Zdroj: iStock

Aké problémy a výhody prináša bývanie v malom mobilnom dome, na ktorý väčšinou netreba stavebné povolenie?

01. 05. 2023
Zdieľať

O čo ide pri fenoméne malých domčekov a aké výzvy to prináša? Malé mobilné a modulové domčeky, tzv. tiny houses, zažívajú za posledné desaťročia výrazný rozmach, pričom s nárastom cien nehnuteľností, energií bude ich význam do budúcnosti zrejme ešte viac narastať.

V preklade znamená tento pojem maličký alebo drobný domček, ktorý začal byť masovo rozšírený v Spojených štátoch. V tých časoch bol vnímaný ako mini prenosný „domček“ na kolesách, ktorý si mohol dovoliť človek vďaka veľmi nízkej cene aj bez hypotéky a navyše aj bez stavebného povolenia. Prenosné domy tak začali byť „zaparkované“ takmer kdekoľvek, dokonca vznikli oblasti, kde si bolo možné jednoducho len požičať parkovacie miesta na ich zaparkovanie.

žena s notebookom sedí pred mobilným domom

Zdroj: iStock

Čo je tiny house

Tiny house predstavoval najskôr malý dom, zvyčajne mimo siete, často úplne sebestačný, pretože nepotreboval vodovodné, elektrické ani kanalizačné prípojky. Dnes po masovom rozšírení bývania v tomto type domčekov už táto definícia nemá také ostré mantinely. Vo všeobecnosti tak tiny house vnímame ako čokoľvek „výrazne menšie“ ako klasické konvenčné bývanie, spravidla prenosné a výrazne menej závislé od okolitých sietí. S fenoménom tiny houses sú tak na koncepčnej a principiálnej úrovni spojené maličké chalúpky, moderné posedy, kontajnerové bývania, karavany, maringotky, hausbóty či modulové domčeky.

malé modulové domy z dreva

Zdroj: iStock

Pre koho sú mobilné domčeky?

Ak sa pozrieme na túto problematiku bližšie, zistíme, že ľudia si vyberajú takéto bývanie ako alternatívu ku klasickému bývaniu z troch hlavných dôvodov, resp. ľudí bývajúcich v tiny houses môžeme rozdeliť do troch skupín.

V prvej skupine sú ľudia, ktorí v týchto maličkých domoch bývajú väčšinu svojho života, pretože predstavuje ich životný štýl.

Prečítajte si tiež
Odpojiť sa od všetkých sietí, byť nezávislý a vystačiť si s minimálnymi nákladmi? Bývanie v mobilnej drevostavbe vám to umožní

V druhej skupine sú ľudia, ktorí si takéto minimalistické bývanie volia ako dočasné, kým si našetria peniaze na klasické, konvenčné bývanie.

V tretej skupine sú ľudia, ktorí majú tiny house ako druhé či tretie bývanie.

Tiny house ako životný štýl

Ľudia dlhodobo využívajúci minimalistické bývanie vnímajú minimalistický a ekologický spôsob bývania či žitia spravidla aj ako svoju životnú filozofiu. Zvyčajne poznajú svoje miesto na Zemi a svoje potreby a principiálne sa ani nesnažia redukovať svoju ekologickú stopu, pretože nízka ekologická stopa je prirodzeným dôsledkom ich skutočných životných potrieb. Často sú preto chalúpky takýchto ľudí obyčajné maringotky, chatky či lodné kontajnery obklopené ich záhradami a lesíkom, ktoré poskytujú obživu a energetické zdroje pre ich život.

drevená maringotka

Zdroj: iStock

Keďže je ekologický a udržateľný spôsob života životným štýlom týchto ľudí, väčšinou sú ich domčeky skutočne maličké, jednoduché a veľmi dômyselne prispôsobené životu v nich. Ľudia, ktorí si volia minimalizmus (minimalistické bývanie) ako svoju životnú filozofiu, majú spravidla v úcte samých seba a tým pádom aj svoje okolie a veľmi radi pestujú pre seba a svoje rodiny zdravú obživu, preto sú ich domčeky väčšinou na veľkých alebo väčších pozemkoch na okrajoch miest či obcí, prípadne na polosamotách a samotách.

