10 zásad pasívnej výstavby

08. 07. 2015
Zdieľať

Pasívna výstavba mala dlho mnohých odporcov a spájala sa s množstvom predsudkov. V súčasnosti však ide o čoraz obľúbenejšiu voľbu stavebníkov. Motívom sú nielen nižšie prevádzkové náklady, ale aj environmentálne hľadisko.

Zásady pasívnej výstavby 

(podľa Centra pasivního domu)

1. Situovanie pozemku

Ideálne je voliť pozemok tak, aby vám netienila okolitá zástavba, čo môže značným spôsobom znižovať solárne zisky, ktoré sú v prípade pasívnych domov podstatné. Vhodné je vyhnúť sa nechráneným polohám na rovinách či exponovaným miestam na hrebeňoch. 

2. Orientácia na svetové strany 

Absolútne ideálnu lokalitu na stavbu pasívneho domu predstavuje južný svah, ktorý umožňuje, aby dom maximálne profitoval zo solárnych ziskov prostredníctvom južnej zasklenej fasády. 

3. Tvar domu (Optimalizácia pomeru A/V)

Najzásadnejším parametrom je dosiahnutie čo najnižšieho pomeru medzi ochladzovanou plochou obvodového plášťa (A) a zastavaným priestorom (V). Čím je pomer A/V nižší, tým nižšia je spotreba energie. V praxi je vhodný tvar pre pasívny dom kocka, respektíve kváder.

4. Tepelné zónovanie dispozície

Dôležitým faktorom je správny návrh dispozície, pri ktorej sa uplatňuje tepelné zónovanie. Obytné miestnosti by mali byť orientované na slnečné strany, aby dosiahli čo najviac pasívnych solárnych ziskov. Vhodná je orientácia na juh, juhovýchod a juhozápad. Vstup či technická miestnosť by mali byť situované na sever.

5. Návrh obvodového plášťa

Typov obvodových konštrukcií pre stavbu pasívneho domu je viacero. Môže ísť o masívnu murovanú alebo betónovú konštrukciu, alebo drevostavbu. Výhodou masívnych konštrukcií je väčšia schopnosť akumulácie tepla, v prípade drevostavieb zase menšie hrúbka stien (nižšia zastavaná plocha a s ňou spojené nižšie náklady).

6. Vylúčenie tepelných mostov

Malými otvormi a netesnosťami v obálke budovy uniká teplo spolu s vlhkosťou a vzniká nebezpečenstvo, že vnútorná vlhkosť bude kondenzovať vnútri konštrukcie a môže ju poškodiť. Úlohou projektanta je dom navrhnúť tak, aby k vzniku takýchto tepelných mostov nedochádzalo.   

7. Výplne otvorov

Keďže okná sú bežne asi päťkrát tepelne slabšie ako obvodové konštrukcie, tvoria v prípade pasívnych domov najslabší článok. Sú však zdrojom solárnych ziskov a pri optimalizovanom návrhu sú celkovo ziskové a pokryjú až viac ako tretinu potreby tepla na vykurovanie. Dôraz treba klásť na ich vhodnú orientáciu, veľkosť a kvalitu.  

8. Nepriedušnosť obálky

Jednou z podmienok pasívneho domu je vysoká miera tesnosti obálky, pričom sa netreba obávať, že by dom „nedýchal“ – potrebnú výmenu vzduchu zabezpečuje dostatočné vetranie. V celom objekte je preto nevyhnutné vytvoriť spojitú vzduchotesnú obálku bez zbytočných prerušení. Na kontrolu tesnosti slúži tzv. blower-door test.

9. Riadené vetranie s rekuperáciou 

O potrebnú výmenu vzduchu sa stará systém riadeného vetrania so spätným ziskom tepla z odpadového vzduchu, tzv. rekuperáciou. Tá je zásadná pre vysoký komfort bývania, keďže eliminuje tepelné straty a iné nevýhody spojené s bežným vetraním oknami. Do miestnosti vždy prúdi vzduch blízky teplote miestnosti, nevznikajú tu teplotné rozdiely ani prievan.  

