Architektonické navrhovanie pecí

02. 02. 2011
Zdieľať

Pod pojmom architektúra rozumieme súbor umení, remesiel a prác, ktoré nám majú zabezpečiť účelné a pekné prostredie. Účel, funkcia a krása – to sú základné piliere architektúry a dizajnu. O súčasnej náplni či poslaní architektúry a dizajnu teoretici umenia vedú rozsiahle diskusie.

Bežnému občanovi postačuje, že jeho prostredie – dom, park, mesto, továreň, v našom prípade priestor s pecou – sú pekné a funkčné.

Pec a kozub sú súčasťou architektúry a zároveň samy sú architektonickým dielkom. Majú byť funkčné, majú vyhrievať, ťahať a nedymiť… a, samozrejme, byť pekné.

Metrom sa dopravíme z miesta A do miesta B a až potom si uvedomíme výzdobu a krásu staníc. Účelom je najprv cesta, prostredie vnímame sekundárne. Za peknú však môžeme považovať aj jednoduchú primárnu účelnosť tunela. A tu vzniká otázka: Je jednoduchá účelnosť krásna alebo jej musíme nejako ku kráse pomáhať? Podobné otázky si kladieme aj v kachliarstve.

Pec má byť účelná

Vykurovanie vyžaduje výkon pece. Potrebný výkon podá len dostatočne veľký spotrebič. Vonkajšiu veľkosť a vzhľad podmieňuje a určuje potrebný výkon. Napokon, aj v architektúre staviame len také veľké budovy, aké potrebujeme.

Pec má byť pekná

Pojem krásy je relatívny. Pre niekoho je pekná železná pec bez ozdôb, iný potrebuje množstvo „kučierok a pozlátka“. Aj architektúra má podobný problém. Buď je plne funkčná a nič nezakrýva, alebo zakryje svoju pôvodnú funkciu za fasádu. Tieto dva prístupy badáme aj pri peciach a kozuboch. Vedú sa o nich mnohé diskusie. To je umenie, architektúra a umelecké remeslo. Kachliarstvo by sa mohlo zaradiť medzi umelecké remeslá.

 

Stavaná pec je ako dom v dome

Má sokel, dvierka, okná, striešku, plášť, obklady a povrchy podobné stenám domu. Používa prvky veľkej architektúry. Veľký dom je pre pec ako mesto pre jeden dom. Dom potrebuje prístupovú cestu, napojiť sa na siete, uskladniť veci. Pec v dome potrebuje uskladniť palivo. To musíme prinášať zvyčajne v rukách po schodoch, hneváme sa, ak treba obchádzať pol domu s košom dreva. Treba vynášať popol tak, aby sa nesypal po kobercoch a neusadzoval na stenách.

Pec je napojená na komín podobne ako dom na kanalizáciu. Potrubie potrebuje mať náležitý priemer, sklony a dovolené zákruty. Kým kanalizáciu diskrétne skryjeme, komíny sú prvkom vizáže domu. Architekt či autor domu si musí s nimi poradiť. Mnoho pekných budov hyzdia nevhodne umiestnené a tvarované komíny. Invenciu pri tvorbe nahradil strach z predpisov. Iní sa na predpisy jednoducho vyhovoria. Komín je len jedným z množstva detailov architektonického diela. O jeho tvarovaní by sme mohli ďalej diskutovať. Prostredníctvom komína pec ovplyvňuje aj vonkajší vzhľad domu.

B C
D E F

Architektonické princípy navrhovania pecí

Pri navrhovaní vykurovacích telies okrem iných metód použijeme i základné architektonické postupy. Jednoduchú kocku (A) možno spestriť vysunutím polostĺpu v nároží (B). Podobné vyjadrenie dynamiky pohybu dostaneme aj vybratím hmoty (C). Ak polostĺp objíma hmotu kocky (D), vzniká dojem prieniku a pohybu dvoch hmôt. Napätie pri pozorovaní vnímame podvedome – očakávame, že kocka buď pohltí stĺp, alebo sa stĺp vysunie. Historické pece (E) používali rafinovanejšie metódy vyjadrenia pohybu. Polostĺpik ukončený volutou sa opticky tiež hýbal. Pomocou drobných prvkov sa ukrývali konštrukcie spojov a dilatačné škáry pecí. Jednoduché priradenie dvoch hmôt (F) je fádne a nenápadité.

Pec v prevádzke je ako malá fabrika: prichádza tovar na spracovanie a vychádzajú výrobky. Spotrebuje palivo a nástroje: drevo, triesky, zápalky, kutáče lopatku, metličku. Vyrobí teplo a vyprodukuje odpad – dym a popol (a ten treba odstrániť, v súčasnosti najmä ekologicky). Pri navrhovaní pece riešime aj tzv. prevádzkové čiary. Sú to cesty jednotlivých komponentov vyplývajúce z prevádzky pece.

Transportná, továrensky vyrobená pec je hotový výrobok. Niekto pec navrhne, aby mala podobné vlastnosti ako stavaná pec. Má náležitý výkon, je bezpečná, prešla skúškami, je pekná. Dá sa odviezť a jednoducho napojiť na komín. Návrhár – dizajnér nerieši a ani nemôže riešiť vzťahy pece a budovy či interiéru. Výrobcu auta tiež nezaujíma, či máte garáž. Potrebuje svoj výrobok predať. Podobné nebezpečenstvo je aj pri peciach. Často sa pod vplyvom prvého dojmu zakúpi spotrebič a napokon sa nevie, kam ho umiestniť a ako ho bez problémov prevádzkovať. Máloktoré hotové spotrebiče riešia uloženie pomôcok alebo paliva. Včleniť takýto kus do domu a interiéru býva potom ťažšie, lebo ostatné zariaďovacie kusy sa nehodia k tvaru zadováženej pece.

Kategória: Technológie
Tagy: architektúra návrh interiéru
Zdieľať článok

Diskusia