Dom, ktorý sa vám vryje do pamäti

23. 04. 2013
Zdieľať

O podobe telavivského domu sa rozhodlo v Barcelone v deň, ktorý jeho autorka Irit Axelrodová venovala návšteve pavilónu medzinárodnej výstavy od Ludwiga Miesa van der Rohe. „Otvorili sa mi oči,“ uviedla v jednom z rozhovorov.

Načo mramor! Načo ónyx!

V uplatnení inšpirácie boli, samozrejme, limity. Tvorila dom v odlišnom prostredí. Nemohla rátať s výhľadom a ďalekými perspektívami. Zatiaľ čo ikona modernej architektúry navrhnutá pred vyše osemdesiatimi rokmi stojí na voľnom priestranstve pod pahorkom Monjuïc s vencom vrchov na obzore, vila nazvaná (podľa začiatočného písmena priezviska majiteľky) eHouse je, naopak, takmer pritisnutá k múrom parcely, skrytá v labyrinte úzkych uličiek telavivskej štvrte Afeka, navyše v rovinatej oblasti. 

Mies van der Rohe, Barcelonský pavilón, 1929, rekonštruovaný 1986

Mies van der Rohe, Barcelonský pavilón, 1929, rekonštruovaný 1986
Amit Geron

Čo je však najdôležitejšie, nemeckému architektovi pri tvorbe pavilónu nebránili v rozlete praktické otázky – jeho úlohou nebolo vytvoriť prostredie na bývanie, ale len primeraný rámec na recepciu, ktorú usporiadal španielsky kráľ Alfonz XIII. pri otvorení výstavy. Architektka však pracovala s prozaickejšími, menej okázalými prostriedkami. Namiesto mramoru, ónyxu a travertínu jej na dialóg hmotného a nehmotného, múru a skla stačil ako protipól betón.

Priečelie eHousu sa vyznačuje, podobne ako jeho vzor Barcelonský pavilón, vyváženým účinkom rôznych materiálov, v tomto prípade omietnutej prednej časti bloku severného krídla a betónu. V menej exponovaných častiach exteriéru sa pridružujú rozsiahle sklené plochy, centrálnu časť so vstupom zvýrazňuje drevo. Akord štyroch materiálov – omietky, betónu, skla a dreva – zaisťujú v bočných pohľadoch drevené podlahy terás. Na kompozícii uličného priečelia sa vtipne podieľa ryha, prechádzajúca z južného (pravého) krídla na betónový múr. Pri pohľade z mierne svažitej ulice vynikajú pri dome kríky železneca (Metrosiderios, vľavo), ktoré majú na jar atraktívne tmavočervené kvety, a pekné koruny vavrínu.

Priečelie eHousu sa vyznačuje, podobne ako jeho vzor Barcelonský pavilón, vyváženým účinkom rôznych materiálov, v tomto prípade omietnutej prednej časti bloku severného krídla a betónu. V menej exponovaných častiach exteriéru sa pridružujú rozsiahle sklené plochy, centrálnu časť so vstupom zvýrazňuje drevo. Akord štyroch materiálov – omietky, betónu, skla a dreva – zaisťujú v bočných pohľadoch drevené podlahy terás. Na kompozícii uličného priečelia sa vtipne podieľa ryha, prechádzajúca z južného (pravého) krídla na betónový múr.
Pri pohľade z mierne svažitej ulice vynikajú pri dome kríky železneca (Metrosiderios, vľavo), ktoré majú na jar atraktívne tmavočervené kvety, a pekné koruny vavrínu.
Amit Geron


Priečelie eHousu sa vyznačuje, podobne ako jeho vzor Barcelonský pavilón, vyváženým účinkom rôznych materiálov, v tomto prípade omietnutej prednej časti bloku severného krídla a betónu. V menej exponovaných častiach exteriéru sa pridružujú rozsiahle sklené plochy, centrálnu časť so vstupom zvýrazňuje drevo. Akord štyroch materiálov – omietky, betónu, skla a dreva – zaisťujú v bočných pohľadoch drevené podlahy terás. Na kompozícii uličného priečelia sa vtipne podieľa ryha, prechádzajúca z južného (pravého) krídla na betónový múr. Pri pohľade z mierne svažitej ulice vynikajú pri dome kríky železneca (Metrosiderios, vľavo), ktoré majú na jar atraktívne tmavočervené kvety, a pekné koruny vavrínu.