10. Zdroj a distribúcia tepla

Pasívny dom má také nízke tepelné straty, že zdrojom tepla môže byť prakticky čokoľvek. Aj počas najchladnejších dní sa pohybujú na úrovni 10 až 15 W/m2. Na vykurovanie miestnosti s plochou 15 m2 potom vystačí výkon zdroja asi 200 W, čo je tak málo, že v celoročnej bilancii spotreby energie sa výraznejšie prejavuje príprava teplej vody.

Aký je pasívny dom?

Energeticky pasívny dom označuje medzinárodne uznávaný štandard budovy s veľmi nízkou spotrebou energie na vykurovanie  aj chladenie – len 15 kWh/m2 ročne, prípadne ešte menej. Je súčasne základom pre takmer nulové domy, ktoré budú u nás po prijatí novej tepelnotechnickej normy, ktorá zohľadňuje ciele európskej smernice, povinné. 

Energetické nároky pasívneho domu:
Potreba tepla na vykurovanie:  
≤ 15 kWh/m2 za rok  
Potreba energie na vykurovanie, prípravu teplej vody a prevádzku vzduchotechniky:  
≤ 42 kWh/m2 za rok   
Celkové množstvo primárnej energie spojenej s prevádzkou domu vrátane domácich spotrebičov: 
≤ 120 kWh/m2 za rok  

Odborník radí
IIng. arch. Mojmír Hudec
ateliér ELAM

Ideálny tvar

Ideálny tvar pasívneho domu je guľa, ktorá je však pre stavbu nevhodná. V praxi je najvhodnejší kváder s dlhšou stranou otočenou k slnku. Tá totiž generuje väčšie solárne zisky, čo je v energetickej koncepcii stavby mimoriadne dôležité.  


Skúsený projektant si s výstavbou pasívneho domu dokáže poradiť aj v situácii, že pozemok nemá práve najvhodnejšiu orientáciu, ako to bolo v tomto prípade, keď na juh smeruje len roh domu. Stavba predstavuje kompaktnú kocku (doplnenú o garážové státie), ktorá patrí k odporúčaným tvarom.

Skúsený projektant si s výstavbou pasívneho domu dokáže poradiť aj v situácii, že pozemok nemá práve najvhodnejšiu orientáciu, ako to bolo v tomto prípade, keď na juh smeruje len roh domu. Stavba predstavuje kompaktnú kocku (doplnenú o garážové státie), ktorá patrí k odporúčaným tvarom.
www.projektydomu.cz


Skúsený projektant si s výstavbou pasívneho domu dokáže poradiť aj v situácii, že pozemok nemá práve najvhodnejšiu orientáciu, ako to bolo v tomto prípade, keď na juh smeruje len roh domu. Stavba predstavuje kompaktnú kocku (doplnenú o garážové státie), ktorá patrí k odporúčaným tvarom.

DOM V KOCKE

Pasívny dom v Plzni

Autor: Ing. arch. Lubomír Korčák, ProjektyDomů.cz
Realizácia: november 2010 až december 2011
Zastavaná plocha: 81 m2
Úžitková plocha: 120,3 m2
Merná spotreba tepla: 12,5 kWh/(m2 . a) podľa TNI 730329; 19,3 kWh/(m2 . a) podľa PHPP
Blower-door test (test vzduchotesnosti domu): 0,44 h-1
Základy: železobetónová doska odspodu izolovaná vrstvou hutneného penoskla chráneného geotextíliou
Konštrukcia: vápennopieskové tehly Kalksandstein s hrúbkou 175 mm
Zateplenie: EPS 70F s hrúbkou 300 mm, celoplošne lepený 
Strecha: plochá, atika zo štyroch strán, PVC fólia prisypaná štrkom
Okná: drevohliníkové s izolačnými trojsklami určené do pasívnych domov
Vykurovanie: elektrické podlahové vykurovanie, elektrické rohože a fólie
Vetranie: aktívna rekuperačná jednotka Nilan VP 18K M2 (vykuruje, chladí a ohrieva teplú vodu)
Náklady na stavbu: 3,5 milióna Kč (asi 136 000 €), 5 700 Kč za 1 m3 (asi 220 €)
Prevádzkové náklady (za rok): 18 000 Kč (asi 660 €)  

