Vykurovacie telesá

Vykurovacie telesá

24. 11. 2009
Zdieľať

Konečným článkom vykurovacej sústavy sú vykurovacie telesá, ľudovo nazývané radiátory. Aby slúžili k vašej spokojnosti a boli technicky i ekonomicky účelné, je dôležitý nielen ich správny odborný návrh, ale aj dimenzovanie. Umiestnenie, rozmery a počet vykurovacích telies významne ovplyvňujú efektivitu celého vykurovacieho systému.


Vykurovacie telesá

229141

Dôležitými faktormi, ktoré ovplyvňujú voľbu vykurovacích telies, sú rozmery miestností a hrúbka obvodových stien, ako aj počet a veľkosť okien v miestnostiach, v ktorých sa nachádzajú. Rozmery samotných telies, teda ich dĺžka, výška a hĺbka, sa vypočítavajú v závislosti od požadovaného výkonu. Vykurovacie telesá poznáme článkové, panelové, rúrkové a konvektory. Teplovodné médium môže byť teplovzdušné, teplovodné, elektrické alebo plynové. Vykurovacie telesá sa vyrábajú v mnohých tvarových a farebných variantoch. Moderné dizajnové radiátory majú netradičné, zaujímavé podoby. V súčasnosti sa môžete stretnúť tak s atraktívnymi oblúkmi, ako aj s asymetrickými tvarmi, nakoľko kreatívni návrhári aj v tejto oblasti ponúkajú skutočné umelecké diela. Tieto typy vykurovacích telies sa tak stávajú významnými a hodnotnými estetickými doplnkami interiérov. Z praktických dôvodov sú obľúbené aj rôzne druhy krytov na klasické radiátory. Môžu byť z kovu, no častejšie sa vyskytujú drevené kryty, a to aj z dyhy, aj z masívu. Vrchná časť sa využíva ako odkladací priestor, obvykle ide buď o policu s medzerou, alebo mriežku dekoratívneho charakteru. Treba však dodať, že prekrytie vykurovacieho telesa vo väčšine prípadov znižuje jeho výkonnosť, a preto si treba použitie akéhokoľvek krytu dobre premyslieť.
 


Vykurovacie telesá

229145

Článkové radiátory

Najčastejšie sa vyrábajú z oceľových plechov, liatiny a zliatin hliníka. Steny článkov radiátorov z oceľových plechov a zliatin hliníka nesmú mať hrúbku menšiu ako 1,11 mm, liatinové radiátory až 2,5 mm. Vyznačujú sa však dlhou životnosťou, a to až niekoľko desiatok rokov. Ich výhrevnosť závisí od počtu článkov. Základnými časťami článku radiátora je horná a dolná komora, ktoré spája teplovýmenná plocha. Tvar a veľkosť rebier závisí od technológie výroby. Principiálne však platí: čím je teplovýmenná plocha článku väčšia, tým sa zvyšuje podiel tepla odovzdávaného do interiéru konvekciou. Článkové radiátory sa vo všeobecnosti vyznačujú malým hydraulickým odporom a ich súčiniteľ miestneho odporu je okolo 2,5. Liatinové článkové vykurovacie telesá majú vyššiu hmotnosť, väčšiu akumulačnú schopnosť a tepelnú zotrvačnosť. Hliníkové a plechové radiátory sú ľahšie a lacnejšie. Najmä hliníkové článkové radiátory sa obvykle odlievajú ako ucelené kusy, takže sú bez zvarov a spojov.
 

Panelové vykurovacie telesá

Sú súvislé hladké platne zložené z dvoch základných častí – z hornej prívodnej a dolnej vratnej komory. Obvykle sú umiestnené v smere dĺžky telesa a spájajú ich prelisy. Panelové radiátory sa najčastejšie vyrábajú z oceľového plechu, ktorý sa po obvode zvára švami. Plech má hrúbku od 1,25 do 2 mm. Panelové radiátory môžeme deliť na jednoduché, dvojité a trojité. Vo všeobecnosti sa vyznačujú nižšou hmotnosťou ako článkové radiátory. Navyše majú menší vodný obsah, ktorý umožňuje rýchlejšiu reakciu na regulačný zásah, čo sa pri článkových vykurovacích telesách dá len ťažko dosiahnuť.

 


Vykurovacie telesá

229142

Rúrkové vykurovacie telesá

Najčastejšie používanými tvarmi rúrkových vykurovacích telies sú meandra, register s vodorovnými rúrkami a register so zvislými rúrkami. Rúrkové vykurovacie telesá sa skladajú z prívodných a vratných komôr. Samotné rúrky môžu mať kruhový, štvorcový, obdĺžnikový alebo kombinovaný prierez. Najbežnejšie používaným materiálom na ich výrobu je oceľ a meď. Rúrkové vykurovacie telesá sa s obľubou využívajú najmä v kúpeľniach a nazývajú sa aj registre. Často slúžia aj ako sušiaky na uteráky a bielizeň. Vyrábajú sa tiež s rôznymi praktickými držiakmi alebo zrkadlami.
 