S precízne zladenými detailmi, napríklad vstupnej bránky, dverí a obkladov strednej časti domu a žalúzií na sklenej stene v obývacom priestore dlhej štrnásť metrov, sa stretávame v celom dome. Vedľa vstupu sú rozložené polyetylénové guľové svietidlá od talianskej firmy Globo, ktorých variant AquaGlobo pláva aj v reflexnej nádrži.

S precízne zladenými detailmi, napríklad vstupnej bránky, dverí a obkladov strednej časti domu a žalúzií na sklenej stene v obývacom priestore dlhej štrnásť metrov, sa stretávame v celom dome.
Vedľa vstupu sú rozložené polyetylénové guľové svietidlá od talianskej firmy Globo, ktorých variant AquaGlobo pláva aj v reflexnej nádrži
Amit Geron


S precízne zladenými detailmi, napríklad vstupnej bránky, dverí a obkladov strednej časti domu a žalúzií na sklenej stene v obývacom priestore dlhej štrnásť metrov, sa stretávame v celom dome. Vedľa vstupu sú rozložené polyetylénové guľové svietidlá od talianskej firmy Globo, ktorých variant AquaGlobo pláva aj v reflexnej nádrži.


Juhozápadné nárožie s terasou a reflexnou nádržou, ktorá zaberá polovicu šírky parcely. Prečnievajúce severné krídlo vytvára na terase závetrie a chráni miesto na stolovanie. Vždyzelené duby vyrastajú na terase i trávniku zo štvorcov – v strihanom trávniku vytvára tento geometrický obrazec odlišný porast.

Juhozápadné nárožie s terasou a reflexnou nádržou, ktorá zaberá polovicu šírky parcely. Prečnievajúce severné krídlo vytvára na terase závetrie a chráni miesto na stolovanie. Vždyzelené duby vyrastajú na terase i trávniku zo štvorcov – v strihanom trávniku vytvára tento geometrický obrazec odlišný porast.
Amit Geron

Sklo v dome, dom v skle 

Sklené plochy v celej – a to značnej – výške priestorov v eHouse sú dôležité aj ako reflexné plochy ozvláštňujúce priestor. Napríklad sklená stena susediaca s veľkou terasou pri obývačke má impozantnú dĺžku až štrnásť metrov. Sklo nachádzame aj na nečakaných miestach, napríklad vo vedľajšom severnom krídle oddeľuje v kúpeľni hlavnej spálne umývací pult od vane. Prekvapením je približne meter vysoké okno tesne nad podlahou v chodbách obkolesujúcich spálňu, cez ktoré je osvetlený priestor na nižšom podlaží. Sklený sokel, ktorý sa zjaví za rohom po niekoľkých krokoch od vchodu, je dizajnérskym bonbónikom, pre ktorý sa dom vryje do pamäti. 

Podobne ako ryha na priečelí pokračuje výrez tvoriaci horizontálu na najbližšom rovnako orientovanom betónovom múre – v chodbe severného krídla (obr. 11). Tu, v obývacom priestore, je vo výreze umiestené okno na výhľad od jedálenského stola. Opačnú os tvorí okno v rohu miestnosti obrátené k vchodu. Pretínajúce sa osi sú kľúčovým prvkom dizajnu domu.  Chodníky, aké vidíme v podraste z brečtanu, už dlho inšpirujú architektov v japonských čajových záhradách rodži.

Podobne ako ryha na priečelí pokračuje výrez tvoriaci horizontálu na najbližšom rovnako orientovanom betónovom múre – v chodbe severného krídla (obr. 11). Tu, v obývacom priestore, je vo výreze umiestené okno na výhľad od jedálenského stola. Opačnú os tvorí okno v rohu miestnosti obrátené k vchodu. Pretínajúce sa osi sú kľúčovým prvkom dizajnu domu.
Chodníky, aké vidíme v podraste z brečtanu, už dlho inšpirujú architektov v japonských čajových záhradách rodži.
Amit Geron


Podobne ako ryha na priečelí pokračuje výrez tvoriaci horizontálu na najbližšom rovnako orientovanom betónovom múre – v chodbe severného krídla (obr. 11). Tu, v obývacom priestore, je vo výreze umiestené okno na výhľad od jedálenského stola. Opačnú os tvorí okno v rohu miestnosti obrátené k vchodu. Pretínajúce sa osi sú kľúčovým prvkom dizajnu domu. Chodníky, aké vidíme v podraste z brečtanu, už dlho inšpirujú architektov v japonských čajových záhradách rodži.