Zaostrené na zateplenie

Celá obálka pasívneho domu musí byť dobre izolovaná. Presná hrúbka izolácie sa určuje výpočtom, bežne však ide o asi 30 cm pri zateplení obvodových stien a v prípade strešnej konštrukcie býva 50 až 60 cm. Rovnako dobre treba zatepliť aj podlahu. Aby bola izolácia účinná, musí byť vyhotovená bez prerušení, škár a zbytočných prestupov, ktoré by vytvárali tepelné mosty. Ako tepelnú izoláciu možno použiť všetky bežne dostupné izolačné materiály (polystyrén, minerálna vlna) alebo rôzne prírodné alternatívy (fúkaná celulóza, drevovláknité dosky, ľanové a konopné izolácie, slama alebo ovčia vlna). 

Ochranu pasívneho domu pred prehrievaním interiéru v letných mesiacoch zabezpečuje tienenie. Jedným z najjednoduchších riešení je zväčšený presah strechy, tzv. horizontálne tienenie. Nie vždy však ide o 100 % riešenie. Dalšou možnosťou sú napríklad nastaviteľné exteriérové žalúzie.

Z praxe

Ako sú hlavné výhody pasívnej výstavby, čo ju môže limitovať, ako je to s tvarovými možnosťami takéhoto domu a o koľko je naozaj drahší v porovnaní s ostatnou výstavbou? Spýtali sme sa odborníkov, ktorí majú s projektovaním takýchto domov bohaté skúsenosti – Ing. arch. Mojmíra Hudeca z ateliéru ELAM a Lubomíra Korčáka z projekčnej kancelárie ProjektyDomů.cz.  

Aké sú hlavné výhody pasívnej výstavby?

Hlavnou výhodou nízkoenergetického, respektíve pasívneho domu je nižšia spotreba energie a s ňou spojené nízke náklady. Ak si spočítate náklady na energiu v celom životnom cykle budovy, vrátia sa vám niekoľkonásobne a súčasne ste odolnejší proti výkyvom či skokovému zvýšeniu cien energií. „Takéto budovy sú riešené s veľkou dávkou autonómie – dokonca fungujú aj pri kolapse sietí či blackoute. Pri pasívnych domoch pristupuje ako ďalšia výhoda riadené vetranie, teda zaručený prísun čistého vzduchu, ktoré so sebou prináša kvalitné vnútorné prostredie. Ide o prvok, ktorý sa ešte v nedávnej výstavbe neriešil, s príchodom kvalitných naozaj tesných okien však nadobudol význam,“ vysvetľuje architekt Mojmír Hudec z ateliéru ELAM. Nemenej dôležitým plusom takejto výstavby je jej environmentálny rozmer.  

Problémy projektovania a výstavby

V mnohých prípadoch sú prvotným problémom regulačné podmienky na danom pozemku, ktoré napríklad vyžadujú nevhodné osadenie domu z hľadiska solárnych ziskov. „Dnes sú už metódy, ktorými sa dá modelovať solárna obálka budovy a vzájomné väzby – oslnenie či tienenie a podľa toho upraviť regulačné podmienky,“ vysvetľuje architekt Lubomír Korčák z projekčnej kancelárie ProjektyDomů.cz dopĺňa, že regulatívy sa môžu dotýkať sklonu a tvaru strechy, vzdialenosti od ulice či orientácie hrebeňa. Špecifické je potom aj prípadné umiestnenie stavby v chránenej oblasti, kde sa môže klásť požiadavka nielen na tvar stavby, ale napríklad aj na veľkosť okien. Dôraz treba klásť na dodržanie pasívnej obálky domu bez tepelných mostov a správny výber technológií. Ešte donedávna mohol byť značným limitom nedostatok skúsených projektantov a realizačných firiem, to sa však podľa odborníkov rýchlo mení.  