Prečítajte si tiež
Farmársky dom z drevených modulov je skromný, ale nič v ňom nechýba. Upúta vás žltou dutinou

Tiny houses ako prechodné bývanie

 Druhú skupinu tvoria ľudia, ktorí volia tiny house ako prechodné bývanie do času, kým sa dopracujú ku klasickému bývaniu. Kým si ľudia založia rodinu, kým budujú svoje kariéry, študujú a pod., je ich potreba bývania väčšinou nenáročná, pretože chodia do domov/bytov len prespávať. Vedia, že klasický byt či dom by plnohodnotne nemohli a ani nevedeli užívať, preto volia cestu malých domčekov, kde namiesto platenia nájmu v byte platia oveľa menej za prenájom karavanu či maringotky a pod.

žena za oknom v tiny house

Zdroj: iStock

Prípadne si rovno takýto tiny house kúpia a predajú ho pred presťahovaním sa do nového klasického, bývania. Ide o ľudí, ktorí v takomto minimalistickom bývaní nachádzajú len dočasné útočisko, kým si našetria dostatok peňazí na akontáciu budúcej hypotéky, prípadne si popri bývaní v takomto maličkom dome nepostavia nový dom. V tomto prípade nie je výnimkou, že sú takéto maličké domčeky umiestnené na konci pozemkov novostavaných domov a ľudia v nich bývajú počas výstavby nového domu. Aj keď ide spravidla o klasických konzumentov, ktorí si postavia klasické nevyužité domy, niektoré zvyky minimalizmu si často prenesú aj do nového konvenčného bývania.

tiny house na brehu jazera

Zdroj: iStock

Tiny house ako druhé bývanie

Treťou zo základných skupín ľudí užívajúcich tiny houses sú ľudia, ktorí majú tieto domčeky ako druhé či tretie bývanie. Môžu to byť letné či víkendové chatky alebo aj domčeky, ktoré majú veľmi špecifickú funkciu. U našich susedov v Česku nájdeme už relatívne veľa „luxusných posedov“ v podobe maličkých domčekov na stromoch, ktoré sa využívajú len občasne. Ak zvážime pomery v SR a ČR, je zrejmé, že v tejto kategórii, t. j. pri využívaní tiny houses na druhé či tretie bývanie, sú ľudia z vyššej strednej vrstvy.

drevené tiny houses v lese

Zdroj: iStock

Prax ukazuje, že v druhej a tretej skupine ľudí využívajúcich tiny house, teda tých, ktorí ich užívajú ako dočasné bývanie alebo ako druhé či tretie bývanie, je už povedomie o ekológii a udržateľnosti dramaticky nižšie. Tiny house nevnímajú ako prostriedok na redukciu svojej uhlíkovej stopy, ale len ako prostriedok na získanie klasického bývania.

Výzvy a problémy spojené s tiny house

Pozor na záťaž z rýchlych riešení

Keďže vo väčšine prípadov sa tiny houses konštruujú ako prenosné a veľmi malé, v porovnaní s klasickým bývaním pri nich narazíme na viacero úskalí a výziev.

Vďaka stavebným príkazom a zákazom nemôže dom v súčasnosti predstavovať už tak ľahko ekologickú záťaž. No keďže malé mobilné domčeky často nepodliehajú (nepodliehali) stavebnému povoľovaniu, môžu ich užívatelia predstavovať pre okolie ekologické nebezpečenstvo.

