Hospodárime s vodou 1. diel – Vlastná studňa

Hospodárime s vodou 1. diel – Vlastná studňa

26. 09. 2014
Zdieľať

V súvislosti s energeticky úsporným bývaním sa čoraz častejšie hovorí aj o ekológii. My sme sa pozreli na tri možnosti použitia vody a hospodárenia s ňou – vŕtanú studňu, využitie dažďovej vody a čistiareň odpadových vôd, ktoré so sebou prinášajú nielen finančnú úsporu, ale zároveň šetria našu planétu a zásoby pitnej vody. Pokračovanie o týždeň.

Vlastná studňa

1 Ako funguje

Vŕtaná studňa predstavuje vrt s priemerom od 152 do 1 600 mm. Pre rodinné domy a záhrady sa studne najčastejšie vŕtajú do priemeru 324 mm. Priemer vrtu ovplyvňuje geologické podložie na mieste realizácie – v skalných horninách je to 152 mm a v štrkoch či pieskoch do 324 mm. Na zabezpečenie dostatočnej výdatnosti studne sa vrt buduje za pomoci centrátorov tak, aby bolo studničné potrubie centrované na stred (certifikované aj na pitné účely). Medzikružie medzi stenou vrtu a studničným potrubím sa vypĺňa filtračným štrkom s frakciou 2 až 32 mm (podľa hrúbky obsypu) na zabezpečenie ideálnych filtračných vlastností vrtu. Potrubím, takzvanou perforáciou potom voda vteká do studne. Každá studňa musí byť uzavretá dnom, aby sa zabránilo vnikaniu kalu. Za pomoci ponorného čerpadla sa potom voda dostáva na povrch. 

2 Postup prác

Jeden z prvých krokov pred vŕtaním studne je obhliadka lokality a jej odborné posúdenie z geologického a hydrogeologického hľadiska. Nasleduje projektová dokumentácia na vodoprávne konanie, ohlásenie stavby a následne sa môže začať s vrtnými prácami. Po zabudovaní sa studňa vyčistí a vykoná sa krátkodobá čerpacia skúška, aby sa zistila výdatnosť studne. Poslednou fázou je odovzdanie studne s čistou vodou spolu s jej technickými parametrami a návrhom na optimálnu čerpaciu technológiu majiteľovi.

3 Podmienky realizácie

Studňu možno teoreticky vyvŕtať kdekoľvek. Potrebný je však dostatočný manipulačný priestor – minimálne 4 × 4 m v okolí vrtu – a tiež prístup pre vrtnú súpravu so šírkou 2,1 m a výškou 3 m. Pri plytkých studniach možno vŕtať aj ručne pomocou trojnožky, pri ktorej sú kritériá na priestor menej náročné (priestor na prenos 3- až 5-metrových tyčí a priechod minimálne 90 cm). Výhodou vŕtanej studne je, že skúsený realizátor dokáže studňu navŕtať počas celého roka.

Na zásobovanie rodinného domu úžitkovou vodou je potrebná výdatnosť studne od 0,2 do 0,5 litra za sekundu v závislosti od jej využitia. Prípadný nárazový odber vody (umývanie riadu súčasne so sprchovaním) sa zabezpečuje inštaláciou tlakovej nádoby, ktorá slúži ako dočasný zásobník.

4 Ako je to s cenou

Cena kvalitne zrealizovanej studne závisí od viacerých faktorov. Nepochybne najdôležitejším je geologické podložie pozemku, od čoho sa odvíja aj spôsob vyvŕtania (rotačno-príklepové, vŕtanie výplachom alebo zemným závitovkovým vrtákom, takzvaným šnekom a iné). Cena za studňu, samozrejme, závisí aj od počtu metrov – za 1 bm zaplatíte od 70 do 110 eur. 

5 Vyhnite sa podvodníkom

Základom je dobre si preveriť firmu, ktorá bude studňu realizovať. Či už ide o živnostníka, alebo obchodnú spoločnosť, ich existenciu si ľahko overíte na www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk. Nenaleťte na ponuku, ktorá je v porovnaní s ponukami iných firiem výrazne lacnejšia. Príliš nízke ceny sú buď marketingovým ťahom a firma vám dopočíta ďalšie položky, alebo práca, ktorú ponúkajú, nemá požadovanú kvalitu. Zálohu za realizáciu zložte až po dodaní zálohovej faktúry s položkami, na ktorých ste sa s dodávateľom vopred dohodli. Ak platíte v hotovosti, nezabudnite na príjmový doklad. Ideálne je platiť priamo na účet na základe zálohovej faktúry.


Schéma vŕtanej studne

Schéma vŕtanej studne
www.dobrastudna.sk

Bude voda z našej studne pitná?

Vhodnosť vody v studni na pitie sa nedá garantovať, iba predpokladať. Aby bola voda z vašej studne pitná, treba vyhĺbiť studňu do hĺbky 40 m a viac, pričom záleží aj na kvalite podložia. V skale nájdete pitnú vodu v hĺbke od 40 m a v štrkoch aj hlbšie – treba sa prevŕtať do druhého zvodneného horizontu, ktorý môže byť napríklad na Podunajskej nížine až v hĺbke okolo 100 m. Po vyvŕtaní sa urobí rozbor a na základe neho sa určí, či a aká úprava vody bude potrebná. 

Ing. Jozef Mruškovič, 
projektový manažér spoločnosti Welldrilling, s. r. o., 
www.dobrastudna.sk

Kategória: Ekolife Technológie
Tagy: studňa voda
Zdieľať článok

Diskusia