A čo atypické tvary?

Otázka tvaru je pri výstavbe pasívnych domov mimoriadne dôležitá. Kým v minulosti sa stavali predovšetkým domy, ktoré svojím tvarom pripomínali už spomínané kocky a kvádre, dnes je situácia iná. „Navrhnúť sa v súčasnosti dá takmer čokoľvek, osobne však považujem za dôležité uprednostňovať funkčnosť. Práve informácia, že pasívny dom nemusí byť ,škatuľa‘, je však ranou pod pás pre odporcov takejto výstavby,“ hovorí Korčák. Atypické stavby spravidla znamenajú náročnejšie riešenie tepelných mostov a spájajú sa teda aj s vyššími nákladmi na materiál, prácnosť či technické vybavenie. „Čím je stavba členitejšia, tým viac narastajú straty, ktoré sa potom musia kompenzovať iným spôsobom, čo ide len čiastočne. Preto môžeme v prípade pasívnych domov často vidieť, že rôzne členité prvky vo fasáde, terasy, lodžie a balkóny sú konštrukčne a tepelne oddelené od tepelnej obálky domu,“ dopĺňa Hudec. Dôvodom uvoľňovania tvarových možností pasívnych domov sú podľa Korčáka aj väčšie skúsenosti a z toho prameniaca odvaha architektov. Architekt Hudec upozorňuje, že pri zložitejších tvaroch pasívnych domov ide predovšetkým o schopnosť architekta či projektanta riešiť stavbu komplexne. „Návrh pasívneho domu by mal byť pre architekta výzvou, nie hľadaním argumentu, prečo to nejde,“ uzatvára.     

Ako je to s cenou? 

Jednou z tém pri výstavbe energeticky úsporných, respektíve pasívnych domov je zvýšenie ceny v porovnaní s bežnou výstavbou. Z praxe projekčnej kancelárie ProjektyDomů.cz vyplýva, že výstavba pasívneho domu je o 10 až 15 % drahšia ako dobre zateplený dom.  (V Českej republike navyše existuje dotačný systém, v rámci ktorého možno pri takejto stavbe získať až 500 000 Kč.) „Na obranu vyšších nákladov na stavbu pasívneho domu možno povedať aj to, že doposiaľ nikto nevyčíslil rozdiel medzi bežne stavaným domom bez dodržiavania detailov a bežným domom s ich dodržiavaním. Nie je tento cenový rozdiel spôsobený iba tým, že porovnávame neporovnateľné?“ zamýšľa sa Korčák. Podľa Hudeca je dôležité zdôrazniť, že po sprísnení normy na kvalitu a hrúbky izolácií sú nároky na tepelnú ochranu budov pomerne vysoké – súčasná výstavba už spadá do nízkoenergetickej kategórie a ďalšie zvýšenie kvality na pasívny štandard už náklady príliš nezvýši. Podľa skúseností jeho ateliéru, ktorý sa zameriava na návrh drevostavieb, sa zvýšenie v priemere pohybuje na úrovni iba 5 až 7 %, pričom záleží aj na výbere technológií. „Tento cenový nárast je však bohato kompenzovaný úžitkovými vlastnosťami domu a kvalitným vnútorným prostredím,“ vysvetľuje.  