Prečítajte si tiež
Modulárny domček zo špeciálnych panelov je nenáročný na údržbu a má plechový plášť

Iný dom, iné správanie

Ďalšou výzvou aj problémom je samotná mobilita týchto domčekov. Spravidla sú vybavené prípojkami na vodu, elektriku, plyn, odpad a pod., ale často sú umiestnené a umiestňované do oblastí, kde nie sú inžinierske siete. Preto sa pri nich navrhuje aj off-grid riešenie, pri ktorom ich nie je nutné pripojiť na tieto siete. Off-grid riešenie vytvára výzvy v dvoch technických oblastiach – prvou sú technické zariadenia využívané v takýchto domoch, druhou je samotná podstata off-grid riešenia, pretože ostrovný (off-grid) systém má vždy určité limity.

solárne panely na tiny house

Zdroj: iStock

Ak sme pripojení na vodovod a elektrickú sieť, môžeme sa kúpať v horúcej vani každý deň bez toho, aby sme postrehli akékoľvek obmedzenie (okrem účtu za teplú vodu), avšak pri off-grid dome sa musíme naučiť iným návykom a správaniu. Musíme sa prispôsobiť možnostiam, ktoré máme, a v tomto prípade nemáme k dispozícii neobmedzené množstvo ani teplej vody, ani elektrickej energie. Ak minieme propán-butánovú fľašu a vybijeme si baterky, môžeme si tak akurát zapáliť sviečky a zohriať si jedlo na ohni, nenabijeme si už ani mobil, ani si nezohrejeme večeru.

kontajnerový tiny house

Zdroj: iStock

Mobilné domy a trvalý pobyt

Treťou významnou výzvou je urbanistická a sociálna oblasť. Keďže tieto domčeky často nemajú/obchádzajú stavebné povolenie, nemajú tieto objekty súpisné číslo, preto ich obyvatelia môžu naraziť na problém s trvalým pobytom – korešpondenčnou adresou, výberom smetí a pod.

Riešenia závisia od nás

Všetko však závisí od ľudí. Tak ako vieme, že nezabíjajú zbrane, ale ľudia, tak aj Tiny houses sú len nástrojom ľudí, ktorí môžu okolo nich vytvoriť krásne kvitnúce, plodiace, voňavé záhrady alebo z nich vyrobia ekologickú katastrofu, kde budú prehadzovať odpad za plot, páliť plasty v kachliach a pod.

interiér tiny house

Zdroj: iStock

Aké technológie mobilné domy zvládnu?

Ako sme už zmienili, technické zariadenia vhodné do malých domčekov sa budú značne odlišovať od klasických konvenčných systémov, a to z dôvodu obmedzenia zdrojov aj priestoru. Ak je tiny houses vyhotovený ako off-grid, je zrejmé, že elektrické podlahové vykurovanie, tepelné čerpadlo, elektrická varná doska a mnohé podobné technológie vyžadujúce veľké množstvo elektrickej energie nie sú vôbec použiteľné, prípadne sa dajú obmedzene využiť vtedy, ak sa hlavné energetické činnosti v off-grid domčeku sústredia do času, keď svieti slnko alebo fúka vietor. V tomto čase je výkon fotovoltiky či veternej turbíny najvyšší a najlepšie (priamo) využiteľný.

tiny house

Zdroj: iStock

Príklad, ako by to mohlo fungovať v praxi

Na ilustráciu si ukážme, čo by vyžadovalo elektrické vykurovanie TH s príkonom 1 kW. Jednodňové vykurovanie by spotrebovalo celú kapacitu dvoch batérií (12 V 200 Ah, jedna váži 57 kg). Vieme si tak lepšie predstaviť, že ak by sme mali v zime jeden týždeň zamračené, akú kapacitu batérií by sme potrebovali len na vykurovanie domčeka.

