačov jemného prachu.

Znečistenie ovzdušia jemným prachom – globálny problém

Jemný prach je rýchlo rastúci problém ovplyvňujúci obyvateľov rušných miest po celom svete: od Pekingu po New York, Paríž, Londýn, ale dotýka sa aj Slovenska. Podľa agentúry EEA (Európska Environmentálna Agentúra) zomiera v Európskej únii predčasne 400 000 ľudí ročne v dôsledku znečistenia jemným prachom¹. Miera úmrtí v Číne a Indii je ešte vyššia. Jemný prach sa vylučuje spaľovaním uhľovodíkov v motoroch vozidiel, ako aj uhlia a lignitu v elektrárňach, priemyselných procesoch alebo v domácnostiach. Existujú ale aj prírodné zdroje jemného prachu. Takými sú napríklad púšte.

Čo je jemný prach?

Jemný prach je obsiahnutý vo časticiach prenášaných vzduchom – neviditeľné voľným okom. Častice vstupujú do nosa, úst a hrdla a môžu dokonca preniknúť hlboko do pľúc a spôsobiť rakovinu pľúc a kardiovaskulárne ochorenia. Vlády mnohých krajín definovali individuálne AQI (Index Kvality Ovzdušia), aby mohli hodnotiť kvalitu ovzdušia z hľadiska znečistenia jemným prachom a informovať o miere znečistenia udávanú v PM², zodpovedajúce rôznym národným normám kvality ovzdušia.

ilustračný obrazok

Zdroj: Siemens

Ako stúpa AQI, je pravdepodobné, že čoraz väčšie percento populácie bude mať vážne nepriaznivé účinky na zdravi.

Nové snímače jemného prachu QSA2700 a QSM21xx

Spoločnosť Siemens má vo svojom portfóliu rady SymaroTM dva typy snímačov jemných prachových častíc PM2.5 a PM10 – priestorové a kanálové.

Priestorové snímače jemných prachových častíc sa vyrábajú v dvoch vyhotoveniach: QSA2700 bez displeja a QSA2700D s displejom. Sú určené pre meranie koncentrácie jemných prachových častíc priamo vo vnútorných priestoroch budov.

Priestorový snímač prachových častíc s displejom QSA2700D

Priestorový snímač prachových častíc s displejom QSA2700D Zdroj: Siemens

Rovnako aj kanálové snímače jemných prachových častíc sa vyrábajú v dvoch vyhotoveniach: QSM2100 – základné vyhotovenie a QSM2162 – multifunkčné vyhotovenie, tzn. okrem jemného polietavého prachu sníma aj vlhkosť a teplotu. Životnosť meracieho modulu pri oboch typoch je viac ako šesť rokov a je ľahko vymeniteľný.

Kanálový snímač prachových častíc s displejom QSM2100

Kanálový snímač prachových častíc s displejom QSM2100

Zvyšovanie hodnoty budovy

S rastúcim povedomím o škodlivých účinkoch jemného prachu na zdravie ľudí úzko súvisí potreba zabezpečiť zdravé životné a tiež pracovné prostredie. Pre majiteľov nehnuteľností a developerov môže zabezpečenie zdravej vnútornej klímy významne zvýšiť komerčnú hodnotu budov.

Vysoký výkon

Snímače jemného prachu radu QSA a QSM od spoločnosti Siemens sú určené pre špičkové aplikácie a sú vhodné pre širokú škálu budov, komerčných aj bytových. Medzi prípady použitia patrí regulácia znečisťovania ovzdušia pre jednu alebo viac miestností, ako aj integrácia do sofistikovaných systémov riadenia budov na celkové monitorovanie a kontrolu vnútorného prostredia. Senzory jemného prachu sú vhodné na použitie so všetkými voľne programovateľnými riadiacimi jednotkami Siemens, ako sú rady Desigo Room Automation a Climatix.

Hlavné črty snímačov QSA a QSM

• Vysoká presnosť merania PM2.5 a PM10
• Veľmi spoľahlivé monitorovanie a riadenie miestnosti
• Varianty s alebo bez vysokokvalitného farebného displeja
• Voliteľný jazyk a trieda IAQ
• Výstup DC 0…10 V a Modbus
• Snímač prítomnosti pre aktiváciu displeja
• Jednoduchá a rýchla výmena meracieho modulu snímača

1) EEA Report No 28/2016, Air quality in Europe 2016 – správa
2) PM (particulate matter) veľkosti menej ako 2,5 µm alebo menej ako 10 µm v priemere
3) VOC – Volatile Organic Compounds (prchavé organické zlúčeniny)

Ďalšie informácie o produktoch nájdete na stránke: www.siemens.sk/technologie-budov

Kategória: Aktuality
Tagy: snímače prachu
Zdieľať článok