Nevítaní spolubývajúci

Nevítaní spolubývajúci

02. 02. 2007
Zdieľať

Každý deň sa ho zbavujete, a pritom ho každý deň vytvárate. Odpad je nerozlučnou, aj keď niekedy nie veľmi vábnou súčasťou našej existencie a my vymýšľame rozličné spôsoby, ako sa ho elegantne zbaviť.
Nevítaní spolubývajúci

77758

Pred niekoľkými rokmi som bola na návšteve u kamaráta v Rakúsku. A dopustila som sa tam takmer trestného činu – ľahkovážne som vyhodila prázdny téglik od jogurtu do odpadkového koša. Odtiaľ ho však môj známy zhnusene vytiahol, umyl a demonštratívne odniesol do nádoby na plasty. Predtým ešte odstránil viečko, pre obsah kovu putovalo inam. To bola moja prvá lekcia z triedenia odpadu, ktoré sa stále viac stáva bežnou súčasťou nášho života. Aj keď niektorí o jeho zmysle ešte stále pochybujú.

Nevítaní spolubývajúci

77756


Nevítaní spolubývajúci

77757

Kôš na separovaný odpad môže byť praktický, ale aj elegantný. Výrobok od firmy Brabantia. (Luis)


Vytriediť?

Najčastejším argumentom proti býva, že starostlivo vytriedený odpad sa aj tak vysype na jednu hromadu, čo je nezmysel. Špecializované firmy triedený odpad nesmú zmiešať s komunálnym. Keď je v ňom veľký podiel prímesí, musia ho dokonca dotriediť. Využitie triedeného odpadu je pomerne široké, z PET fliaš sa vyrábajú vlákna používané ako výplň do spacích vakov, z ďalších plastov sa vyrábajú napr. vrecia na odpadky či záhradný nábytok. Sklo sa k nám vracia v podobe nových fliaš na pivo alebo minerálky a recyklovaný papier poznáte isto zo zošitov, obálok atď.


Nevítaní spolubývajúci

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

77765

V mnohých rodinách bývajú prísnymi strážcami triedenia predovšetkým deti. V škole sa učí aj ekologická výchova, a tak ony samy často nútia rodičov, aby sa správali k životnému prostrediu ohľaduplnejšie. V prípade triedeného odpadu ide naozaj iba o trošku práce navyše. Triedenie vám môže ušetriť aj peniaze – v dome, v ktorom bývam, sa už triedi celkom obstojne, a výsledok je hmatateľný. Kontajner na zmiešaný odpad dávame odvážať dvakrát menej často ako ostatní. Prospešné by bolo aj to, keby sa v budúcnosti obce viac zamerali i na triedenie kovov – napr. hliníka, ktorý obsahujú už spomínané viečka od jogurtov. Výroba hliníka je totiž energeticky veľmi náročná, čo, samozrejme, predstavuje záťaž pre životné prostredie.

Rozdrviť?


Nevítaní spolubývajúci

77760

V oblasti likvidácie organického odpadu sa rastúcej obľube spotrebiteľov tešia kuchynské drviče odpadkov. Tie sa osádzajú priamo do drezov a slúžia na drvenie nielen zvyškov organického odpadu (rybacie a kuracie kosti, odrezky mäsa, šupky zo zeleniny, škrupiny orechov a vajec, kôstky z ovocia…), ale aj na likvidáciu ohorkov cigariet alebo papierových obrúskov a filtrov. V drviči sa všetko rozdrví na malé čiastočky, ktoré potom prúd studenej vody (zráža tuk, ktorý sa nabaľuje na tvrdšie kúsky rozdrveného organického odpadu) odplaví do kanalizácie (septiku). Pred používaním drvičov však varujú ekológovia, pretože tým, že v domácnosti budete používať drviče, prispievate k vzniku veľkého množstva problematického odpadu. Pre životné prostredie by bolo lepšie, keby biologický odpad z domácností skončil v domácich kompostéroch. A riešenie existuje aj pre obyvateľov sídlisk, ktorí nemajú vlastnú záhradku alebo priestor na svoj vlastný kompost – môžu spolu so svojimi susedmi využívať uzamykateľné (komunitné) kompostéry spoločné pre celý dom. Podobné kontajnery na triedenie bioodpadov, ktoré tvoria viac ako tretinu hmotnosti odpadov z domácností, sa už používajú v Nemecku alebo v Rakúsku.


