Dielňa majstra Eybla

05. 08. 2008
Zdieľať

Prechádzali sme halami najväčšieho rakúskeho nábytkárskeho veľtrhu Wohnen & Interieur, keď nás zaujala malá expozícia vtipných nábytkových kúskov. Navidomoči sa zrodili pod rukami umeleckého kováča a šikovného stolára. Pristavili sme sa. Chlapík s imidžovou čiapkou v štýle Pata a Mata z obľúbeného seriálu A je to na nás chvíľu prekvapene pozeral, ale napokon súhlasil s návštevou v jeho ateliéri.


Do mesiaca a do dňa sme vyrazili smerom na Amstetten a ešte 30 kilometrov do hôr, až kým sa cesta nezačala vinúť horskými priesmykmi k mestečku Ybbsitz. Kováčske remeslo tejto časti Rakúska má bohatú históriu. Miestne pramene už od roku 1437 spomínajú prvú kováčsku dielňu. O polstoročie neskôr uvádzajú, že väčšia časť obyvateľstva patrí k členom kováčskeho cechu.


Dielňa majstra Eybla

158215

Napriek neblahým dôsledkom tridsaťročnej vojny, vojny s Francúzskom a vplyvom spriemyselňovania ybbsitské železné remeslo pretrvalo v premenách času až podnes. Keď do Ybbsitzu prinieslo 19. storočie nové technológie, v mestečku pracovalo ešte 53 kováčskych majstrov a ich viac ako tristo učňov.

Vtedajšiu kováčsku slávu pripomína takmer tri kilometre dlhá „kováčska míľa“. Cesta sa začína na križovatke mestečka a pokračuje ôsmimi zastávkami, medzi ktorými nechýba vodné koleso, most zážitkov, štvormetrové presýpacie hodiny profesora umeleckého kováčstva pána Habermanna a nakoniec aj cieľ našej cesty – kováčska dielňa Seppa Eybla.


Dielňa majstra Eybla

158222

Oheň, kov a úcta

Vyhňa, kde kováč žeravil kusy železa a potom na nákove ťažkými kladivami kul, až kým z nich nevydoloval potrebný tvar, bola priam mystickým miestom pre celé generácie. Hefaistovi nasledovníci sa od dávnoveku tešili úcte svojich súčasníkov. Získavanie kvalifikácie v kováčskom remesle dlho súviselo so starými cechovými praktikami, pri ktorých sa prejavovala výlučnosť spoločenského postavenia kováča. Pracovný deň kováčskemu majstrovi diktovali objednávky, prednosť malo podkúvanie a opravy poľnohospodárskeho náradia. Viacerí kováči dokonca plnili úlohu ľudových zverolekárov (kuršmitov) a kováčska dielňa sa v nejednom prípade stala aj stanicou prvej pomoci pre neborákov so zlomenými končatinami.Osoba kováča bola všeobecne vážená a zväčša titulovaná „pán majster“. Ani tá najjednoduchšia dielňa sa nezaobišla bez nákovy, ohniska, dúchadla z jednoduchého koženého mecha a základných nástrojov na spracovanie železa a podkúvanie koní.
Dielňa majstra Eybla

158218


Dielňa majstra Eybla

158216

Na drevených trámoch pod strechou oddychuje starý kováčsky mech. Väčšia časť zbierky kováčskeho náčinia v prízemí je ešte vždy funkčná.

U majstra Eybla sa zachovali a zrekonštruovali najväčšie vymoženosti, ktoré mohol vyučený kováč nadobudnúť: dve murované ohniská s dymníkom, mechy ťahané nohou, viacero nákov s hranatým i kónickým rohom a otvorom na zápustky. K výbave dielne patrili nástroje na udržiavanie ohniska, jednoduché, dvojručné i zápustkové kladivá, priebojníky, sekáče, rýhovačky, klincovky, závitníky, rôzne druhy klieští, vrtáky, zveráky, pilníky… Veľký stáročný hámor s dreveným ramenom a perák s liatinovým telom, ktorý kmitá vďaka excenteru a zväzku pružín zrekonštruoval sám Sepp Eybl. Neskôr k nim z iných dielní priviezol a opravil vretenový lis a ďalší pneumatický buchar.


Dielňa majstra Eybla

158288

Dúchadlá aj tu voľakedy ťahali ručne, dnes sú už len dokumentom doby. V súčasnosti sa vzduch do dielne vháňa elektrickým ventilátorom. Systém prevodov a kolies, ktorý kedysi odovzdával vodnú energiu vyhni, spí pod strechou. Povyše kováčskeho domu nahradil už pred storočím staré vodné koleso novší spôsob získavania energie. Malá vodná elektráreň zásobuje elektrinou aj spodného suseda.