Odborník radí
Ing. arch. Lubomír Korčák,
projekčná kancelária ProjektyDomů.cz

Otváranie okien

K častým mýtom o pasívnych domoch  patrí aj ten, ktorý hovorí, že v pasívnom dome nie je možné otvárať okná. Okná v pasívnom dome sa, samozrejme, môžu otvárať, človek si však musí uvedomiť, že v zime si dnu púšťa chlad a vypúšťa teplo a v lete zase ženie teplý vzduch do domu. Vetranie v dome zabezpečuje vetracia jednotka s rekuperáciou, ktorá je doplnená prachovým filtrom, takže do domu sa nedostane prach ani hmyz. Ak chce mať majiteľ pasívneho domu celé leto otvorené okná, nikto mu to nezakazuje, musí však počítať s tým, že sa interiér prehreje ako v bežných domoch. Pasívny dom tak rozhodne nie je skleníkom, ako sa mnohí neraz mylne nazdávajú.   


Drevostavba, ktorú navrhol architekt Mojmír Hudec z ateliéru ELAM, potvrdzuje, že pasívna stavba sa nemusí pridŕžať len odporúčaného kompaktného tvaru. Inšpiráciou pre dom, ktorý pripomína vlnu, bol čiastočne aj kruhový dom, ktorý tiež spadá do portfólia architekta.

Drevostavba, ktorú navrhol architekt Mojmír Hudec z ateliéru ELAM, potvrdzuje, že pasívna stavba sa nemusí pridŕžať len odporúčaného kompaktného tvaru. Inšpiráciou pre dom, ktorý pripomína vlnu, bol čiastočne aj kruhový dom, ktorý tiež spadá do portfólia architekta.
Dano Veselský


Drevostavba, ktorú navrhol architekt Mojmír Hudec z ateliéru ELAM, potvrdzuje, že pasívna stavba sa nemusí pridŕžať len odporúčaného kompaktného tvaru. Inšpiráciou pre dom, ktorý pripomína vlnu, bol čiastočne aj kruhový dom, ktorý tiež spadá do portfólia architekta.

DOM V KOCKE

Pasívny drevodom v Olšanoch

Autor: Ing. arch. Mojmír Hudec, ELAM
Realizácia: 2011 – 2012
Realizačná firma: H.L.C., spol. s r. o 
Úžitková plocha: 118,7 m2
Merná potreba tepla na vykurovanie (podľa TNI): 20 kWh/(m3 . a)
Základy: odvetraná medzera tvorená pozdĺžnymi pásmi zo strateného debnenia
Konštrukcia: drevené I-nosníky (tvoria steny, strechu aj podlahu)
Strecha: plochá, fólie
Okná: drevohliníkové s izolačnými trojsklami určené do pasívnych domov
Vykurovanie: kozubové kachle v obývacej izbe, poistné priamovykurovacie telesá v jednotlivých miestnostiach
Vetranie: kompaktná rekuperačná jednotka so zabudovaným malým tepelným čerpadlom
Príprava teplej vody: tepelné čerpadlo súčasťou vetracej jednotky, zásobník na teplú vodu s objemom 180 l

Murovaná stavba verzus drevodom

Výber materiálu na obvodovú konštrukciu je pri stavbe domu vždy dôležitým rozhodnutím. Ak sú konštrukcie a skladby navrhnuté správne, môžu mať murovaný dom a drevostavba takmer identické vlastnosti. Všeobecne sa dá povedať, že hlavná výhoda murovaného pasívneho domu je v akumulácii a vo veľkej tepelnej zotrvačnosti v konštrukcii. Pre murované pasívne domy sú podľa odborníkov z projekčnej kancelárie ProjektyDomů.cz optimálne sendvičové konštrukcie, teda nosná stena so správne zvoleným zatepľovacím systémom. Popularita drevostavieb stále narastá, pričom takáto konštrukcia ľahšie dosahuje vysoké izolačné hodnoty – izolácia je spravidla umiestnená v celej hrúbke steny. Významný je tu aj ekologický aspekt – ide o prírodné obnoviteľné materiály s nízkou ekologickou stopou. Pri stavbe z drevených panelov zaujme aj veľmi krátkym časom výstavby.