Niekoľko pretínajúcich sa osí sa črtá ihneď po vstupe do domu. Tvoria ich napríklad zrkadlá proporčne zosúladené s výrezmi v múre napríklad s kuchynským oknom na susednej fotografii. Vystupujúci blok, ktorý plní funkciu police, je dekorovaný typografickými znakmi pripomínajúcimi komixové bubliny a popart; v dome sú na viacerých miestach detaily v podobnom duchu – piktogramy a motívy písma.

Niekoľko pretínajúcich sa osí sa črtá ihneď po vstupe do domu. Tvoria ich napríklad zrkadlá proporčne zosúladené s výrezmi v múre napríklad s kuchynským oknom na susednej fotografii. Vystupujúci blok, ktorý plní funkciu police, je dekorovaný typografickými znakmi pripomínajúcimi komixové bubliny a popart; v dome sú na viacerých miestach detaily v podobnom duchu – piktogramy a motívy písma.
Amit Geron


Dom, ktorý sa vám vryje do pamäti

1212849
Amit Geron

Všetky cesty vedú k zeleni 

Dom je teda uzavretý sám do seba, nevystavuje sa pohľadom, neponúka ďaleké perspektívy, len pohľadové osi. Architektka im hovorí vizuálne koridory. Smerujú k stromom a kríkom a po niekoľkých metroch ich ukončuje múr. Koridory prispievajú k tomu, že široká chodba v strede severného krídla, vyhradeného na spálne, pracovne, resp. herne, pôsobí ako súčasť obývacej zóny v druhom, južnom, krídle. Slovom, jeden monumentálny priestor. Rovnakým smerom, súbežne s koridormi, vedú línie vyhĺbené v múre z pohľadového betónu aj v omietnutom strope, ba pokračujú i na priečelí. Vodorovný smer zdôrazňuje premenlivými pásmi svetla aj dlhý a úzky svetlík, ktorý vedie celým domom od severu na juh. Umocňujú ho napokon police, na ktoré architektka pamätala navrhnutím plytkých výklenkov v betóne – niky na rôznych miestach dopĺňajúce zariadenie sú špecifikom domu. Zvislice okien vnášajú do interiéru opačný smer. Nedovoľujú, aby znásobené vodorovné línie pôsobili ťaživo. Jeden z hlavných princípov, dva protikladné smery, sa v dome opakuje aj v menšom meradle, dokonca v detailoch.

Obývací priestor je prevoňaný vetvičkami eukalyptu so striebristými listami (Eucalyptus cinerea) v prírodnej kytici. Váza s kyticou stojí na stole La Rotonda s nohami z načierno moreného jaseňa (Cassina Spa, 1977) od Maria Belliniho, okolo stola sú stoličky potiahnuté kožou, Scacchi (Poliform, 1993) od Paola Pivu. Zadná stena bloku s kuchynskými spotrebičmi tvorí dokonalé pozadie aj ostatným významným dizajnérskym dielam, okrem iného svietidlu Dear Ingo (Moooi, 2003) od telavivského dizajnéra Rona Gilada žijúceho v New Yorku, dvom kreslám 512 Ombria s čierno lakovanými nohami v atraktívnej úprave embossed (Cassina, 2004) od Le Corbusierovej spolupracovníčky Charlotte Perrlandovej a konferenčným stolíkom La Table Basse z lakovaného hliníka (MDF Italia) od Xaviera Lusta.

Obývací priestor je prevoňaný vetvičkami eukalyptu so striebristými listami (Eucalyptus cinerea) v prírodnej kytici. Váza s kyticou stojí na stole La Rotonda s nohami z načierno moreného jaseňa (Cassina Spa, 1977) od Maria Belliniho, okolo stola sú stoličky potiahnuté kožou, Scacchi (Poliform, 1993) od Paola Pivu. Zadná stena bloku s kuchynskými spotrebičmi tvorí dokonalé pozadie aj ostatným významným dizajnérskym dielam, okrem iného svietidlu Dear Ingo (Moooi, 2003) od telavivského dizajnéra Rona Gilada žijúceho v New Yorku, dvom kreslám 512 Ombria s čierno lakovanými nohami v atraktívnej úprave embossed (Cassina, 2004) od Le Corbusierovej spolupracovníčky Charlotte Perrlandovej a konferenčným stolíkom La Table Basse z lakovaného hliníka (MDF Italia) od Xaviera Lusta.
Amit Geron


Dom, ktorý sa vám vryje do pamäti

1212850
Amit Geron


Záhradnú fasádu južného bloku možno považovať za proporčne odlišnú analógiu početných výrezov v múroch v interiéri.  Kamenná drvina vo štvorcových výrezoch tu i na severnej terase pomáha zadržiavať v pôde vodu a chráni korene stromu pred prehrievaním.