Umenie a remeslo

Umelecký kováč dokáže zhotoviť všetko – od tradičných hrubých klincov s veľkými vypuklými hlavičkami, ktorými sa obíjali dvere do komôr a hospodárskych stavieb, cez kované dvere, obločnice, mreže, záhradné ploty, železné brány a bráničky, ozdobné mreže, dvierka a pánty pecí až po kovania brán a dvier či cechových truhlíc. To všetko však patrí k tradičným výrobkom, na ktoré sa oddávna špecializovali cechoví kováči.
Dielňa majstra Eybla

158221


Dielňa majstra Eybla

158229

Prečo by mal mať umelecký kováč prichytené zábradlie na schodisku ako obyčajný smrteľník? Eyblovo dielo zo série Šrotart

Kováčsky kumšt si vyžaduje znalosť technológie výroby, poznatky o získavaní vzácnej suroviny a všestrannosť zručného remeselníka. Ak sa k tomu pridá aj cit pre tvarovanie materiálu a schopnosť zhmotňovať umelecké vízie do rozžeraveného železa, potom sa remeslo stane umením. Sepp si, podobne ako väčšina umeleckých kováčov, našiel vlastnú cestu; pod jeho rukami vznikajú tak umelecké diela a plastiky, ktoré získali nejedno ocenenie na medzinárodných výstavách, ako aj kovové prvky pre nábytkové kusy, ktoré navrhuje spolu so stolárom Antonom Halbartschlagrom.
Dielňa majstra Eybla

158225


Dielňa majstra Eybla

158227

So zariadením obytného interiéru si železné kúsky majstra Eybla celkom rozumejú. Tento ráčik čosi zaváži…

Špecialitou dielne Eybla Seppa sú jeho výtvarné kúsky, do ktorých vie s vtipom zakomponovať zaujímavé súčiastky a torzá starých kovových výrobkov zo šrotoviska.

Dom zázrakov a zletov

Rozložitá hmota tradičnej stavby domu z vápencových skál, v ktorom sa od 16. storočia už všeličo ukulo, prešla nakoniec niekoľkými prestavbami bez toho, aby sa zmenil jej tradičný vonkajší vzhľad. Komíny a štítové steny vymurovali z tufu, strechu zakryli šindľom. Voľakedy kováčske rodiny obývali neďaleké panské domy, a tak dielňa bola výlučne pracoviskom. V roku 2000 sa však časť domu, ktorý pamätal iba buchot kováčskych kladív a bucharov, premenila na obytnú zónu s kuchyňou a obývačkou. Vyhňa v hlavnom trakte pôsobí ako bizarná katedrála zdobená pamätnými nástrojmi, ktoré popísal čas.
Dielňa majstra Eybla

158224


Dielňa majstra Eybla

158230

Obytný trakt oddelili až v roku 2000 a zariadili v dobovom štýle. Hlavný vstup do dielne síce nemá vývesný štít, ale logo si majster ukul podľa svojho grifu a vyvesil napravo od vstupných dverí.


Dielňa majstra Eybla

158223

Rekonštrukcia tento priestor zakonzervovala, potrebné náradie opäť uviedla do chodu. Časť podlahy spevnili betónom, aby mohla odolávať nárazom ťažkých bucharov. Ochodzu pod strechou teraz Sepp využíva na stretnutia so známymi. Pri pohľade na vtipné sedenie „na vlastných i cudzích nohách“, ktoré rozveseľuje návštevníkov dielne, sme sa totiž dozvedeli, že Sepp Eybl sa už roky teší z medzinárodne uznávaných stretnutí vybraných kováčskych majstrov, ktoré sa uskutočňujú priamo v jeho dome.

Spomína aj na kamarátov zo Slovenska, ktorí si nedajú ujsť ani tohtoročný júnový kováčsky festival Ferraculum v Ybbsitzi, Romana Hanúska a Pavla Zlatoša. K tomu poslednému sa iste vyberieme do roka a do dňa.
Dielňa majstra Eybla

158228


Dielňa majstra Eybla

158220

Priedomie obytnej časti Susedné domy si rovnako ako dielňa Seppa Eybla zachovali pôvodný ráz.
Článok bol uverejnený v časopise Môj dom 06/2007

Kategória: Návšteva
Tagy: alternatívne bývanie návšteva
Zdieľať článok

Diskusia