Stavba iba na kľúč?

Výstavbu pasívneho domu podľa kvalitného návrhu môžete riešiť aj svojpomocne alebo formou subdodávok. Projekčná kancelária Projektydomu.cz napríklad poskytuje v takomto prípade investorom školiace služby. Nevyhnutné je precízne dodržanie detailov a zodpovedný stavebný dozor. 


Typový pasívny dom EcoCube+ navrhla architektonická kancelária Createrra spolu so spoločnosťou ForDom, ktorá sa venuje výrobe montovaných drevostavieb. Modulový systém umožňuje postaviť niekoľko typov domov – od malých prízemných s plochou asi 90 m² až po veľké poschodové s 156 m².

Dano Veselský

DOM V KOCKE

Pasívny dom EcoCube+ 

Autor: Createrra, ForDom
Realizácia: 2011
Zastavaná plocha: 81,3 m² 
Úžitková plocha: 123,6 m² 
Vykurovaná plocha: 123,23 m² 
Merná tepelná strata: 14,7 W/m² (Výpočet podľa PHPP pri vzduchotesnosti n50 = 0,6/hod. a 22 °C) 
Základy: oceľobetónová doska izolovaná odspodu vrstvou penoskla chráneného geotextíliou
Konštrukcia: difúzne otvorené panely na báze dreva, nosné boxové stĺpiky
Zateplenie: minerálna vlna s celkovou hrúbkou 420 00 uložená v dvoch vrstvách
Okná: drevohliníkové
Vetracia jednotka: Santos 370 DC (Paul), výkon120 m³/h, účinnosť rekuperácie 92,7 % 
Tepelné čerpadlo: Ochsner Europa Mini EWT, vykurovací výkon 3 kW 
Zásobníkový ohrievač vody: Viessmann Vitocell s objemom 300 l


Náročné podmienky pasívneho štandardu možno dosiahnuť aj pórobetónovým súvrstvím – spojením nosných tvaroviek Ytong 300 mm a zateplenia Multipor 200 mm od spoločnosti Xella.

Náročné podmienky pasívneho štandardu možno dosiahnuť aj pórobetónovým súvrstvím – spojením nosných tvaroviek Ytong 300 mm a zateplenia Multipor 200 mm od spoločnosti Xella.
Xella Slovensko, spol. s r.o.

Pórobetónový sendvič

Náročné podmienky pasívneho štandardu možno dosiahnuť aj pórobetónovým súvrstvím – spojením nosných tvaroviek Ytong 300 mm a zateplenia Multipor 200 mm od spoločnosti Xella. Pri celkovej hrúbke 500 mm a cene 74,904 €/m2 muriva sa tak dosiahne súčiniteľ prechodu tepla U = 0,131 W/(m2 . K). Kombináciou pre nízkoenergetické domy sú tvarovky Lambda 450 mm a Multipor 50 mm, kde bude pri hrúbke 500 mm a cene 69,84 €/m2 výsledné U = 0, 162 W/(m2 . K). 
Výhodou Multiporu je tvarová stálosť, vynikajúca paropriepustnosť, nehorľavosť a jednoduchá aplikácia. 

Neprievzdušnosť, teda tesnosť obálky domu, sa overuje tlakovou skúškou, tzv. blower-door testom, pri ktorom nesmie hodnota n50 prekročiť 0,6/hod. – pri pretlaku a podtlaku 50 Pa sa nesmie netesnosťami v obvodovom plášti za hodinu vymeniť viac ako 60 0/0 vnútorného objemu vzduchu. 

PRIPRAVILA NATÁLIA ŽÁKOVÁ
FOTO ARCHÍV FIRIEM, DANO VESELSKÝ, LUBOMÍR KORČÁK
ZDROJ časopis Môj dom špeciál 2015, JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Technológie
Tagy: lexikón staviteľa pasívny dom stavebný materiál
Zdieľať článok

Diskusia