Záhradnú fasádu južného bloku možno považovať za proporčne odlišnú analógiu početných výrezov v múroch v interiéri.
Kamenná drvina vo štvorcových výrezoch tu i na severnej terase pomáha zadržiavať v pôde vodu a chráni korene stromu pred prehrievaním.
Amit Geron


Záhradnú fasádu južného bloku možno považovať za proporčne odlišnú analógiu početných výrezov v múroch v interiéri. Kamenná drvina vo štvorcových výrezoch tu i na severnej terase pomáha zadržiavať v pôde vodu a chráni korene stromu pred prehrievaním.

 

Snímka dokladá odlišnosť pohľadových osí, ktoré architektka nazýva vizuálne koridory – stredný ústi do sporo osvetleného úzkeho dvora. K atmosfére prispieva neosvetlená západná stena obrátená do ulice. Východnej pri dlhom okne dodáva ešte viac svetla svetlík.  Pred oknom obráteným k vstupu stojí lampa Knueller z pokrčeného papiera a sklolaminátu (Ingo Maurer, 2004) od Bernharda Desseckera, v popredí je nad raňajkovým stolom vysunutá nástenná lampa 265 od Paola Rizzata (Flos, 1973).

Snímka dokladá odlišnosť pohľadových osí, ktoré architektka nazýva vizuálne koridory – stredný ústi do sporo osvetleného úzkeho dvora. K atmosfére prispieva neosvetlená západná stena obrátená do ulice. Východnej pri dlhom okne dodáva ešte viac svetla svetlík.
Pred oknom obráteným k vstupu stojí lampa Knueller z pokrčeného papiera a sklolaminátu (Ingo Maurer, 2004) od Bernharda Desseckera, v popredí je nad raňajkovým stolom vysunutá nástenná lampa 265 od Paola Rizzata (Flos, 1973).
Amit Geron


Snímka dokladá odlišnosť pohľadových osí, ktoré architektka nazýva vizuálne koridory – stredný ústi do sporo osvetleného úzkeho dvora. K atmosfére prispieva neosvetlená západná stena obrátená do ulice. Východnej pri dlhom okne dodáva ešte viac svetla svetlík. Pred oknom obráteným k vstupu stojí lampa Knueller z pokrčeného papiera a sklolaminátu (Ingo Maurer, 2004) od Bernharda Desseckera, v popredí je nad raňajkovým stolom vysunutá nástenná lampa 265 od Paola Rizzata (Flos, 1973).


V kuchyni slúži ako odkladací priestor parapet pásového okna a výrez v múre pozdĺž pracovnej dosky. Z opačnej strany kuchyne, od dverí do záhrady, sa núka výhľad na reflexnú nádrž, rolety chránia interiér pred popoludňajším slnkom.  V loftovom architektonickom rámci sú integrované spotrebiče Miele z leštenej ocele, kanvica Alessi Mami od Stefana Giovannoniho (2003) na sporáku je ďalším príkladom z kolekcie špičkového talianskeho dizajnu.

V kuchyni slúži ako odkladací priestor parapet pásového okna a výrez v múre pozdĺž pracovnej dosky. Z opačnej strany kuchyne, od dverí do záhrady, sa núka výhľad na reflexnú nádrž, rolety chránia interiér pred popoludňajším slnkom.
V loftovom architektonickom rámci sú integrované spotrebiče Miele z leštenej ocele, kanvica Alessi Mami od Stefana Giovannoniho (2003) na sporáku je ďalším príkladom z kolekcie špičkového talianskeho dizajnu.
Amit Geron


V kuchyni slúži ako odkladací priestor parapet pásového okna a výrez v múre pozdĺž pracovnej dosky. Z opačnej strany kuchyne, od dverí do záhrady, sa núka výhľad na reflexnú nádrž, rolety chránia interiér pred popoludňajším slnkom. V loftovom architektonickom rámci sú integrované spotrebiče Miele z leštenej ocele, kanvica Alessi Mami od Stefana Giovannoniho (2003) na sporáku je ďalším príkladom z kolekcie špičkového talianskeho dizajnu.