V týchto domčekoch sa preto popri komerčne zaujímavých dostávajú na rad energeticky efektívne riešenia. Závislosť od lacných energetických zdrojov zo siete sa nahrádza drahšími alternatívami, ktoré však zvyšujú robustnosť a práve nezávislosť od externých dodávok.

interiér tiny house

Zdroj: iStock

Pri dlhodobom odstavení elektrickej siete sa klasický dom stane rýchlo neobývateľný. Bez elektriny v ňom „nenabehne“ ani plynový kotol (keďže je riadený elektronikou), potraviny v chladničke aj mrazničke sa znehodnotia. V zime zamrzne vykurovací systém, popraskajú rúrky atď. Koncept mobilných domčekov je spravidla vyriešený tak, že aj po jeho „zaparkovaní“ a opustení sa jeho zariadenia neznehodnotia, jeho „zakonzervovanie“, odvodnenie a vypnutie je jednoduché a rýchle. Spravidla teplovzdušné vykurovanie na tuhé či plynové palivo (propánové alebo propán-butánové fľaše) nie je náchylné na mráz a dlhodobú odstávku. Prietokový ohrievač teplej vody je ľahko, jednoducho a rýchlo „odvodniteľný“, ak ho porovnáme s klasickým vodovodným systémom domu s tepelným čerpadlom a 200-litrovým zásobníkom/bojlerom. Identicky energetický, spravidla autonómny systém, je nezávislý od vonkajších inžinierskych sietí a je jednoducho „zaparkovateľný“ aj na niekoľko rokov bez znehodnotenia.

Prečítajte si tiež
Manželský pár sa na dôchodok presťahoval do maringotky. Ich útulné bývanie v prírode im mnohí závidia!

Trend a budúcnosť mini domčekov

Tiny houses zažívajú za posledné desaťročia výrazný rozmach, pričom s nárastom cien nehnuteľností, energií a hlavne sociálnych neistôt bude ich význam do budúcnosti zrejme ešte viac narastať. Ich veľkú výhodu oproti klasickým, konvenčným formám bývania (byt, dom) predstavuje fakt, že na ich stavbu potrebujeme zlomok stavebných materiálov, energií a prostriedkov.

tiny house ilustrácia

Zdroj: iStock

Človek so základnými manuálnymi zručnosťami si dokáže takéto bývanie postaviť aj svojpomocne, čím ešte zvýši jeho finančnú nenáročnosť a dostupnosť. Pre tých z nás, ktorí si objednávame na vyvŕtanie diery na zavesenie obrazu špecializovaných odborníkov, už našťastie existuje mnoho firiem, ktoré nám postavia Tiny house na kľúč podľa našich predstáv a potrieb, no za to sa už platí. Cena TH je logicky nižšia ako pri klasickom „veľkom“ dome alebo byte, ale keďže je tento fenomén marketingovo zaujímavý a stále relatívne málo rozšírený, môže byť často nadhodnotená, všetko záleží od našich požiadaviek. Vieme si zadovážiť skromnú, celoročne obývateľnú maringotku rádovo v jednotkách tisíc eur alebo modulový, rozoberateľný „luxusný“ domček v cene niekoľkých desiatok tisíc eur.

Text: Stanislav Števo. Autor sa venuje udržateľnému spôsobu života a návrhom udržateľných stavieb. Článok bol redakčne upravený.
Foto: iStock
Zdroj: časopis TZB

 

Kategória: Stavba
Tagy: kontajnerový dom maringotka mobilný dom modulové domy tiny houses
Zdieľať článok
„Obkukané“ tulipány? Ale kdeže! Zmrzlinové, strapaté či zelenokveté odrody zmenia váš názorZáhrada

„Obkukané“ tulipány? Ale kdeže! Zmrzlinové, strapaté či zelenokveté odrody zmenia váš názor

Pamätník troch odbojov: Betónová škrupina chráni staré murivo aj unikátny príbeh jednej českej rodinyASB.sk

Pamätník troch odbojov: Betónová škrupina chráni staré murivo aj unikátny príbeh jednej českej rodiny

Okrasnú ďatelinu si obľúbite. Ako ju pestovať a prečo si tento druh nemýliť s oxalisom?Záhrada

Okrasnú ďatelinu si obľúbite. Ako ju pestovať a prečo si tento druh nemýliť s oxalisom?

Ako podporiť vianočný kaktus do kvitnutia? Tento trik sa postará o krásne kvetyUrob si sám

Ako podporiť vianočný kaktus do kvitnutia? Tento trik sa postará o krásne kvety

Diskusia