Konvektory


Vykurovacie telesá

229139

Konvektor je vykurovacie teleso, ktoré odvádza teplo do priestoru konvekciou (šírenie tepla prúdením). Skladá sa z výmenníka tepla a skrine. Rúrkový výmenník prenáša teplo dodané teplonosnou látkou. Hrúbka steny rúrky musí byť minimálne 0,8 mm a najčastejšie používanými materiálmi sú oceľ, meď a zliatina hliníka. Skriňa je neoddeliteľnou súčasťou konvektora a plní hlavnú prevádzkovú a technickú funkciu. Má mať hladký povrch a vo vnútri musí klásť čo najmenší odpor prúdeniu vzduchu. Najčastejšie sa vyrába z hliníkového a oceľového plechu. Mriežka na prúdenie vzduchu býva vyhotovovaná z pevných alebo otáčavých žalúzií, ale aj z dierovaného plechu alebo mreží. Podľa umiestnenia sa konvektory rozdeľujú na:
• skriňové, ktoré sa dodávajú ako celok,
• soklové alebo podparapetné, ktoré sa umiestňujú do nízkej skrine pri podlahe,
• zapustené, ktorých skrine sú súčasťou podlahy.
Konvektory sa používajú najmä pri podlahovom a stenovom vykurovaní. Sú určené na vyrovnávanie teplotných rozdielov medzi interiérom a exteriérom, preto sa umiestňujú predovšetkým k zaskleným plochám. Týmto spôsobom sa dosiahne účinné zamedzenie rosenia okien, a tým vzniku plesní. Typickým prostredím na využitie konvektorov sú zimné záhrady. Tepelný výkon podlahových konvektorov možno zväčšiť núteným prúdením vzduchu pomocou ventilátora. Nespornou výhodou podlahových konvektorov je ich nízka hmotnosť a efektný estetický vzhľad.
 

Údržba vykurovacích telies

Pravidelná údržba vykurovacej sústavy, ako aj jej koncových článkov, je dôležitá. Zvýšite ňou hospodárnosť a efektívnosť celého vykurovacieho systému. V rámci údržby treba vykurovacie telesá v prvom rade odvzdušniť. Zavzdušnené telesá majú narušenú cirkuláciu vody, čo spôsobuje ich vnútorné hrdzavenie a následné praskanie. Samotná realizácia odvzdušnenia je možná iba pri vypnutom obehovom čerpadle vykurovacieho systému, aby sa systém nezaplnil vzduchom. Hrdza je najväčším nepriateľom radiátorov a najčastejším dôvodom ich havárií. Ďalšími častými dôvodmi porúch sú netesnosti na spojoch a zvaroch, a používanie vykurovacích telies aj po životnosti. V rámci údržby treba aspoň jedenkrát ročne vykonať odbornú kontrolu nadstavenia termostatických ventilov a ich ovládania. Ak v letných mesiacoch vykurovaciu sústavu vypínate, nezabudnite pri odstávke nechať systém naplnený vodou. V opačnom prípade riskujete, že vnútro radiátorov skoroduje.
 

Menej tradičné, no o to zaujímavejšie sú infračervené vykurovacie telesá, ktoré produkujú dlhovlnné žiarenie s vlnovou dĺžkou 7 až 9 mikrónov. Dĺžka tohto žiarenia je identická s vlnovou dĺžkou slnečného žiarenia, čo je veľmi príjemné a prirodzené. Infračervené vykurovanie sa ľudovo nazýva zdravé teplo, nakoľko preniká až niekoľko mm pod ľudskú pokožku, čím posilňuje imunitný systém. Je vhodné aj pre alergikov. Telesá sa vyrábajú zo špeciálneho materiálu, ktorý obsahuje nekovový vykurovací článok na báze uhlíka a vytvára tepelné sálanie s vysokým stupňom účinnosti. Tepelná energia sa prenáša bez pomoci transparentného média. Vykurovacie telesá majú tvar tenkostenných panelov alebo stĺpov. Sú z emailovej magnetickej ocele a na ich povrch sa pomocou špeciálnej technológie zvyčajne nanášajú farebné dekoratívne motívy. Z tohto dôvodu sú aj atraktívnymi ozdobami miestností. Inštalácia infračerveného vykurovacieho systému nevyžaduje žiadne stavebné úpravy v interiéri. Na jeho prevádzku treba len elektrickú energiu alebo priame káblové napojenie. Obsluha a regulácia je jednoduchá – prostredníctvom termostatu, ktorý môže byť aj na diaľkové ovládanie. V praxi sa môžete stretnúť s kombináciou nízkoteplotného podlahového vykurovania s infračerveným vykurovaním, ktoré sa využíva ako doplnkové vykurovanie.
Kategória: Technológie
Tagy: vykurovacie telesá
Zdieľať článok

Diskusia