Dom, ktorý sa vám vryje do pamäti

1212848
Amit Geron

Priestor na bývanie aj na rozlet

Otvorený pôdorys, ktorý architektka navrhla v hlavnom, južnom, krídle, je viac ako len príklad súčasného trendu, kde okrem iného patria i dnes populárne otvorené kuchyne. Je to tiež viac ako len inšpirácia barcelonským dielom predstaviteľa Bauhausu, u ktorého, ako vystihol katalánsky architekt Cristian Cirici, „nevieme povedať, kde sa priestor začína a kde končí“. Axelrodová chcela vytvoriť obydlie, kde by na 446 štvorcových metroch boli dva veľkorysé obytné priestory – pre dospelých a na dolnom podlaží samostatný pre deti. Ten nepriamym osvetlením pripomína patio a vlastne tak aj slúži. K tomu mala pridať šesť pohodlných miestností na prácu, odpočinok a ubytovanie hostí. Na parcelu s rozlohou o niečo viac ako tisíc štvorcových metrov sa zmestili ešte aj tri väčšie terasy a v juhovýchodnom rohu rozsiahla reflexná nádrž – samozrejme, v modernistickom duchu, i keď v tomto prípade architektka na Barcelonský pavilón nenadviazala.

Dom, ktorý sa vám vryje do pamäti

1212846
Amit Geron


Dom, ktorý sa vám vryje do pamäti

1212847
Amit Geron


Vyvýšená spálňa umožnila vytvoriť pri päte múru sklený sokel, cez ktorý prúdi svetlo do dolného obytného priestoru, momentálne slúžiaceho ako herňa. Police, ryhy v múroch a svetlo rozptýlené laminovaným mliečnym sklom svetlíka vytvárajú silné horizontály, ktoré zmierňuje vysoký priechod do dvoch detských izieb a sklené steny – vľavo odkrýva pohľad do úzkeho dvora s vysadeným bambusom (Bambusa multiplex), doprostred terasy vybrali rohovník (Ceratonia Siliqua) s plodmi známymi ako svätojánsky chlieb. Na sklených dverách na terasu upúta piktogram bicykla – vedľa je naozaj miesto na ich uloženie.

Vyvýšená spálňa umožnila vytvoriť pri päte múru sklený sokel, cez ktorý prúdi svetlo do dolného obytného priestoru, momentálne slúžiaceho ako herňa.
Police, ryhy v múroch a svetlo rozptýlené laminovaným mliečnym sklom svetlíka vytvárajú silné horizontály, ktoré zmierňuje vysoký priechod do dvoch detských izieb a sklené steny – vľavo odkrýva pohľad do úzkeho dvora s vysadeným bambusom (Bambusa multiplex), doprostred terasy vybrali rohovník (Ceratonia Siliqua) s plodmi známymi ako svätojánsky chlieb. Na sklených dverách na terasu upúta piktogram bicykla – vedľa je naozaj miesto na ich uloženie.
Amit Geron


Vyvýšená spálňa umožnila vytvoriť pri päte múru sklený sokel, cez ktorý prúdi svetlo do dolného obytného priestoru, momentálne slúžiaceho ako herňa. Police, ryhy v múroch a svetlo rozptýlené laminovaným mliečnym sklom svetlíka vytvárajú silné horizontály, ktoré zmierňuje vysoký priechod do dvoch detských izieb a sklené steny – vľavo odkrýva pohľad do úzkeho dvora s vysadeným bambusom (Bambusa multiplex), doprostred terasy vybrali rohovník (Ceratonia Siliqua) s plodmi známymi ako svätojánsky chlieb. Na sklených dverách na terasu upúta piktogram bicykla – vedľa je naozaj miesto na ich uloženie.


Architektka v rozhovoroch zdôrazňuje, že obľubuje betón, v čom sa zhoduje s mnohými izraelskými architektmi. Na rozdiel od väčšiny však nenavrhuje betón s odtlačkami štruktúry, ale s hladkým povrchom, rozčleneným iba pravidelnými odtlačkami po debniacich paneloch a kotevným rastrom.

Architektka v rozhovoroch zdôrazňuje, že obľubuje betón, v čom sa zhoduje s mnohými izraelskými architektmi. Na rozdiel od väčšiny však nenavrhuje betón s odtlačkami štruktúry, ale s hladkým povrchom, rozčleneným iba pravidelnými odtlačkami po debniacich paneloch a kotevným rastrom.
Amit Geron


Zariadenie zo svetla a tieňa v juhovýchodnom raňajkovom kúte obývacieho priestoru.