Nevítaní spolubývajúci

77761

Podľa pravidiel!

Raz za čas vaše domáce spotrebiče jednoducho doslúžia a v tej chvíli prichádza opäť problém, kam s nimi. Vyhodiť starú chladničku do kontajnera za domom nemôžeme, a tak neostáva nič iné, ako ju odviezť do špecializovanej zberne. Určite nie do bežného odpadu! Podľa platného zákona o odpadoch môžu občania spotrebiče, ktoré doslúžili, bezplatne odovzdať na miestach spätného odberu. Od augusta 2005 slovenské právne normy uložili výrobcom a dovozcom elektrozariadení povinnosť postarať sa o svoje výrobky po skončení ich životnosti, ako aj o už existujúci historický elektroodpad. Najväčší výrobcovia a dovozcovia malých a veľkých domácich spotrebičov spoločne založili Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu ENVIDOM, ktoré tieto zodpovednosti na seba prevzalo a zabezpečuje ich splnenie.


Nevítaní spolubývajúci

77764

Nefunkčné elektrospotrebiče môžete odovzdať na zbernom dvore, kde sa nachádzajú špeciálne kontajnery, alebo na zbernom mieste – väčšinou bývajú v prevádzkach predajcov bielej techniky.

Miesta spätného odberu sú povinné spotrebič prevziať zadarmo bez ohľadu na váš trvalý pobyt. Zoznam zberných miest nájdete aj na adrese www.envidom.sk.


Nevítaní spolubývajúci

77755

Väčšina predajcov bielej techniky ponúka svojim zákazníkom zadarmo odvoz starého spotrebiča ako benefit pri nákupe nového. Zákon im ukladá povinnosť spotrebič bezplatne prevziať v prevádzke pri nákupe nového spotrebiča podobného charakteru a funkcie (na značke elektrospotrebiča ani na mieste pôvodného nákupu pritom nezáleží) alebo aspoň informovať zákazníkov, kde ho môžu bezplatne odovzdať. Predajca, ktorý uskutočňuje spätný odber, ho však môže odmietnuť, ak neobsahuje základné komponenty alebo obsahuje nenáležitý odpad. Spätný odber sa pritom vzťahuje nielen na veľké biele domáce spotrebiče, akými sú chladničky, mrazničky, práčky a umývačky. V kontajneri by sa nemalo ocitnúť ani drobné elektro čiže sušiče vlasov, rýchlovarné kanvice, hriankovače, fritézy, holiace strojčeky, prípadne domáce prístroje a nástroje – vŕtačky, brúsky, AKU skrutkovače alebo záhradné kosačky.

Elektrické spotrebiče často obsahujú látky, ktoré môžu byť nebezpečné pre ľudské zdravie alebo životné prostredie. Ich ekologickú likvidáciu je často schopná zabezpečiť iba odborná firma. Niektoré materiály z vyradených prístrojov, napríklad farebné kovy, sú navyše dosť cenné a po náležitom spracovaní sa dajú opätovne využiť. Ich recyklácia tak nielen pomáha chrániť prírodné zdroje, ale zároveň znižuje budúce náklady na výrobu nových spotrebičov.


