snímače prachu

Nové snímače jemného prachu QSA2700 a QSM21xx
Aktuality

Nové snímače jemného prachu QSA2700 a QSM21xx

V posledných rokoch rastie povedomie o tom, že tuhé znečisťujúce látky vo vzduchu majú významný vplyv na ľudské zdravie. To platí najmä pre metropolitné oblasti s vysokou premávkou a / alebo priemyselnou výrobou. Napriek takmer tomu, že 90 percent času trávime v interiéroch, mnoho ľudí si neuvedomuje, že aj tam by mohli naraziť na problémy s pevnými časticami.