Denné svetlo a podkrovný priestor

01.07.2011  |     

Na psychiku človeka pozitívne vplýva, ak je v podkroví aspoň jedna zvislá stena s oknom, ktoré potom dopĺňajú ďalšie okenné otvory v streche. Nie vždy je však možné takto vyriešiť podkrovný priestor – častejšie sa stretávame s nutnosťou zabezpečiť denné svetlo cez strešné okná alebo vikiere.

Vikiere sú realizačne náročnejšie ako strešné okná, zvyšujú však podchodnú výšku, a tým aj priestor v podkroví. Sú výhodnejšie aj z hľadiska prehrievania interiéru, pretože slnečné lúče cez ne dopadajú pod menším uhlom ako cez strešné okná.

Strešné okná prinášajú do interiéru viac prirodzeného svetla pri ploche zasklenia porovnateľnej s vikiermi. Oplatí sa venovať pozornosť správnemu výberu veľkosti a počtu strešných okien, ako aj spôsobu ich osadenia. Ak sa osadia na obidve strany miestnosti a vo väčšom počte, výsledok bude pôsobiť viac harmonicky. Veľmi efektné sú aj kombinácie strešného okna s doplnkovým oknom, ktoré naň zospodu nadväzuje. Do úvahy treba brať aj dráhu, po ktorej sa okolo strechy pohybuje slnko, aby sa využil každý jeho lúč. Netreba sa svetla báť, pretože na strešné okná je možné dať širokú paletu roliet a žalúzií, ktoré vám pomôžu osvetlenie podkrovného priestoru regulovať. Pri strešných oknách platí zásada, že zasklená plocha by mala byť minimálne desatinou v pomere k podlahovej ploche miestnosti. Vo veľkosti okien sa však musí okrem rozmerov miestnosti zohľadniť aj architektonické stvárnenie interiéru a sklon strechy – čím je strecha menej strmá a viac sa približuje k vodorovnej ploche, tým väčšie okno budete potrebovať, aby ste získali rovnaký výhľad.

Ak chceme získať nerušený výhľad, je ideálne osadiť strešné okno tak, aby jeho spodný okraj nebol vyššie ako 120 cm od podlahy. Kyvné strešné okná však výrobca odporúča osadiť už od výšky 85 – 110 cm. Tak budete dobre vidieť von postojačky, ale aj v sede z pohodlného kresla alebo pohovky.

Skúste sa predajcu okien spýtať na hodnotu LT pri kupovanom okne, niekedy označovanú aj g, čo je celková priepustnosť slnečného žiarenia. Uvádza sa v percentách a udáva, koľko svetla okno vpustí do interiéru. Do bytových domov sa neodporúča používať okná s hodnotou LT menšou ako 60 %.


Text: Kamila Ďuríková
Foto: archív firiem
Zdroj: časopis Môj dom JAGA GROUP

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Foto dňa

Rozsiahly dom na samote sa ukrýva pod zelenou strechou

Najnovšie knihy a časopisy

Môj dom 10/2019 v predaji


Byt plný paliet a nádeje
kúpiť v e-shope

 

 

 

 

 

 

 

Najnovšie príspevky