Čo a ako triediť?

do nádob na papier ÁNO: noviny, časopisy, katalógy, neznečistené papierové vrecúška, kartóny, škatule, kancelársky papier, knihy, zošity, čistý baliaci papier, papierové obrúsky

do nádob na papier NIE: škatule od mlieka a iných nápojov v tetrapackových obaloch (na tie sú špeciálne kontajnery), uhlový prepisovací papier (kopír), voskovaný papier, papier znečistený potravinami, obväzy, vložky, použité plienky, papierové obaly kombinované s plastmi a kovovými fóliami…

do nádob na sklo ÁNO: sklenené fľaše od nápojov, biele aj farebné sklo, veľké sklenené črepy, sklenené nádoby, sklo by malo byť čisté, bez korkových zátok, viečok, kovových korunkových alebo plastových uzáverov

do nádob na sklo NIE: keramika, porcelán, kamenina, žiarovky, žiarivky, zrkadlá, sklo s drôteným výpletom, automobilové sklá
do nádob na plasty ÁNO: PET fľaše, plastové obaly, vrecúška, fólie, plastové vrecúška od mlieka, tégliky od jogurtov a iných mliečnych výrobkov (bez kovovej fólie), plastové obaly zo spotrebného tovaru, polystyrén, výrobky z plastov

do nádoby na plasty NIE: viacvrstvové obaly kov – plast, plastové obaly znečistené chemickými látkami, minerálnymi olejmi


TIP odborníka

Ing. Gabriela Bogdányová
marketingová manažérka
EKOLAMP Slovakia


1. Ak mi trebárs doma praskne žiarovka, kam s ňou?

V prvom rade si treba ujasniť, ktoré svetelné zdroje patria do separovaného zberu a ktoré nie. Vo vašej otázke spomínate žiarovky. Táto terminológia sa používa na tzv. tepelné svetelné zdroje, t. j. na tie zdroje, kde sa svetlo tvorí rozžeravením vlákna, napr. volfrámu. Tieto svetelné zdroje nepatria do separovaného zberu. Sú to napr. klasické žiarovky (normálky), reflektorové žiarovky, celá skupina halogénových žiaroviek, autožiarovky a pod. Po vypálení možno tieto žiarovky dávať do komunálneho odpadu.

Do separovaného zberu patria výbojové svetelné zdroje, tzv. žiarivky. V tejto skupine sa svetlo tvorí výbojom a iná je aj technológia výroby. V týchto svetelných zdrojoch sa v nepatrnom množstve nachádza ortuť. Je to nebezpečná látka, ktorá sa pri bežnej teplote vyparuje a vo väčších množstvách nepriaznivo vplýva za zdravie. V nerozbitom stave sú takéto nefunkčné svetelné zdroje neškodné, avšak ak sa rozbijú, ortuť sa dostáva do okolia. Preto je dôležité opatrné zaobchádzanie s takýmito nefunkčnými svetelnými zdrojmi a ich odovzdávanie do separovaného zberu.


2. Ako sa vlastne tento materiál recykluje?

Svetelné zdroje patriace do separovaného zberu sa recyklujú u profesionálnych autorizovaných recyklátorov, t. j. v spoločnostiach, ktoré majú technické zariadenia a príslušné povolenia na vykonávanie tejto činnosti. Možno z nich zužitkovať viac ako 80 % druhotných surovín – napr. sklo, kov, plasty.


3. V posledných rokoch sa o triedení odpadu a recyklácii veľa hovorí – zdá sa vám, že ľudia pristupujú k tejto problematike zodpovednejšie než v minulosti?

Naša doterajšia skúsenosť nasvedčuje tomu, že ľudia sa k problematike separovania odpadu stavajú zodpovednejšie. Postupne sa im dostáva viac do povedomia potreba ochrany životného prostredia a začínajú chápať, že separovaným zberom môžu k tomu prispieť aj oni. Viac sa zaujímajú o svoje okolie a životné prostredie. Mnohí sú si vedomí toho, že nejde len o nich, ale aj o ďalšie generácie.POZOR!

Povinnosť prevziať vyradený elektrospotrebič bezplatne sa však vzťahuje iba na kompletné výrobky. Chladnička s vymontovaným kompresorom už nie je spätne odoberaným elektrozariadením, ale bežným odpadom, a v zbernom dvore s ním potom budú podľa toho zaobchádzať.

Kategória: Navrhovanie interiéru
Tagy: drvič odpad triedenie
Zdieľať článok

Diskusia