Zariadenie zo svetla a tieňa v juhovýchodnom raňajkovom kúte obývacieho priestoru.
Amit Geron

Každodenné predstavenie

Axelrodová sa všeobecne hlási k tendencii nerozbíjať priestor. Pri natoľko rozsiahlom programe jej však vlastne neostávalo iné, len redukovať rozčlenenie priestoru, ináč by obyvatelia vnímali, že dom je doslova vtesnaný do prostredia. Pri navrhovaní rozľahlých miestností, napríklad loftových, sa architekti stretávajú s výčitkami, že výsledok je neútulný, neosobný. Interiéry eHousu, pravda, ťažko považovať za príklad loftovej architektúry, ba ani kompromisného softloftového variantu. Pripomínajú ho len niektoré industriálne ladené detaily. Až monumentálny priestor pritom nepôsobí sterilne vďaka kultivovanej hre svetla a tieňa. Tejto hre, núka sa slovo architektonickému predstaveniu, pridáva stredomorské slnko kontrast, aký sa vo vyšších zemepisných šírkach nedá napodobiť. Zostrila ho však aj sama architektka. V tomto momente sa pridržiavala príkladu tvorcu pavilónu. Obohatila polotiene filtrovaním svetla cez mliečne sklo, napríklad práve v spomínanom svetlíku na severojužnej osi. K atmosfére domu len prispieva, že zdroje svetla, prirodzeného i umelého, občas až magicky zakrýva presah múru alebo šachta svetlíka.

Pásové okno v severnejšej z dvoch detských izieb, situované v línii očí, tu pôsobí všedne, tento princíp však priniesol aj nezvyčajné riešenia, napríklad okno prispôsobené tomu, kto sedí vo vani. Popartová grafika, typická pre celý dom, sa tu prejavila v šablónovej štylizácii dekóru na stenách.

Pásové okno v severnejšej z dvoch detských izieb, situované v línii očí, tu pôsobí všedne, tento princíp však priniesol aj nezvyčajné riešenia, napríklad okno prispôsobené tomu, kto sedí vo vani. Popartová grafika, typická pre celý dom, sa tu prejavila v šablónovej štylizácii dekóru na stenách.
Amit Geron


V kúpeľni pri veľkej spálni sa za dverami z akvamarínového pieskovaného skla s oceľovými držadlami, ktoré slúžia aj ako sušiaky, skrýva toaleta a sprcha, ako to naznačila architektka svojím popartovým spôsobom – nápismi a piktogramami.

V kúpeľni pri veľkej spálni sa za dverami z akvamarínového pieskovaného skla s oceľovými držadlami, ktoré slúžia aj ako sušiaky, skrýva toaleta a sprcha, ako to naznačila architektka svojím popartovým spôsobom – nápismi a piktogramami.
Amit Geron

 
 

Horné podlažie
1 – terasa
2 – spálňa
3 – kúpeľňa
4 – veľká kúpeľňa
5 – veľká spálňa
6 – podesta s pracovným stolom
7 – terasa
8 – reflexná nádrž
9 – terasa
10 – chodba
11 – kúpeľňa
12 – detská izba
13 – detská izba
14 – šatňa
15 – WC
16 – vstup
17 – obývací priestor
18 – kuchyňa
19 – parkovacia plocha

Horné podlažie
1 – terasa
2 – spálňa
3 – kúpeľňa
4 – veľká kúpeľňa
5 – veľká spálňa
6 – podesta s pracovným stolom
7 – terasa
8 – reflexná nádrž
9 – terasa
10 – chodba
11 – kúpeľňa
12 – detská izba
13 – detská izba
14 – šatňa
15 – WC
16 – vstup
17 – obývací priestor
18 – kuchyňa
19 – parkovacia plocha
Irit Axelrod


Spodné podlažie
20 – herňa

Spodné podlažie
20 – herňa
Irit Axelrod

Horné podlažie
1 – terasa
2 – spálňa
3 – kúpeľňa
4 – veľká kúpeľňa
5 – veľká spálňa
6 – podesta s pracovným stolom
7 – terasa
8 – reflexná nádrž
9 – terasa
10 – chodba
11 – kúpeľňa
12 – detská izba
13 – detská izba
14 – šatňa
15 – WC
16 – vstup
17 – obývací priestor
18 – kuchyňa
19 – parkovacia plocha 
Spodné podlažie
20 – herňa
 
Rastliny spomenuté v článku identifikoval Ľubomír Bút. 
Kategória: Návšteva
Tagy: návšteva sveta zo
Zdieľať článok

Diskusia